Zondagsbrief 21 november 2021

Zondag 21 november, Laatste zondag kerkelijk jaar
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 21 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Gedenken overledenen
Plaats: Emmakerk
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. P. Knaap
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: “Omzien naar elkaar” / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Anita van Ek en Mark van der Sluijs
Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel. 512407 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 28 november, 1e Advent, (vanwege corona gaat de viering van het HA niet door)
Plaats: Emmakerk
Voorganger: ds. L. van Wingerden
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: mevr. J. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. C. Klootwijk
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Meerdere leden van onze gemeente zijn besmet met het coronavirus en verblijven momenteel in quarantaine.
Dhr. J. Vleugel, De Bossen, heeft corona gehad maar is weer goed hersteld en kan maandag weer aan het werk.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   dhr. en mevr. Hoogerbrugge, Jan van Beekhof 36, 4941MA Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 55-jarig huwelijksjubileum.
-   mevr. S. Lankhuijzen - Spek, Julianalaan 104, 4941JG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
-   mevr. K. Blom - van der Giessen, Berkenstraat 49, 4941KT Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Vervanging koster / beheerder
Van 22 t/m 29 november is onze koster/beheerder mevr. Ria Olivier afwezig. Voor afspraken en activiteiten kunt u contact opnemen met mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 of dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502 of email: aart.verschoor@planet.nl

CREA-Kertskaartverkoop
Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 / 12.00uur in de Schakel kerstkaarten kopen want wij zijn nog steeds met de mooiste creaties bezig maar willen die natuurlijk graag verkopen. Als u niet kunt  komen, mag u ons ook bellen en komen we even bij u langs dus bel gerust naar: Ciska Pruijssers, tel.   514859 of Ria Olivier, tel. 693453

Jeugdkerk
De volgende Jeugdkerk is op zondag 23 januari! We starten om 09.30 uur in De Brug. Zet het alvast in je agenda!

Jongerenkerstfeest 2021
We organiseren dit jaar weer een Jongerenkerstfeest in de Emmakerk!
Datum: zondag 19 december
Tijd: start om 18.30 uur
Thema: Kerstengelen

Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een sketch en een mooi Kerstverhaal. Voor het muzikale intermezzo, voorlezen van een gedicht, collecteren en het aansteken van de kaarsen zoeken we nog kinderen die dit leuk vinden om te doen. Lijkt dat jou (of jouw (klein)kind) leuk om te doen, dan kun je dit doorgeven aan Edith (06-21541827) of Dehlia (06-54767617). Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor “Geef licht aan vluchtelingen-kinderen in Griekenland”. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!
In verband met Corona hebben we beperkt plek en is vooraf aanmelden voor het Jongerenkerstfeest noodzakelijk. Je kunt je (ouders en grootouders zijn ook van harte welkom) tot uiterlijk vrijdag 10 december aanmelden bij Edith of Dehlia.  Wil je ook aangeven met hoeveel kinderen en volwassenen je komt? Heb je je of jouw (klein)kind(eren) aangemeld maar kun je onverwachts niet komen, wil je je dan ook weer afmelden? Bij binnenkomst moet je een mondkapje dragen. Dit mondkapje mag weer af als je zit.
We verheugen ons er enorm op om samen met jullie een fijn Kerstfeest te vieren en zien jullie graag op zondag 19 december!
Edith (06-21541827) en Dehlia (06-54767617)

Nieuwe coronarichtlijnen tijdens de kerkdienst  –  Gebruiksplan Kerk.
In de kerkelijke gemeenschap zijn we elkaar gegeven, om voor elkaar welzijn zorg te dragen. In verband met de toename van het aantal besmettingen en de verscherping van de richtlijnen die door de overheid zijn aangekondigd, verzoeken wij de bezoekers van de kerkdiensten daarom:
-          bij gezondheidsklachten de kerkdienst thuis via de media te volgen
-          bij het binnenkomen van de kerk de handen te ontsmetten
-          tijdens verplaatsing in de kerk een mondkapje te dragen
-          geen handen te schudden
-          zoveel mogelijk 1,5 m afstand te bewaren.

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten de komende maanden 2 x 50 € en 1 x 12 €.
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 14 november 2021 met als bestemming Stichting Teach Nepal ontvingen wij tot en met vrijdag 19 november 2021 via bank en SKG en 119,85 €. Dit is inclusief de telling van de giften in de kerkzaal.
Geweldig bedankt en wij gaan uiteraard zorgen dat het geld op de goede plek komt!

Diaconale collecte zondag 21 november 2021; “Omzien naar elkaar”
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om een schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. Aandacht door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met rouw en verlies.
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!

Eten in De Brug
Gegeven de beperkende maatregelen van de overheid en de snelle toename van het aantal besmettingen ook in onze regio, hebben wij besloten de geplande bijeenkomst op vrijdag 19 november jl. af te zeggen. Alle direct betrokkenen werden persoonlijk via mail of telefoon op de hoogte gesteld. Volgende keer beter hopen wij met z’n allen.
Groeten van TEAM Eten in De Brug.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 2 €, 3 x 5 €, 4 x 10 €, 1 x 12 €, 1 x 15 €, 1 x 24 €, 2 x 25 € en 1 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Hierbij de QR-codes om digitaal aan de collectes te kunnen geven. Dit kan gebruikt worden door de code te scannen met de camera en/of een QR-scanner app op de telefoon. Met de camera en een QR-scanner app komt u op de website skgcollect van de kerk waar het verder voor zich spreekt. Met de Appostel app, wanneer u die geïnstalleerd hebt, kunt ook de QR-code scannen en dan komt u direct bij het doel waar u voor wilt geven. In het Kompas is te lezen hoe deze app gebruikt kan worden.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 03 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk H.A. Tafelviering

zo 10 jul 2022 om 9.30 uur

Geertruidskerk

zo 17 jul 2022 om 9.30 uur

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 

Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl