Zondagsbrief 26 december 2021

Zondag 26 december 2021, 2e Kerstdag
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 26 december, 2e Kerstdag, zonder kerkgangers
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: “GEEF LICHT AAN DE VLUCHTELINGENKINDEREN” / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: dhr. M. van der Sluijs

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Vrijdag 31 december, Oudejaarsdag, zonder kerkgangers
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 19.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: mevr. J. Dommisse
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Collecten: Mercy Ships / Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: dhr. A. van Wijk en dhr. L. Romijn

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 19.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 19.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, zonder kerkgangers
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 10.00 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.50 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Collecten: Mercy Ships / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: ?

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Er is voorbede gevraagd voor dhr. Arjan Heijblom, kleinzoon van mevr. de Roon – Tactor uit Gorinchem. Hij is ernstig ziek en moet zware kuren ondergaan. We bidden voor Arjan en voor de behandelende artsen.

De kerkenraad hoort dankbare reacties van mensen, die in deze tijd een teken van meeleven of een kaartje mogen ontvangen. Laten we elkaar niet vergeten en met elkaar meeleven en elkaar ook opdragen in onze gebeden.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
- fam. Heijblom, Ambachtsherenlaan 31, 4941 AP Raamsdonksveer. Ter attentie.
- fam. Verschoor, Julianalaan 28a, 4941 JD Raamsdonksveer. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen

Gang van zaken kerkdiensten
Het zal duidelijk zijn dat we in deze lockdown periode het PKN advies willen volgen om alle diensten enkel digitaal te gaan uitzenden. Dus zonder aanwezigheid van kerkgangers. Wel met aanwezigheid van medewerkers. Dit geldt in ieder geval t/m 14 januari 2022.
Kerkleden en belangstellenden worden uitgenodigd om de kerkdiensten thuis via Slog TV of Kerkdienst Gemist mee te vieren.

Herinnering Actie Kerkbalans 2021
Hierbij willen wij u er op attenderen dat een aanzienlijk aantal mensen nog niet de betaling hebben gedaan van hetgeen is toegezegd bij de actie Kerkbalans begin dit jaar. Graag hiervoor uw aandacht.

Jeugdkerk
De volgende Jeugdkerk is op zondag 23 januari 2022! We starten om 09.30 uur in De Brug. Zet het alvast in je agenda!

Diaconaal nieuws
Voor de diaconale collecte van vorige week zondag 19 december 2021 met als bestemming Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland (ruim 50.000 kinderen) ontvingen wij tot en met woensdag 22 december 2021 via bank en SKG 386,00 €. Daar komt dan nog wat bij van de telling in de kerkzaal. Geweldig bedankt! Wij houden u op de hoogte van het resultaat van deze Adventsactie! Binnen is tot nu toe het mooie bedrag van 1.540,34 €.

Diaconale collecte Kerst 2021; “Geef licht aan de vluchtelingenkinderen”
De diaconale collecten van 24/12, 25/12 en 26/12/2021 waren en zijn allemaal voor dit doel bestemd.
Wie zijn zij? De vluchtelingenkinderen: Ibrahim(12 jaar), Hana (18 jaar), Asif (16 jaar)en Duna(11 jaar) vertelden ons hun persoonlijke verhaal.
Die onschuldige blikken in de ogen van vluchtelingenkinderen ..… die soms in één dag meer meemaken dan anderen in een heel leven. Die blikken laten je niet los. Daarom deze kerstcampagne van lokale kerken samen met Kerk in Actie. We mogen niet weg kijken!
De kerstverlichting mag ons niet verblinden voor wat verderop in de wereld gebeurt. In tegendeel, het moedigt ons juist aan om het Licht van Kerst door te geven aan iedereen die onze hulp nodig heeft.

Als u wilt bijdragen of meer wilt weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnengekomen aan giften: 4 x 10 €, 1 x 23 €, 1 x 40 € en 2 x 50 €. Alle gulle gevers hartelijk dank.

De redactie van de zondagsbrief wenst u fijne en gezegende kerstdagen.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl