Zondagsbrief 8 augustus 2021


Zondag 8 augustus
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 8 augustus 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Hulp voor Beiroet + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. J. Blankers

De kerkenraad heeft ingestemd met verder open stellen van de kerkdiensten. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN (zie MEDEDELINGEN).
De dienst wordt ook live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Zondag 15 augustus 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Zendingscollecte Pakistan + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. C. Ruissen

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op vrijdag 16 juli 2021 is overleden ons gemeentelid mevr. Elisabeth Petronella van Daalen – Rietveld op de leeftijd van 87 jaar. Ze woonde vroeger, samen met haar man, in de Berliozstraat hier in Raamsdonksveer. Ze was een lieve en meelevende vrouw, maar ze kon na het overlijden van haar man, niet meer alleen thuis wonen. In overleg met en met hulp van vrienden is ze toen verhuisd naar Breda. Hier is ze overleden en heeft ook inmiddels de uitvaart plaatsgevonden.
Laten we mevrouw Van Daalen – Rietveld in een moment van stilte gedenken.

Dhr. A. van Wijk,  Ambachtsherenlaan 65, Raamsdonksveer is afgelopen week opgenomen in het Amphiaziekenhuis, Molengracht, te Breda. Hij had last van ernstige en acute klachten. Hij was daardoor ook zeer vermoeid, maar hij is opgelucht en dankbaar dat hij zich inmiddels weer een stuk beter voelt. Wel zal hij voorlopig nog voor verdere behandeling in het ziekenhuis moeten blijven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr en mevr. van der Leek, Ziederijsingel 23, Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 50 jarig huwe-
            lijksjubileum.
-          dhr. J. de Rooij, Antoon Coolenstraat 17, Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          mevr. Visser-Okkers,  Walgang 10, Geertruidenberg. Beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
-          dhr. A. van Wijk, Amphia Ziekenhuis, afd. 53. K. 63, Molengracht 21, 4818 CK Breda. Beterschap ge-            wenst.

Mededelingen
Openstelling kerkdienst Emmakerk
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om vanaf zondag 11 juli de kerkdiensten verder open te stellen. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN.

  • In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. 
    Voor de Emmakerk is dat 60 personen. Voor de Geertruidskerk is dat 100 personen.
  • Omdat we verwachten dat deze capaciteit in de zomerperiode ruimschoots voldoet, is reservering vooraf niet meer nodig. Wel registreren we bij de ingang de namen.
  • Verder volgen we nog steeds de richtlijnen van het gebruiksplan van het kerkgebouw. Dus we houden 1,5 meterafstand, blijven thuis bij klachten, volgen de aanwijzingen van de begroeters in de kerk voor wat betreft looproute en zitplaats.
  • Samenzang is weer toegestaan. We zingen “ingetogen” en qua tijdsduur beperkt.

DIENSTEN GEERTRUIDSKERK VOORLOPIG VERPLAATST NAAR EMMAKERK
Vanwege onvoorziene technische problemen is uitzending van de kerkdiensten via Kerkdienst Gemist en Slog helaas niet mogelijk. Tot nader order zullen de diensten in de Emmakerk gehouden worden.

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350.
Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschik-baar.

Diaconaal nieuws ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden: 1 x € 50, 1 x € 40 en 2 x € 20.
Geweldig bedankt en we gaan zorgen dat het geld op de goede plek komt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 1 augustus 2021 met als bestemming Nederlands Bijbel Genootschap ontvingen wij tot en met vrijdag 6 augustus 2021 via bank en SKG € 152,00 en daarbij komt nog de opbrengst in de kerkzaal (na telling).

Diaconale collecte zondag 8 augustus 2021; Hulp voor Beiroet!
Inmiddels 1 jaar later en nog steeds galmt de klap na! De opbouw is weer begonnen en ook de kerkelijke gemeenschap in Beiroet is met het herstellen van allerlei zaken begonnen. Kerk in Actie helpt mee via lokale instanties.
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week zijn op de bankrekening de volgende giften binnen gekomen: 1 x 3 €, 1 x 10 €, 1 x 20 €, 2 x 40 € en 2 x 50 €. 
Alle gulle gevers hartelijk dank.                      


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl