Zondagsbrief 19 december 2021

ondag 19 december 2021, 4e Advent
Emmakerk, Raamsdonksveer

Kerkdiensten

Zondag 19 december, 4e Advent
Plaats: Emmakerk
Voorganger: ds. M. van der Sijs
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeter: dhr. W. Wiessner
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Zang: mevr. I. Willems
Autodienst: dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Jongerenkerstfeest 2021
Datum: Zondag 19 december
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 13.00 uur
Thema: Kerstengelen
Collecte: “Geef licht aan vluchtelingen-kinderen in Griekenland”.

Heb je je (of jouw (klein)kind(eren)) aangemeld maar kun je onverwachts niet komen, wil je je dan ook weer afmelden? Bij binnenkomst moet je een mondkapje dragen. Dit mondkapje mag weer af als je zit.

We verheugen ons er enorm op om samen met jullie een fijn Kerstfeest te vieren! Edith (06-21541827) en Dehlia (06-54767617).

Aanpassing gebruikersplan Emmakerk n.a.v. actuele coronamaatregelen
De kerkenraad heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

Samenzang
We zingen enkel het openingslied (1 couplet) en het slotlied (max. 2 coupletten) als samenzang. De overige samenzang wordt ingevuld door een voorzanger of door muziek via de beamer.

Avonddiensten
Vanwege de avondlockdown volgen wij het PKN-advies om na 17:00 uur geen kerkdiensten te houden met aanwezigheid van kerkgangers. Dit betreft dus bij ons de diensten van kerstavond en oudjaarsavond. Deze diensten zullen enkel via Slog TV of Kerkdienst Gemist te zien zijn.

Overig
Verder gelden de tot dusver gebruikelijke maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren bij binnenkomst en mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen.
Mocht blijken dat u (enkele dagen) na het bezoeken van een kerkdienst positief wordt getest op corona vergeet dan bij het bron- en contactonderzoek uw medekerkgangers niet.

Toelichting bij de liturgische schikking
De zonnestralen in de krans zijn weer langer en talrijker, nu ook met wilgenkatjes. Zoals bij de vorige schikkingen, wordt onze aandacht ook gevraagd voor wat vóór de schikking te zien is. Daar liggen twee Amaryllisbollen, met blad omwikkeld en met een ontluikende knop. Ze horen bij het verhaal uit Lucas 1 over de ontmoeting tussen Maria en Elisabet.
U vermoedt het wellicht al: ze zijn symbool voor het nieuwe leven in de schoot van beide vrouwen. Jezus en Johannes, dat zijn hun namen, zoals de engel het Maria zei en Zacharias het op het schrijftablet schreef.
Laten we luisteren naar de woorden van Elisabet: Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.

Vrijdag 24 december, Kerstavond (Geen kerkgangers)
Plaats: Lambertuskerk
Aanvang: 21.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 21.20 uur.
Collecten: KIA Kinderen in de knel / Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Cantorij o.l.v. mevr. I. Willems
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 of 06-11206140

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 21.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 21.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag (Reserveren, zie onderstaand bericht)
Plaats: Lambertuskerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. G. Blankers en mevr. M. de Jong
Uitzending SLOG TV en de website “kerkdienstgemist”: 09.20 uur.
Collecten: KIA Kinderen in de knel / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. I. Langschmidt
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Muzikale medwerking: mevr. A. van Ek en dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. W. Roose, tel.06-30014877 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Reservering voor de dienst op Eerste Kerstdag in de Lambertuskerk.
Als u fysiek deel wilt nemen aan de viering op Eerste Kerstdag is dat alleen mogelijk als u via onderstaande link reserveert. U kunt dus niet spontaan naar de kerk komen. De kerkenraad heeft hiervoor gekozen omdat door de 1½ m maatregel het aantal zitplaatsen in de Lambertuskerk beperkt is. Er kunnen maximaal 75 kerkgangers aanwezig zijn. Let op: reserveren geldt alleen voor de dienst op Eerste Kerstdag.

We hanteren natuurlijk de voorschriften van ons gebruiksplan die in overeenstemming zijn met de regels van de overheid. Daarin is beschreven hoe tijdens de coronacrisis, binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid, kerkdiensten kunnen worden gehouden met aanwezigheid van gemeenteleden. In de kerkzaal draagt u een mondkapje. Zodra de plaats is ingenomen, hoeft dat niet meer. Medewerkers zullen de reservering controleren en naar uw gezondheid informeren. Als u de kerkdiensten wilt meemaken, is het nodig om vooraf in te schrijven. Via de website van de onze gemeente (www.pkngeertruidenberg.nl) of via de zondagsbrief kunt u het inschrijfformulier aanklikken. Door op de link te klikken, kunt u het formulier invullen en verzenden. De aanmelding staat open tot woensdagavond 23.59 uur. Uiterlijk op donderdagavond krijgt u bericht of u de kerkdienst kunt bijwonen.

Hier is de koppeling naar het reserveringsformulier kerkdienst op Eerste Kerstdag. Let u er svp op dat het soms enige tijd kan duren voordat het formulier geladen is: https://forms.office.com/r/f3HEJMmZ8g

Alleen kerkgangers die digitaal niet bereikbaar zijn, kunnen telefonisch reserveren. Zij kunnen hun reservering doorgeven aan Jaco Vleugel (06-18095077).

Zondag 26 december, 2e Kerstdag
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: dhr. J. Vleugel
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Leergeld / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 0162-520619 of mob. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Dhr. W.C. Nouwen, Lindonklaan 21, 4942 BH Raamsdonksveer, is inmiddels weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De artsen noemden zijn toestand “zorgelijk”. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met hem. In januari zal hij voor verdere behandeling weer naar het ziekenhuis toe moeten.

Mevr. K. Blom- van der Giessen, Berkenstraat 49, 4941 KT Raamsdonksveer is vanuit het Amphia Ziekenhuis verhuisd naar Zorghotel “Merlinde” Schorsmolenstraat 6, Kamer 114, 4811 VP Breda. Ze is weer een stuk opgeknapt al heeft ze wel veel pijn in haar rug.

Mevr. F. Ruhl-Dank, Zuidwal 20, 4930 DD Geertruidenberg, is ernstig ziek. Ze moet regelmatig naar het ziekenhuis. We bidden voor haar in deze moeilijke tijd.

Dhr. J. Hoogerbruggge, Jan van Beekhof 36, 4941MA Raamsdonksveer heeft een goede uitslag van een scan ontvangen, daar is hij heel dankbaar voor.

De kerkenraad hoort dankbare reacties van mensen, die in deze tijd een teken van meeleven of een kaartje mogen ontvangen. Laten we elkaar niet vergeten en met elkaar meeleven en elkaar ook opdragen in onze gebeden.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
- dhr. W. Nouwen, Lindonklaan 21, 4942 BH Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
- dhr. en mevr. Leusink, Sweelinckhof 3, 4941 WP Raamsdonksveer. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen

Jeugdkerk
De volgende Jeugdkerk is op zondag 23 januari 2022! We starten om 09.30 uur in De Brug. Zet het alvast in je agenda!

Diaconaal nieuws
Diaconale collecte zondag 19 december 2021; “Geef licht aan de vluchtelingenkinderen”
Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland en natuurlijk ook vluchtelingenkinderen wereldwijd (ruim 50.000 kinderen).
De diaconale collecten van 19/12, 24/12, 25/12 en 26/12/2021 zijn allemaal voor dit doel bestemd.
Wie zijn zij? De vluchtelingenkinderen: Ibrahim(12 jaar), Hana (18 jaar), Asif (16 jaar)en Duna(11 jaar) vertellen ons hun persoonlijke verhaal.
Voor deze 4e Advent is de 11-jarige Dunia uit Gaza aan het woord:
Wij zijn gevlucht nadat er een bom op ons huis was gevallen. Het huis stortte in, mijn opa is daarbij omgekomen. We zijn halsoverkop via Egypte naar Turkije gereisd, maar daar werd mijn vader opgepakt. Ik weet niet eens waarom. Mijn moeder besloot met mij en mijn zes broers en zusjes verder te vluchten. In een rubberbootje staken we de zee over naar Griekenland, waar we in een vluchtelingenkamp terecht kwamen. Het was daar niet fijn. Mijn moeder was vaak bang zo zonder mijn vader. Mijn oudere broer Reyad zorgde goed voor ons, hij liep bijvoorbeeld altijd met mij mee naar school. Gelukkig werd mijn vader vrijgelaten en kon hij ook naar Griekenland komen. We wonen nu in een appartementje in Athene, dat is veel prettiger dan in het kamp. De kerk helpt ons met voedselpakketten en ik kan en mag hier ook naar school. Ik hoop dat ik later dokter kan worden en veel mensenlevens kan redden.”
Lees het hele verhaal over Dunia op kerkinactie.nl/dunia
Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 4 €, 2 x 10 €, 1 x 20 €, 1 x 25 €, 1 x 30 € en 1 x 40 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl