Zondagsbrief 31 oktober 2021

Zondag 31 oktober
Emmakerk, Raamdsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 31 oktober; Zendingsdienst
Emmakerk, voorganger: ds. E. Quaak – Kloet uit Domburg/Aagtekerke
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. H. van den Bent en mevr. M. de Jong
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Zendingsdienst Zuid-Sumatra /Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 0162-520619, mob. 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst van zondag wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Woensdag 3 november; Dankdienst voor Gewas en Arbeid 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: dhr. W. Wiessner en mevr. J. Dommisse
Aanvang: 19.30 uur
Uitzending website “uitzending gemist”: 19.20 uur (geen uitzending op SLOGTV)
Collecten: Dankdagcollecte en inzameling goederen voor Goederenbank de Baronie
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 of mob. 0611206140
De dienst is alleen te zien en te beluisteren vanaf 19.20 uur op de website “kerkdienstgemist”.

Zondag 7 november 
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: dhr. W. Wiessner en dhr. W. van den Berg
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: Zendingscollecte Guatemala Goederenbank de Baronie / Onderhoudsfonds
Oproep: Nalezing houdbare goederen Goederenbank de Baronie.
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)


Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. M. Korstanje - Lurvink, Ziederijsingel 1, 4942 VK Raamsdonksveer. Ter bemoediging.
-   dhr. en mevr. Snijders, Brederolaan 7, 4942 DC Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 55 jarig huwelijksjubileum.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden 1 x 25 € en 2 x 50 €. Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 24 oktober 2021 met als bestemming Goederenbank De Baronie ontvingen wij tot en met vrijdag 29 oktober 2021 via bank en SKG 97,00 €. Dit is exclusief de telling van de giften in de kerkzaal.
Geweldig bedankt en wij gaan uiteraard zorgen dat het geld op de goede plek komt!

Diaconale collecte zondag 31 oktober 2021; Zendingsdienst Zuid-Sumatra
Veel boeren op Zuid-Sumatra zijn arm omdat hun grond niet voldoende oplevert. Daarnaast lopen ze een groot risico om door de overheid of grote bedrijven van hun land te worden verdreven. De Kerk helpt door middel van training voor duurzame landbouw en leert hen ook hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen.

Inzamel actie voor de lokale voedselbank
Naast de diaconale collecten doen we ook twee keer per jaar houdbare goederen inzamelen voor de ongeveer 45 deelnemende gezinnen. Op Dankdag dit jaar op woensdag 3 november 2021 doen we dat weer en ook nog op zondag 7 november 2021. Doet u mee?
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 4 €, 2 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 25 €, 1 x 50 € en 1 x 400 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Winkelactie Goederenbank De Baronie
Na een lange periode van strenge lockdown en beperkte vrijheid, is het dan nu weer mogelijk om onze jaarlijkse winkelactie te houden. We hebben het actievoeren gemist. De deelnemende vrijwilligers die vol enthousiasme meededen in de winkels en natuurlijk de opbrengst. Dat was zeker goed te merken. Andere jaren konden we toch zo'n driekwart jaar extra producten toevoegen aan de pakketten. Maar ook de gulle gevers zijn ons vorig jaar niet tegengekomen. We horen rondom ons heen dat hulp nog steeds hard nodig is, want mensen kunnen moeilijker rondkomen i.v.m. de steeds duurdere boodschappen en vaste lasten (en die zijn opnieuw zeer actueel!).
Allemaal redenen voor ons om weer een actie te starten, dit jaar samen met de 3e jaars leerlingen VWO van het Mgr. Frenckencollege uit Oosterhout. De winkelactie staat gepland op donderdag 25 november, vrijdag 26 november en zaterdag 27 november.
De deelnemende winkels staan in:
Oosterhout:                            Albert Heijn (Arkendonk), Albert Heijn (Keiweg) en Coop (Markant)
Dongen:                                                          Albert Heijn
Made:                                                  Jumbo en Coop
Raamsdonksveer:       Jumbo en Plus
Geertruidenberg:       Plus
U kunt zich opgeven via tel. nr. 06 43586984 of via het mailadres gb@stillearmoede.org
We hebben zo’n 200 mensen nodig om deze actie weer te doen slagen. Doet u ook mee?
Jan en Annita Kooijman

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl