Zondagsbrief 5 september 2021

Zondag 5 september
Geertruidskerk, Geertruidenberg


Kerkdiensten
Zondag 5 september, Viering Heilig Avondmaal (kring); Afscheid dhr. M. Quaak
Geertruidskerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. M. Quaak
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. P. Knaap
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Werelddiaconaat Ghana + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
De kerkenraad heeft ingestemd met verder open stellen van de kerkdiensten. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN (zie MEDEDELINGEN).
De dienst wordt ook live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.
We zijn heel dankbaar dat de kerkdiensten via SlogTV en via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden.
We hopen dat we gemeenteleden, luisteraars en kijkers op deze wijze toch een viering kunnen bieden die hen kracht mag geven in deze coronatijd.

Zondag 12 september 
Lambertuskerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. C. Klootwijk
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV: 09.20 uur. Er worden opnames gemaakt zodat de dienst ook later te zien is op Kerkdienstgemist.nl. Om 19.00 uuur is de dienst te beluisteren op Slog FM.
Collecten: Kliederkerk + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. J. van Nes

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. L. Blankers, Antoon Coolenstraat 3, 4942 EG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          mevr. I. Hof- Hartman, Het Spant 23, 4941 RC Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          dhr. M. Quaak, De Bossen 11, 4941 JS Raamsdonksveer. Dank voor zijn inzet als ouderling.

Een kaart gaat naar:
-           mevr. L. Remijn. Zij verblijft in de Revalidatie kamer 43 Nassaulaan 1, 4872 C W Etten- Leur.

Mededelingen
Verlenen ontheffing uit het ambt
In de dienst van vandaag zal ontheffing uit het ambt van ouderling worden verleend aan de heer Martien Quaak. Dhr. Quaak verhuist met zijn vrouw Evelyn naar Aagtekerke waar Evelyn predikant zal worden van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. We wensen hen daar een goede tijd en Gods zegen toe.

Vakantie Koster / Beheerder.
Van 1 tot en met 23 september is mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502 of email: aart.verschoor@planet.nl

Openstelling kerkdienst Geertruidskerk
De kerkenraad heeft enige tijd geleden besloten de kerkdiensten verder open te stellen. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN.

  • In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. 
    Voor de Emmakerk is dat 60 personen. Voor de Geertruidskerk is dat 100 personen.
  • Omdat we verwachten dat deze capaciteit in de zomerperiode ruimschoots voldoet, is reservering vooraf niet meer nodig. Wel registreren we bij de ingang de namen.
  • Verder volgen we nog steeds de richtlijnen van het gebruiksplan van het kerkgebouw. Dus we houden 1,5 meterafstand, blijven thuis bij klachten, volgen de aanwijzingen van de begroeters in de kerk voor wat betreft looproute en zitplaats.
  • Samenzang is weer toegestaan. We zingen “ingetogen” en qua tijdsduur beperkt.

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden: 1 x 25 €, 1 x 40 €, 2 x 50 € en 1 x 100 €. Geweldig bedankt en we gaan zorgen dat het geld op de goede plek komt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 29 augustus 2021 met als bestemming Stichting H & E Ghana – Babyhome Sirigu ontvingen wij tot en met vrijdag 3 september 2021 via bank en SKG 145,00 € (dit bedrag is exclusief de opbrengst in de kerkzaal die volgt na telling eind van de maand)

Diaconale collecte zondag 5 september 2021; Werelddiaconaat Ghana, project “Een sterke kerk op een kwetsbare plek”
Veel jongeren vanuit het arme noorden van Ghana trekken naar de kust, naar Accra in de hoop daar werk te vinden. De meesten komen bedrogen uit en leiden een leven in grote armoede. De Ghanese kerk wil jongeren helpen om door middel van opleidingen hen meer kansen te bieden in hun eigen omgeving.
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening 1 x 10 €, 2 x 20 €, 1 x 25 € en 1 x 40 € aan giften binnen gekomen.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Startweekend – zaterdag 25 en zondag 26 september
Thema: “Van U is de toekomst”
Schrijf in je agenda en zet het op de kalender: op zaterdag 25 en zondag 26 september houden we ons startweekend. Of je nu slecht ter been bent, of kwiek als een hoentje, of je nu jong of oud bent……. het maakt niet uit! Je bent van harte welkom om de activiteiten mee te vieren.
Op zaterdagmiddag organiseren we rond de Emmakerk vanaf 15.30 – 18.30 uur een attractieve ontmoeting. We verklappen natuurlijk nog niet wat we precies gaan doen, maar het wordt echt iets creatiefs (met als onderwerp ‘nieuw leven’) en we halen de sociale banden aan. Natuurlijk sluiten we de middag af met een maaltijd en zorgen we ervoor dat de vrucht van onze arbeid de volgende morgen in de startdienst te zien zal zijn. Als je meedoet, dan gaan we er wel vanuit dat iedereen 5 borrelhapjes meeneemt voor bij het samenzijn. Want door te delen genieten we van elkaar! Als u of jij deel wilt nemen, klik dan op de volgende link en vul het deelnameformulier in: https://forms.office.com/r/eUY3ziU6Mg
Je kunt je ook opgeven door de lijst in de kerk in te vullen.
Op zaterdagavond is het volleybaltoernooi. Dat is van 19.30 - 21.30 uur en is in de sportzaal naast De Schoof. Schrijf je in als team of individueel bij Gerard Wentink (gerard.wentink@kpnmail.nl) en doe dat uiterlijk op woensdag 22 september.
Op zondagmorgen vindt de Startdienst plaats in de Emmakerk. Na de dienst is er koffie met iets lekkers en daarna zijn er twee mogelijkheden. Je kunt deelnemen aan een actief gesprek naar aanleiding van het thema van de dienst, of je maakt een wandeling o.l.v. een gids en je kijkt naar het nieuwe leven in de natuur. Als je hiervoor kiest, kom dan wel met de auto of op de fiets om vervoer te hebben. Voor de zondagse activiteiten hoef je je niet op te geven.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl