Zondagsbrief 14 november 2021

Zondag 14 november
Emmakerk, Raamdsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 14 november
Emmakerk, voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. W. Wiessner
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Teach Nepal / Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 0162-520619, mob. 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 21 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Gedenken overledenen 
Plaats: Emmakerk
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. P. Knaap
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: “Omzien naar elkaar” / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Anita van Ek en Mark van der Sluijs
Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel. 512407 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. I. Paulides - Raams, Buitenvest 30, 4931CH Geertruidenberg. Beterschap gewenst.
-   dhr. C. de Rooij, Wim Boonsstraat 19, 4944XN Raamsdonk. Beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
-   mevr. L. Remijn – Treffers, Antonetta-Hoeve 9, 4941GL Raamsdonksveer. Ter bemoediging.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Vervanging koster / beheerder
Van 22 t/m 29 november is onze koster/beheerder mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 of dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502 of email: aart.verschoor@planet.nl

Passage
U bent van harte welkom op de ledenavond van 18 november a.s. De aanvang is 19.45 uur. De avond zal weer plaatsvinden in de kerkzaal. Als spreker is uitgenodigd dhr. Wim Quartel uit Drimmelen. Hij wil ons graag uitleg geven over zijn hobby de Imkerij.
Wij willen u vragen de QR-code mee te nemen er kan naar gevraagd worden. Gasten en nieuwe leden zijn zeker van harte welkom.
We hopen op een mooie opkomst.

Nieuwe coronarichtlijnen tijdens de kerkdienst  –  Gebruiksplan Kerk.
In de kerkelijke gemeenschap zijn we elkaar gegeven, om voor elkaar welzijn zorg te dragen. In verband met de toename van het aantal besmettingen en de verscherping van de richtlijnen die door de overheid zijn aangekondigd, verzoeken wij de bezoekers van de kerkdiensten daarom:
-          bij gezondheidsklachten de kerkdienst thuis via de media te volgen
-          bij het binnenkomen van de kerk de handen te ontsmetten
-          tijdens verplaatsing in de kerk een mondkapje te dragen
-          geen handen te schudden
-          zoveel mogelijk 1,5 m afstand te bewaren.

Jeugdkerk, zondag 14 november
Hoi allemaal, zondag 14 november is er weer Jeugdkerk! We gaan een leuk spel doen 🎲! Wat weet jij nog van de 10 Geboden? Ga jij als eerste over de finish? Kom je ook? Als je een vriend of vriendin wilt meenemen vinden we dat heel gezellig! We starten om 09.30 uur in De Brug! We zien jullie graag de 14e!!

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden 2 x 50 € en 1 x 100 €.
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 7 november 2021 met als bestemming Quatemala ontvingen wij tot en met vrijdag 12 november 2021 via bank en SKG en 89,00 €. Dit is exclusief de telling van de giften in de kerkzaal. Ook ontvingen we nog extra giften van 5 €, 10 €, 50 € en 100 € voor de actie voor de Voedselbank.
Geweldig bedankt en wij gaan uiteraard zorgen dat het geld op de goede plek komt!

Diaconale collecte zondag 14 november 2021; Stichting Teach Nepal
De Stichting Teach in Nepal is een organisatie die tot doel heeft de kinderen van Nepal een betere toekomst te geven. Kinderen in Nepal gaan vanaf hun derde jaar naar school en leren dan gelukkig wel lezen en schrijven maar aan de vorming van hun algemene ontwikkeling wordt nauwelijks aandacht geschonken. Dat wil de stichting graag veranderen en daar zijn zij al meer dan 27 jaar succesvol mee bezig. Zij doen dit door het opleiden van onderwijzers in zowel het seculiere als het christelijke onderwijs (in de kerken). Waar nodig worden studiebeurzen verstrekt. Wilt u samen met de Stichting Teach Nepal meewerken om de kinderen in Nepal een betere toekomst te geven?
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 10 €, 1 x 20 € en 2 x 100 € .
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl