Zondagsbrief 12 december 2021

Zondag 12 december 2021, 3e Advent
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 12 december, 3e Advent
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. W. Wiessner
Diaken van dienst: mevr. P. Zondervan
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: dhr. J. Vleugel en mevr. C. van Noorloos
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Aanpassing gebruikersplan Emmakerk n.a.v. actuele coronamaatregelen.
De kerkenraad heeft afgelopen week ingestemd met de volgende voorstellen:
Samenzang
We zingen enkel het openingslied (1 couplet) en het slotlied (max. 2 coupletten) als samenzang. De overige samenzang wordt ingevuld door een voorzanger of door muziek via de beamer.
Avonddiensten
Vanwege de avondlockdown volgen wij het PKN-advies om na 17:00 uur geen kerkdiensten te houden met aanwezigheid van kerkgangers. Dit betreft dus bij ons de diensten van kerstavond en oudjaarsavond. Deze diensten zullen enkel via Slog TV of Kerkdienst Gemist te zien zijn.
Overig
Verder gelden de tot dusver gebruikelijke maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren bij binnenkomst en mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen.
Mocht blijken dat u (enkele dagen) na het bezoeken van een kerkdienst positief wordt getest op corona vergeet dan bij het bron- en contactonderzoek uw medekerkgangers niet.

Toelichting bij de Liturgische schikking
De stralenkrans licht weer op in de liturgische schikking. We zien dat er nu ook aren van koren, zoals tarwe, geplaatst zijn tussen de gras- en rietpluimen.
En voor de stralenkrans is brood neergelegd. Dit alles symboliseert de woorden van Johannes de Doper toen de mensen hem vroegen: wat moeten we dan doen?
Eén van de antwoorden van hem was, met de woorden van lied 456:
Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.

En Johannes verkondigde het goede nieuws over de komst van Jezus: Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.


Zondag 19 december, 4e Advent
Plaats: Emmakerk
Voorganger: ds. M. van der Sijs
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeter: dhr. W. Wiessner
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Dhr. W. Nouwen, Lindonklaan 21, Raamsdonksveer is in verband met benauwdheid afgelopen maandag opgenomen in Amphia Molengracht, Breda, Route 31, K2. Hij moet voor nader onderzoek en behandeling wat langer in het ziekenhuis blijven.
Mevr. C. Blom - van der Giessen, Berkenstraat 49, verblijft nog altijd in het Amphia-Molengracht, Breda, Route 31, K3. Ze is behoorlijk opgeknapt, heeft wel veel pijn aan haar rug en knie. Er wordt voor haar gezocht naar een plaats waar ze wat extra zorg kan ontvangen.
Dhr. J. Blonk, Burchtplein 2 G 03-C, Geertruidenberg, is de laatste tijd sterk verzwakt en hij blijft steeds vaker de hele dag op bed liggen.
Laten we met elkaar meeleven en elkaar ook opdragen in onze gebeden.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   dhr. en mevr. van Beek, Molenstraat 33, 4944 AB Raamsdonk. Gefeliciteerd met hun 55 jarig huwelijksjubileum.
-   dhr. en mevr. van Veen, van Bergenstraat 3, 4931 ZA Geertruidenberg. Gefeliciteerd met hun 50 jarig huwelijksjubileum.

Een kaart gaat naar:
-   mevr. Bout, Herman Boerhaavestraat 24, 5165 EG Waspik. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Sing Inn 12 december vervallen
Vanwege het dringende beroep om ’s avonds geen kerkdiensten te houden en uiteraard vanwege de zeer beperkte mogelijkheden voor samenzang gaat de Sing-inn van zondag 12 december niet door.

Aanbeveling Ambtsdragers PG Geertruidenberg
De termijn van enkele ambtsdragers verloopt dit jaar. De kerkenraad heeft daardoor diverse vacatures voor alle taken. In het komend kerkblad en bijgaand bij de nieuwsbrief vindt u een aparte bijlage met toelichting en een invulformulier voor uw aanbevelingen. Graag dit formulier voor 20 december inleveren. U kunt het biljet invullen en inleveren in de bus achter in de kerk of bij de scriba (Wilhelminalaan 17 Raamsdonksveer) of per mail aan scribaat@pkngeertruidenberg.
U kunt het formulier ook digitaal invullen via deze link: https://forms.gle/zmMExQamjpDxpwpZ9

CREA-Kaartverkoop
Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 / 12.00 uur in de Schakel kerstkaarten kopen want wij zijn nog steeds met de mooiste creaties bezig maar willen die natuurlijk graag verkopen. Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen we even bij u langs dus bel gerust naar: Ciska Pruijssers, tel. 514859 of Ria Olivier, tel. 693453

Jeugdkerk
De volgende Jeugdkerk is op zondag 23 januari 2022! We starten om 09.30 uur in De Brug. Zet het alvast in je agenda!

Kerstviering PCOB en Diaconie en Eten in DE BRUG
Helaas hebben wij moeten besluiten deze beide activiteiten, gepland voor maandag 20 december en vrijdag 17 december, geen doorgang te laten vinden. U begrijpt dat de reden hiervoor ligt in de maatregelen als gevolg van de sterke toename van het aantal COVID besmettingen.
Wij houden moed en hopen dat we elkaar volgend jaar weer kunnen ontmoeten!
Namens Diaconie en Bestuur PCOB

Kerstviering Passage
Ook het bestuur van Passage heeft moeten besluiten de ledenavond (Kerstviering) op 16 december niet door te laten gaan. De reden is welbekend!
We hopen onze leden en gasten volgend jaar weer te mogen ontmoeten.

*Update Jongerenkerstfeest 2021*
In verband met de coronamaatregelen starten we op zondag 19 december *om 13.00 uur* in de Emmakerk!
Datum: zondag 19 december
Tijd: start om 13.00 uur
Thema: Kerstengelen
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een sketch en een mooi Kerstverhaal. Voor het muzikale intermezzo, voorlezen van een gedicht, collecteren en het aansteken van de kaarsen zoeken we nog kinderen die dit leuk vinden om te doen. Lijkt dat jou (of jouw (klein)kind) leuk om te doen, dan kun je dit doorgeven aan Edith (06-21541827) of Dehlia (06-54767617). Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor “geef licht aan vluchtelingen-kinderen in Griekenland”. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!
In verband met Corona hebben we beperkt plek en is vooraf aanmelden voor het Jongerenkerstfeest noodzakelijk. Je kunt je (ouders en grootouders zijn ook van harte welkom) *tot uiterlijk vrijdag 10 december aanmelden* bij Edith of Dehlia.  Wil je ook aangeven met hoeveel kinderen en volwassenen je komt? Heb je je (of jouw (klein)kind(eren)) aangemeld maar kun je onverwachts niet komen, wil je je dan ook weer afmelden? Bij binnenkomst moet je een mondkapje dragen. Dit mondkapje mag weer af als je zit.
We verheugen ons er enorm op om samen met jullie een fijn Kerstfeest te vieren en zien jullie graag op zondag 19 december om 13.00 uur!
Edith (06-21541827) en Dehlia (06-54767617)

Diaconaal nieuws
Ontvangen giften voor collecten in december 3 x 50, 1 x 100 en 1 x 300 euro.
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 5 december 2021 met als bestemming Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland (ruim 50.000 kinderen) ontvingen wij tot en met vrijdag 10 december 2021 via bank en SKG 217,00 €. Dit is nog exclusief de giften in de kerkzaal, de telling is pas later in december. Geweldig bedankt! Wij houden u op de hoogte van het resultaat van deze Adventsactie! Binnen is tot nu toe 497,00 €!

Diaconale collecte zondag 12 december 2021; “Geef licht aan de vluchtelingenkinderen”
Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland (ruim 50.000 kinderen) en wereldwijd.
De diaconale collecten van 12/12, 19/12, 24/12, 25/12 en 26/12/2021 zijn allemaal voor dit doel bestemd.
Wie zijn zij? De vluchtelingenkinderen: Ibrahim(12 jaar), Hana (18 jaar), Asif (16 jaar) en Duna (11 jaar) vertellen ons hun persoonlijke verhaal.
Voor deze zondag is aan het woord de 16 jarige Asif uit Afghanistan
“Ik ben heel bang geweest: alleen op de vlucht, zonder ouders. Al op jonge leeftijd vluchtte ik met mijn familie naar Iran, maar daar werd ik van school gestuurd, omdat ik als Afgaan niet de juiste, geldige papieren had.
Ik wilde naar Europa om een toekomst op te bouwen. Urenlang heb ik in benauwde busjes gezeten, nachten in het pikkedonker door de bergen gelopen en dagen geschuild in vervallen huizen om uit de handen van de politie te blijven. Uiteindelijk werden we met 50 mensen in een kleine bus naar de kust gebracht en de zee opgestuurd in een gammel bootje. Dat raakte midden in de nacht lek. De boot liep vol, onze spullen moesten overboord. Gelukkig vond de Griekse kustwacht ons. In kamp Moria werden mijn papieren ingenomen en daarna werd ik op straat gezet. Na drie maanden overleven werd ik ondergebracht in een huis voor minderjarige vluchtelingen in Athene. Hier ben ik veilig, kan ik medische zorg krijgen en naar school. Misschien krijg ik zelfs de kan om in Amerika te studeren. Ik zet alles op alles om dat te bereiken”
Lees het hele verhaal van Asif op kerkinactie.nl/asif
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden in Kompas of op de website! Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 4 €, 1 x 5 €, 3 x 10 €, 1 x 12 €, 1 x 25 € en 1 x 50 €.
Daarnaast hebben al veel mensen een gift gegeven aan de Eindejaar collecte. Super!
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Kerkdiensten op usb-stick verkrijgbaar
Elke dienst in de Emmakerk wordt uitgezonden op tv en via Kerkdienstgemist. Ook worden de beelden vastgelegd om later nog eens terug te kunnen kijken. Voor u als gemeentelid is het mogelijk om de beelden van een dienst op usb-stick te verkrijgen. Voor 10 € krijgt u een usb-stick met de opname.
U kunt deze aanvragen bij Aart Verschoor of Gerard Wentink.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl