Zondagsbrief 22 augustus 2021

Emmakerk, Raamsdonksveer

Kerkdiensten
Zondag 22 augustus
Emmakerk, voorganger: ds. G. van de Weerd
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. W. van den Berg
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: RBM SULAWESI, diaconaal Project + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. M. van der Sluijs
De kerkenraad heeft ingestemd met verder open stellen van de kerkdiensten. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN (zie MEDEDELINGEN).
De dienst wordt ook live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Zondag 29 augustus
Geertruidskerk?, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. J. Vleugel
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting H & E Ghana – Babyhome Sirigu + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. A. Wiessner, Loddersweer 22, Raamsdonksveer is vorig weekend met hoge koortsen opgenomen in het Amphia Ziekenhuis te Breda.
Aanvankelijk lukte het niet om de oorzaak te vinden. Woensdag bleek dat de koorts door de ziekte van Pfeiffer werd veroorzaakt. Hele opluchting.
Ze is inmiddels weer thuis en hoopt daar aan te sterken. Voorlopig even geen bezoek.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
- mevr. A. van Harten – van der Boom, Lindonklaan 165, Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
- mevr. C. Kloots, Venestraat 20 a 35, Geertruidenberg. Sterkte gewenst.

Mededelingen
Vakantie Koster / Beheerder.
Van 1 tot en met 23 september is mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502 of email: aart.verschoor@planet.nl

Reisje 2 september 2021; PCOB & Diaconie; Let op!
Deze zondag is het laatste moment om uw inschrijfformulier in te leveren! Mocht u dat nog niet gedaan hebben dan kunt u ook even bellen naar een van de contactpersonen van Diaconie of PCOB!

Openstelling kerkdienst Emmakerk
De kerkenraad heeft enige tijd geleden besloten de kerkdiensten verder open te stellen. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN.

  • In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. 
    Voor de Emmakerk is dat 60 personen. Voor de Geertruidskerk is dat 100 personen.
  • Omdat we verwachten dat deze capaciteit in de zomerperiode ruimschoots voldoet, is reservering vooraf niet meer nodig. Wel registreren we bij de ingang de namen.
  • Verder volgen we nog steeds de richtlijnen van het gebruiksplan van het kerkgebouw. Dus we houden 1,5 meterafstand, blijven thuis bij klachten, volgen de aanwijzingen van de begroeters in de kerk voor wat betreft looproute en zitplaats.
  • Samenzang is weer toegestaan. We zingen “ingetogen” en qua tijdsduur beperkt.

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden: 2 x 50 €. Geweldig bedankt en we gaan zorgen dat het geld op de goede plek komt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 15 augustus 2021 met als bestemming Zendingscollecte Pakistan ontvingen wij tot en met vrijdag 20 augustus 2021 via bank en SKG 189,60 € inclusief de opbrengst in de kerkzaal (na telling).

Diaconale collecte zondag 22 augustus 2021; SULAWESI Diaconaal Project
Via deze stichting worden gehandicapte (fysiek en geestelijk beperkt) “veelal thuiswonende” kinderen op het eiland Sulawesi, geholpen met therapie en begeleiding om basisvaardigheden aan te leren. Onze Diaconie heeft dit project uitgekozen om een aantal jaren te ondersteunen.
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening 2 x 10 €, 1 x 22 €, 2 x 25 €, 1 x 50 €, 1 x 100 € en 1 x 260 € aan giften binnen gekomen.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl