Zondagsbrief 16 januari 2022

Zondag 16 januari
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 16 januari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: Stichting Teach Nepal / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: mevr. W. Vleugel en mevr. J. Verschoor
In deze lockdown periode volgen we het PKN advies om alle diensten enkel digitaal uit te zenden, dus zonder aanwezigheid van kerkgangers, wel met aanwezigheid van medewerkers. Dit geldt in ieder geval t/m 14 januari 2022.
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 23 januari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Collecten: Missionair werk: Kerk in, van en voor het dorp./ Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Zang: mevr. I. Willems

Zondag 23 januari, JEUGDKERK
Plaats: De Brug
Aanvang: 9.30 uur
Zet het alvast in je agenda!
           
Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op vrijdag 14 januari 2022 is overleden na een periode van afnemende gezondheid in het Amphia Ziekenhuis Molengracht te Breda, ons gemeentelid broeder Jan Verduijn, de echtgenoot van H. Verduijn – Timmermans, St. Amandusstraat 29, Geertruidenberg, op de leeftijd van 91 jaar. Dhr. Jan Verduijn is zestien koster geweest van de Geertruidskerk. Hij heeft gevraagd of tijdens zijn uitvaart gezongen kan worden: “Vaste rots van mijn behoud”.
De dankdienst voor zijn leven zal plaatsvinden a.s. woensdagmorgen 19 januari 2022 om 11.00 uur in de Emmakerk, vanwege corona in besloten kring. Laten we dhr. Jan Verduijn in een moment van stilte gedenken.
De kerkenraad hoort dankbare reacties van mensen, die in deze tijd een teken van meeleven of een kaartje mogen ontvangen. Laten we elkaar niet vergeten en met elkaar meeleven en elkaar ook opdragen in onze gebeden.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. J. A. Bouman, Scheepswerflaan 111, Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          dhr. & mevr. de Maar - Nome, Stadsweg 11 a 26, Geertruidenberg. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Actie Kerkbalans 2022 is gestart
Het is er weer tijd voor! Iedereen krijgt weer een brief of mail met daarin de vraag om aan te geven wat u als jaarbijdrage wilt geven. De antwoordenveloppen worden weer bij u opgehaald door vrijwilligers. Omdat de kosten ieder jaar stijgen, vooral door inflatie, hopen wij dat u ook net even wat meer wilt geven dan voorgaand jaar….
Laten we er met z’n allen een succesvolle actie van maken.

De kerk als goed doel bij de Glasvezelactie
Overweegt u een glasvezelabonnement van DELTA of Caiway af te sluiten? Denk dan aan de kerk! Het levert u € 25,- korting op en de kerk € 50,- per inschrijving. Door u in te schrijven via de speciale links op onze website sponsort u de kerk.
Op https://www.pkngeertruidenberg.nl vindt u meer informatie en diverse links.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen voor de diaconale collecten in de komende tijd, 1 x € 11, 1 x € 20 en 2 x € 50. Ook ontvingen wij tot vrijdag 14 januari 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte op zondag 9 januari 2022 met als bestemming RBM Sulawesi 141,00 €. Onze hartelijk dank daarvoor.

Diaconale collecte 16 januari; Stichting Teach Nepal
Stichting Teach in Nepal is een organisatie die tot doel heeft de kinderen van Nepal een betere toekomst te geven. Kinderen in Nepal gaan vanaf hun derde jaar naar school en moeten daar al leren lezen en schrijven. Aan de vorming van hun ontwikkeling wordt nauwelijks aandacht geschonken. Dat willen zij graag veranderen en daar zijn zij al meer dan 27 jaar succesvol mee bezig. Zij doen dit door het opleiden van onderwijzers in zowel het seculiere als het christelijke onderwijs (in de kerken). Waar nodig worden studiebeurzen verstrekt. Wilt u samen met de Stichting Teach Nepal meewerken om de kinderen in Nepal een betere toekomst te geven?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 2 x 2 €, 1 x 5 €, 3 x 10 €, 1 x 23 € en 2 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Het leven gaat niet over rozen,
maar paardenbloemen zijn ook mooi.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl