Zondagsbrief 26 september 2021

Zondag 26 september
Emmakerk, Raamdsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 26 september, Startdienst 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. P. Hanemaaijer
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV: 09.20 uur.
Collecten: Vredeswerk; collecte Kerk in Actie / Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel.: 0162-512470 (b.g.g. 0162-520619, mob. 0611206140)

De kerkenraad heeft ingestemd met verder open stellen van de kerkdiensten. De openstelling geschiedt conform de nieuwe richtlijnen van de PKN (zie MEDEDELINGEN).
De dienst wordt ook live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 3 oktober
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: dhr. W. Wiessner en dhr. E. Dommisse
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Ontmoeting Kerk & Israël + Kerkenwerk/Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. W. Roose, tel.: 06.30014877.

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op vrijdag 17 september 2021 is kort voor zijn vijftigjarig huwelijksjubileum overleden ons gemeentelid broeder Marinus Jan Korstanje, Ziederijsingel 1, Raamsdonksveer op de leeftijd van 74 jaar.
Laten we de heer Korstanje in een moment van stilte gedenken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. Heijblom-Hensen, Scheepswerflaan 143, 4941 GZ Raamsdonksveer. Ter attentie.
-   dhr. en mevr. Verduijn, St. Amandusstraat 29, 4931 HT Geertruidenberg. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
-   dhr. en mevr. Blom, Beethovenlaan 20, 4941 WC Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 40 jarig huwelijksjubileum.
-   dhr. N. Broeders, Loddersweer 26a, 4942 AG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Mededelingen
Crea-ochtenden
Gezien de versoepelingen kunnen wij weer crea-ochtenden houden. Donderdag 7 en 21 oktober van 09.30 tot 11.30 uur in de Schakel.

Jeugdkerk
Hoi allemaal, na een super gezellige start met jullie vorig jaar, kwam helaas Corona. Nu de maatregelen weer versoepeld zijn en het nieuwe seizoen start, zijn we benieuwd hoe het met jullie is en lijkt het ons gezellig om jullie op zondag 17 oktober van 17.00 – 18.30 uur te ontmoeten met een hapje en een frisje. Tijdens het eten is er tijd om bij te kletsen en horen we graag van jullie of jullie komend seizoen zin hebben om weer naar de Jeugdkerk te komen en wat jullie leuk vinden om te doen op deze zondagen. De jeugdkerk is voor alle kids van 12 jaar en ouder. Ben je nog niet eerder geweest en lijkt het je leuk, dan zien we je graag op 17 oktober! Kun je ons voor 6 oktober laten weten of je ook komt?
Groetjes Edith (06-21541827) en Dehlia (06-54767617)

Autodienst
Na een periode van 1½ jaar strenge coronamaatregelen lijken er nu wat weer wat meer versoepelingen te komen. Nu we de kerkdiensten wat vrijer kunnen bezoeken zonder reservering, willen we ook met de autodienst gaan starten. U kunt dan in het kerkblad en de zondagsbrief de chauffeur met het telefoon nummer vinden.
P.S.  Wilt u voor zo ver mogelijk in de auto een mondkapje dragen zo als u dat ook in het openbaar vervoer en taxi zou doen.
Namens de diaconie                                                                                                                                        Gerrit Knaap

PCOB afdeling Raamsdonksveer

Dit jaar bestaat de PCOB afdeling in Raamsdonksveer 60 jaar. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen daar dan ook extra aandacht aan besteden.
Leden zijn uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst op donderdagmiddag 7 oktober a.s. van 14.00 uur tot 19.00 uur. Locatie is Zalencentrum Boelaars, Keizersdijk 48.
Na de koffie/thee is er een optreden van Cees en Anneke Prinsen met “Kunst of Kliko”. Waarin ze de toehoorders meenemen in de wereld van kunst of aardige kitsch. Is dat schilderijtje nou écht zoveel waard of heeft het slechts herinneringswaarde? Wanneer is iets antiek en is het dus veel waard?
Leden mogen zelf voorwerpen meenemen.
Daarna een gezellig etentje als afsluiting van de middag.
We hopen u allen te mogen ontmoeten op onze jubileummiddag.
U kunt zich telefonisch aanmelden tot 3 oktober bij één van de bestuursleden
Anneke Roose, tel:0162-514628
Marijke de Jong, tel:0162-514680
Ann Vuurens, tel:0162-516346

Openstelling kerkdiensten
‘Geef elkaar de ruimte’ - Advies naar aanleiding versoepelingen 25 september
De kerkenraad heeft, n.a.v. van de persconferentie van 14 september en het “geef elkaar de ruimte” advies van de PKN, ingestemd met het volgende voorstel voor verdere openstelling van de kerkdiensten met ingang van 25 september.
•          Gepast afstand houden blijft het advies. In de Emmakerk staan de stoelen ietwat dichter bij elkaar, nog steeds in sets van 2 en 1 stuks, waardoor we meer zitplaatsen (schatting ca 80 personen) creëren en we toch rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich minder veilig voelen bij de versoepelingen.
•          We gaan de hoofdingang weer gebruiken. U wordt welkom geheten door een begroeter. (Registratie en triage vervalt)
•          De actuele basisregels (handen wassen, gepaste afstand houden, thuisblijven bij klachten) houden we in acht dus we desinfecteren nog steeds de handen bij binnenkomst en houden gepaste afstand tot anderen.
•          Samenzang is toegestaan. We zingen nog steeds ingetogen en qua tijdsduur beperkt.
•          Collecte blijft, zoals het nu gaat, bij de uitgang voor kerkbezoekers (dus geen collecte rondgang).
•          Koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk. Bij goed weer kan dat buiten staande. Binnen doen we dat in de kerkzaal en zittend. (Graag willen we tenminste twee keer in de maand koffiedrinken en wel op de eerste en derde zondag van de maand.)

Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden 1 x 12 € en 1 x 50 €. Geweldig bedankt en we gaan zorgen dat het geld op de goede plek komt!
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 19 september 2021 met als bestemming Syrië De kerk als plek van hoop en herstel. ontvingen wij tot en met vrijdag  24 september 2021 via bank en SKG 90,00 €. Na telling komt daar de collecte in de kerkzaal uiteraard nog bij.

Diaconale collecte zondag 26 september 2021; Vredeswerk collecte Kerk in Actie
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!
Als u geld overmaakt naar de Kerk (CvK) middels de Kerkgeld App dan kunt u die ook gebruiken voor giften aan onze Diaconie.
Ook kunt u als u gebruik maakt van de collectebonnen van onze kerk deze inleveren bij de heer G. Wentink of bij een van de diakenen onder vermelding van de door u gewenste diaconale bestemming.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening 1 x 10 €, 1 x 20 €, 1 x 22 €, 2 x 50 € en 2 x 150 € aan giften binnen gekomen.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op de website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl