Zondagsbrief 9 januari 2022

Zondag 9 januari
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 9 januari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Voorganger: ds. W. van der Aa uit Vlijmen
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Collecten: RBM Sulawesi / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: dhr. M. van der Sluijs
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 16 januari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Teach Nepal / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: mevr. W. Vleugel en mevr. J. Verschoor
           
Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
De kerkenraad hoort dankbare reacties van mensen, die in deze tijd een teken van meeleven of een kaartje mogen ontvangen. Laten we elkaar niet vergeten en met elkaar meeleven en elkaar ook opdragen in onze gebeden.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. M.M. de Roon - Tactor, Voermanstraat 169, 4904 RH Gorinchem. Ter bemoediging.
-          mevr. P. van der Sluijs - Dubbeldam, Chopinlaan 4, 4941 WJ Raamsdonksveer. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Gang van zaken kerkdiensten
Het zal duidelijk zijn dat we in deze lockdown periode het PKN advies willen volgen om alle diensten enkel digitaal te gaan uitzenden. Dus zonder aanwezigheid van kerkgangers. Wel met aanwezigheid van medewerkers. Dit geldt in ieder geval t/m 14 januari 2022.
Kerkleden en belangstellenden worden uitgenodigd om de kerkdiensten thuis via Slog TV of Kerkdienst Gemist mee te vieren.

De kerk als goed doel bij de Glasvezelactie
Overweegt u een glasvezelabonnement van DELTA of Caiway af te sluiten? Denk dan aan de kerk! Het levert u € 25,- korting op en de kerk € 50,- per inschrijving. Door u in te schrijven via de speciale links op onze website sponsort u de kerk.
Op https://www.pkngeertruidenberg.nl vindt u meer informatie en diverse links.

Jeugdkerk
De volgende Jeugdkerk is op zondag 23 januari 2022! We starten om 09.30 uur in De Brug. Zet het alvast in je agenda!

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen voor de diaconale collecten in de komende tijd,   1 x 30 €, 2 x 50 € en 1 x 100 €. Ook ontvingen wij tot vrijdag 7 januari 2022 via SKG of RABO bank voor de collecten op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag met als bestemming Mercy Ships 85,00 € en voor de collecte op zondag 2 januari 2022 met als bestemming Goederenbank De Baronie 95,00 €. Onze hartelijk dank daarvoor.

Diaconale collecte 9 januari; RBM Sulawesi
Via deze stichting worden gehandicapte (fysiek en geestelijk beperkt) “veelal thuiswonende” kinderen op het eiland Sulawesi, geholpen met therapie en begeleiding om basisvaardigheden aan te leren. Onze Diaconie heeft dit project uitgekozen om een aantal jaren te ondersteunen.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl. Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 5 €, 2 x 10 €, 1 x 25 €, 1 x 40 €, 3 x 50 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Het mooiste geschenk wat je kunt krijgen,
is een nieuw jaar om te leven.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl