Zondagsbrief 19 september 2021

Zondag 19 september
Emmakerk, Raamdsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 19 september
Emmakerk, voorganger: ds. H. Habekotté uit Vlaardingen
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel.: 0162-520619, mob. 0611206140
De kerkenraad heeft ingestemd met verder open stellen van de kerkdiensten. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN (zie MEDEDELINGEN).
De dienst wordt ook live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 26 september, Startdienst 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en ?
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV: 09.20 uur.
Collecten: Vredeswerk; collecte Kerk in Actie / Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel.: 0162-512470 (b.g.g. 0162-520619, mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   dhr. en mevr. Dank, Kerkstraat 2, 4944 XC Raamsdonk. Gefeliciteerd met hun 50 jarig huwelijksjubileum.
-   dhr. W. van Beek, Bartoklaan17, 4941 WG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Mededelingen
Vakantie Koster / Beheerder.
Van 1 tot en met 23 september is mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502 of email: aart.verschoor@planet.nl

PCOB afdeling in Raamsdonksveer 60 jaar
Dit jaar bestaat de PCOB afdeling in Raamsdonksveer 60 jaar. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen daar dan ook extra aandacht aan besteden.
Leden zijn uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst op donderdagmiddag  7 oktober a.s. van 14.00 uur tot 19.00 uur.
Locatie is Zalencentrum Boelaars, Keizersdijk 48.
Na de koffie/thee is er een optreden  van Cees en Anneke Prinsen met “Kunst of Kliko”. Waarin ze de toehoorders meenemen in de wereld van kunst of aardige kitsch. Is dat schilderijtje nou écht zoveel waard of heeft het slechts herinneringswaarde? Wanneer is iets antiek en is het dus veel waard?
Leden mogen zelf voorwerpen meenemen.
Daarna een gezellig etentje als afsluiting van de middag.
We hopen u allen te mogen ontmoeten op onze jubileummiddag.
U kunt zich telefonisch aanmelden voor deze van middag van 25 september tot 3 oktober bij één van de bestuursleden
Anneke Roose  tel:0162-514628
Marijke de Jong  tel:0162-514680
Ann Vuurens tel:0162-516346


Autodienst
Na een periode van 1½ jaar strenge coronamaatregelen lijken er nu wat weer wat meer versoepelingen te komen. Nu we de kerkdiensten wat vrijer kunnen bezoeken zonder reservering, willen we ook met de autodienst gaan starten. U kunt dan in het kerkblad en de zondagsbrief de chauffeur met het telefoon nummer vinden.
Rooster voor de komende weken:
-          zondag 19 sept. dhr. G. Knaap. Tel.: 0162-520619.  Mob;  06.11206140
-          zondag 26 sept. dhr.  E. Boekholt. Tel.: 0162-512470.
-          zondag   3 okt. dhr. W. Roose. Tel.: 06.30014877.
P.S.  Wilt u voor zo ver mogelijk in de auto een mondkapje dragen zo als u dat ook in het openbaar vervoer en taxi zou doen.
Namens de diaconie,  Gerrit Knaap

Openstelling kerkdiensten
De kerkenraad heeft enige tijd geleden besloten de kerkdiensten verder open te stellen. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN.

  • In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. 
    Voor de Emmakerk is dat 60 personen. Voor de Geertruidskerk en de Lambertuskerk is dat 100 personen.
  • Omdat we verwachten dat deze capaciteit in de zomerperiode ruimschoots voldoet, is reservering vooraf niet meer nodig. Wel registreren we bij de ingang de namen.
  • Verder volgen we nog steeds de richtlijnen van het gebruiksplan van het kerkgebouw. Dus we houden 1,5 meterafstand, blijven thuis bij klachten, volgen de aanwijzingen van de begroeters in de kerk voor wat betreft looproute en zitplaats.
  • Samenzang is weer toegestaan. We zingen “ingetogen” en qua tijdsduur beperkt.
Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden:1 x 20 € en 1 x 12 €. Geweldig bedankt en we gaan zorgen dat het geld op de goede plek komt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 12 september 2021 met als bestemming Kliederkerk ontvingen wij tot en met donderdag 16 september 2021 via bank en SKG en in de kerkzaal 234,25 €.

Diaconale collecte zondag 19 september 2021; Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel.
Uitzichtloos en rampzalig dat is een goede beschrijving van veel plekken in Syrië. Maar nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad te helpen. Maaltijden, medicijnen en helpen met zoeken naar onderdak. Kerk in actie steunt dit belangrijke werk!
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening 1 x 5 €, 4 x 10 €, 1 x 40 € en 1 x 75 € aan giften binnen gekomen.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Startweekend – zaterdag 25 en zondag 26 september
Thema: “Van U is de toekomst”
Schrijf in je agenda en zet het op de kalender: op zaterdag 25 en zondag 26 september houden we ons startweekend. Of je nu slecht ter been bent, of kwiek als een hoentje, of je nu jong of oud bent……. Het maakt niet uit! Je bent van harte welkom om de activiteiten mee te vieren.
Op zaterdagmiddag organiseren we rond de Emmakerk vanaf 15.30 – 18.30 uur een attractieve ontmoeting. We verklappen natuurlijk nog niet wat we precies gaan doen, maar het wordt echt iets creatiefs (met als onderwerp ‘nieuw leven’) en we halen de sociale banden aan. Natuurlijk sluiten we de middag af met een maaltijd en zorgen we ervoor dat de vrucht van onze arbeid de volgende morgen in de startdienst te zien zal zijn. Als je meedoet, dan gaan we er wel vanuit dat iedereen 5 borrelhapjes meeneemt voor bij het samenzijn. Want door te delen genieten we van elkaar! Als u of jij deel wilt nemen, klik dan op de volgende link en vul het deelnameformulier in: https://forms.office.com/r/eUY3ziU6Mg
Je kunt je ook opgeven door de lijst in de kerk in te vullen.
Op zaterdagavond 25 september is er weer het traditionele volleybaltoernooi. Dat is van 19.30 - 21.30 uur en is in de sportzaal naast De Schoof. Doe mee en schrijf je in (als team of individueel) bij Gerard Wentink (gerard.wentink@kpnmail.nl) en doe dat voor zaterdag 25 september.
Komen kijken mag uiteraard ook en maakt het nog gezelliger.
Op zondagmorgen vindt de Startdienst plaats in de Emmakerk. Na de dienst is er koffie met iets lekkers en daarna zijn er twee mogelijkheden. Je kunt deelnemen aan een actief gesprek naar aanleiding van het thema van de dienst, of je maakt een wandeling o.l.v. een gids en je kijkt naar het nieuwe leven in de natuur. Als je hiervoor kiest, kom dan wel met de auto of op de fiets om vervoer te hebben. Voor de zondagse activiteiten hoef je je niet op te geven.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl