Zondagsbrief 2 januari 2022

Zondag 2 januari
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 2 januari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. W. Wiessner
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Goederenbank De Baronie / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. L. Alewijnse
Zang: mevr. H. Weltevrede

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 9 januari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Voorganger: ds. W. van der Aa
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Collecten: RBM Sulawesi / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Zang: ?

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
De kerkenraad hoort dankbare reacties van mensen, die in deze tijd een teken van meeleven of een kaartje mogen ontvangen. Laten we elkaar niet vergeten en met elkaar meeleven en elkaar ook opdragen in onze gebeden.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Gang van zaken kerkdiensten
Het zal duidelijk zijn dat we in deze lockdown periode het PKN advies willen volgen om alle diensten enkel digitaal te gaan uitzenden. Dus zonder aanwezigheid van kerkgangers. Wel met aanwezigheid van medewerkers. Dit geldt in ieder geval t/m 14 januari 2022.
Kerkleden en belangstellenden worden uitgenodigd om de kerkdiensten thuis via Slog TV of Kerkdienst Gemist mee te vieren.

Herinnering Actie Kerkbalans 2021
Hierbij willen wij u er op attenderen dat een aanzienlijk aantal mensen nog niet de betaling hebben gedaan van hetgeen is toegezegd bij de actie Kerkbalans begin dit jaar. Graag hiervoor uw aandacht.

De kerk als goed doel bij de Glasvezelactie
Overweegt u een glasvezelabonnement van DELTA of Caiway af te sluiten? Denk dan aan de kerk! Het levert u € 25,- korting op en de kerk € 50,- per inschrijving. Door u in te schrijven via de speciale links op onze website sponsort u de kerk.
Op https://www.pkngeertruidenberg.nl vindt u meer informatie en diverse links.

Jeugdkerk
De volgende Jeugdkerk is op zondag 23 januari 2022! We starten om 09.30 uur in De Brug. Zet het alvast in je agenda!

Diaconaal nieuws
De opbrengst van de actie “Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland” is tot 28 december 2021 het mooie bedrag van 2.149,34 €. Vanuit de eigen middelen van onze diaconie is dit bedrag aangevuld tot 3.000,00 € hetgeen inmiddels is overgemaakt.
Onze hartelijke dank voor uw bijdrage aan deze Advents/Kerstactie.

Diaconale collecte 2 januari; Goedrenbank De Baronie
Naast de keren dat wij extra producten inzamelen voor de Voedselbank is er natuurlijk door het jaar heen geld nodig om deze vrijwilligersorganisatie te laten draaien. Kosten van huur gebouwen, koelkasten, diepvriezers, elektriciteit en transportkosten zijn zomaar een greep uit het lijstje met te maken kosten. Deze collecte is bedoeld om hun werk doorgang te doen vinden.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften:
1 x 4 €, 5 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 20 € en 1 x 40 €. Alle gulle gevers hartelijk dank.
Hierbij de QR-codes om digitaal aan de collectes te kunnen geven. Dit kan gebruikt worden door de code te scannen met de camera en/of een QR-scanner app op de telefoon. Met de camera en een QR-scanner app komt u op de website skgcollect van de kerk waar het verder voor zich spreekt. Met de Appostel app, wanneer u die geïnstalleerd hebt, kunt ook de QR-code scannen en dan komt u direct bij het doel waar u voor wilt geven. In het Kompas is te lezen hoe deze app gebruikt kan worden.

De redactie van de zondagsbrief wenst u een gezond en gezegend 2022

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl