Zondagsbrief 23 januari 2022

Zondag 23 januari
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Openstelling kerkdiensten vanaf zondag 23 januari
De kerkenraad stemt in met het voorstel om vanaf zondag 23 januari:
•          de dienst weer open te stellen voor kerkgangers (maximaal 50).
•          voor de samenzang gebruik te blijven maken van voorzanger(s) / zangeressen.
Verder gelden de gebruikelijke bekende maatregelen t.w. handen desinfecteren bij binnenkomst, jas meenemen naar de stoel, mondkapje dragen bij verplaatsingen en afstand houden.

Zondag 23 januari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Collecten: Missionair werk: Kerk in, van en voor het dorp./ Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Zang: mevr. I. Willems

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 23 januari, JEUGDKERK
Plaats: De Brug
Aanvang: 9.30 uur

Zondag 30 januari, Viering Heilig Avondmaal
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Uitzending via website “kerkdienstgemist” en SLOG TV: 09.20 uur
Collecten: stichting Health & Education Ghana / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: mevr. H. Weltevrede
           
Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. N. Wervers – Den Hartog, Touwbaan 17, 4941 LT Raamsdonksveer, moest afgelopen vrijdag voor de negende keer na het overlijden van haar man naar het ziekenhuis voor een operatie. We hopen op en bidden voor een voorspoedig verloop van de ingreep.
 
Mevr. T. Hof - Hartman, Het Spant 23, 4941 RC Raamsdonksveer, heeft erg last van de reuma die opspeelt en haar in haar bewegen belemmert.
 
Mevr. M. de Roos, Ambachtsherenlaan 38, 4941 AS Raamsdonksveer, is vanwege hartklachten korte tijd opgenomen in het ziekenhuis te Breda. In de komende tijd zal er verder onderzoek plaatsvinden.

Direct in de eerste hoofdstukken van de bijbel vraagt God aan de mens: Waar ben je? Direct de tweede vraag die aan de mens gesteld wordt is: Waar is je naaste, je broeder of zuster.
Dan antwoord de mens met een wedervraag: Moet ik waken over mijn naaste? Het antwoord op die vraag wordt uiteindelijk gegeven door Jezus.
“Jazeker, de wet wordt vervuld in de zorg voor de naaste, die is zoals jij.” Zo leven we met elkaar mee en waken we over elkaars wel en wee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. Dekker – Lucas, Zorgcentrum “de Riethorst”, Geertruidenberg. Ter attentie.
-          fam. F. Pruijssers – Netten, Antonetta-Hoeve 32, Raamsdonksveer. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Zondag 6 februari: dienst bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
Deze zondag zullen we, indien de omstandigheden dat toelaten, met aanwezigheid van kerkgangers, de dienst houden voor bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
Met dankbaarheid kunnen we u het volgende mededelen:
Bevestigd worden:
mevr. Hennie Blonk (ouderling), mevr. Frieda van den Hout en mevr. Hannie Romijn (diaken) en dhr. Pieter Knaap (ouderling-kerkrentmeester).
We nemen afscheid van:
dhr. Ad van Dongen en dhr. Wim Wiessner (ouderling), mevr. Jolanda Dommisse, mevr. Petra Zondervan en mevr. Marijke de Jong (diaken).
Benoemd wordt:
dhr. Kees de Rooij als kerkrentmeester
Tevens hebben aangegeven hun taak te verlengen:
ouderling: mevr. Gea Blankers (2 jaar) en mevr. Christa Kloots (1 jaar)
ouderling-kerkrentmeester: dhr. Cees Klootwijk (1 jaar)
kerkrentmeester: dhr. Eric van der Wel (1 jaar) en dhr. Gerard Wentink
voorzitter kerkenraad: ds. G.A. van de Weerd (2 jaar)

Beleidsplan 2022-2026: “Thuishaven voor Geloof, Hoop en Liefde”.
In de vergadering van 6 december 2021 heeft de kerkenraad ingestemd met het concept beleidsplan 2022-2026: “Thuishaven voor Geloof, Hoop en Liefde”.
Het beleidsplan moet nog door de gemeente in een gemeenteavond worden goedgekeurd. Omdat een gemeenteavond op korte termijn nog niet mogelijk is stelt de kerkenraad voor om, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente, dit beleidsplan met ingang van 2022 wel te hanteren.

Actie Kerkbalans 2022 is gestart
Het is er weer tijd voor! Iedereen heeft of krijgt weer een brief of mail met daarin de vraag om aan te geven wat u als jaarbijdrage wilt geven. De antwoordenveloppen worden weer bij u opgehaald door vrijwilligers. Omdat de kosten ieder jaar stijgen, vooral door inflatie, hopen wij dat u ook net even wat meer wilt geven dan voorgaand jaar….
Laten we er met z’n allen een succesvolle actie van maken.

De kerk als goed doel bij de Glasvezelactie
Overweegt u een glasvezelabonnement van DELTA of Caiway af te sluiten? Denk dan aan de kerk! Het levert u € 25,- korting op en de kerk € 50,- per inschrijving. Door u in te schrijven via de speciale links op onze website sponsort u de kerk.
Op https://www.pkngeertruidenberg.nl vindt u meer informatie en diverse links.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen voor de diaconale collecten in de komende tijd: 1 x 25 € en 1 x 50 €. Ook ontvingen wij tot vrijdag 21 januari 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte op zondag 16 januari 2022 met als bestemming Stichting Teach Nepal 94,00 €. Onze hartelijk dank daarvoor.

Diaconale collecte 23 januari; Missionair werk: Kerk in, van en voor het dorp
In veel dorpen speelt de kerk nog steeds een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel.
Via de dorpskerkenbeweging van de PKN worden ervaringen gedeeld en initiatieven met elkaar besproken. Om deze belangrijke rol te kunnen blijven spelen verdienen zij onze hulp en steun.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar
rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 2 €, 2 x 5 €, 2 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 20 € en 1 x 40 €. Alle gulle gevers hartelijk dank.Als je kijkt naar iemand van wie je houdt,
zie je altijd meer dan wat je ogen zien.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl