Zondagsbrie 6 februari 2022

Emmakerk, Raamsdonksveer
Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Kerkdiensten
Openstelling kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om:
de dienst weer open te stellen voor kerkgangers (maximaal 70).
voor de samenzang gebruik te blijven maken van voorzanger(s) / zangeres(sen).
Verder gelden de gebruikelijke bekende maatregelen t.w. handen desinfecteren bij binnenkomst, jas meenemen naar de stoel, mondkapje dragen bij verplaatsingen en afstand houden.

Zondag 6 februari, Afscheid en Bevestiging ambtsdragers
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. W. van den Berg
Collecten: Werelddiaconaat Oeganda: “Goed boeren in een lastig klimaat” / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: mevr. A. van Ek en dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 0611204160)

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Deze zondag nemen we afscheid van ambtsdragers en zullen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.

Bevestigd worden:
mevr. Hennie Blonk (ouderling), mevr. Frieda van den Hout en mevr. Hannie Romijn (diaken) en dhr. Pieter Knaap (ouderling-kerkrentmeester).

We nemen afscheid van:
dhr. Ad van Dongen en dhr. Wim Wiessner (ouderling), mevr. Jolanda Dommisse, mevr. Petra Zondervan en mevr. Marijke de Jong (diaken).

Benoemd worden:
dhr. Kees de Rooij als kerkrentmeester
mevr. Mariane Brouws als redacteur ‘t Kompas

Tevens hebben aangegeven hun taak te verlengen:
ouderling: mevr. Gea Blankers (2 jaar) en mevr. Christa Kloots (1 jaar)
ouderling-kerkrentmeester: dhr. Cees Klootwijk (1 jaar)
kerkrentmeester: dhr. Eric van der Wel (1 jaar) en dhr. Gerard Wentink
voorzitter kerkenraad: ds. G.A. van de Weerd (2 jaar)

Zondag 13 februari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Jacobine Scholte – de Jong
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeter: dhr. C. Klootwijk
Collecten: Noodhulp Nepal / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: mevr. I. Willems
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 b.g.g. 0611206140

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Direct in de eerste hoofdstukken van de Bijbel vraagt God aan de mens: Waar ben je? Direct de tweede vraag die aan de mens gesteld wordt is: Waar is je naaste, je broeder of zuster.
Dan antwoord de mens met een wedervraag: Moet ik waken over mijn naaste? Het antwoord op die vraag wordt uiteindelijk gegeven door Jezus.
Jazeker, de wet wordt vervuld in de zorg voor de naaste, die is zoals jij.” Zo leven we met elkaar mee en waken we over elkaars wel en wee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
- mevr. Bout, Herman Boerhaavestraat 24, 5165 EG Waspik. Beterschap gewenst.
- mevr. van der Waal, Raadhuisstraat 3, 4944 VE Raamsdonk. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
- mevr. S.K. Lankhuijzen - Spek, Julianalaan 104, 4941 JG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Bijbelleeskring
Op woensdag 9 februari om 10 uur is iedereen weer van harte welkom in de Brug.

PCOB
Gezien de vele besmettingen wordt in de maand februari geen PCOB ledenmiddag wordt gehouden. Wat betreft de activiteiten voor komend jaar kunnen we u weinig vertellen. In plaats van een jaaroverzicht bekijken wij nu per maand wat mogelijk is.
We houden u op de hoogte, namens het bestuur van de PCOB, Ann Vuurens.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Beleidsplan 2022-2026: “Thuishaven voor Geloof, Hoop en Liefde”.
In de vergadering van 6 december 2021 heeft de kerkenraad ingestemd met het concept beleidsplan 2022-2026: “Thuishaven voor Geloof, Hoop en Liefde”.
Het beleidsplan moet nog door de gemeente in een gemeenteavond worden goedgekeurd. Omdat een gemeenteavond op korte termijn nog niet mogelijk is stelt de kerkenraad voor om, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente, dit beleidsplan met ingang van 2022 wel te hanteren.

Actie Kerkbalans 2022 is gestart
Het is er weer tijd voor! Iedereen heeft een brief of mail met daarin de vraag om aan te geven wat u als jaarbijdrage wilt geven. De antwoordenveloppen worden weer bij u opgehaald door vrijwilligers. Omdat de kosten ieder jaar stijgen, vooral door inflatie, hopen wij dat u ook net even wat meer wilt geven dan voorgaand jaar….
Laten we er met z’n allen een succesvolle actie van maken.

De kerk als goed doel bij de Glasvezelactie
Overweegt u een glasvezelabonnement van DELTA of Caiway af te sluiten? Denk dan aan de kerk! Het levert u € 25,- korting op en de kerk € 50,- per inschrijving. Door u in te schrijven via de speciale links op onze website sponsort u de kerk.
Op https://www.pkngeertruidenberg.nl vindt u meer informatie en diverse links.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen voor de diaconale collecten in de komende tijd:
1 x 50 € en 1 x 80 €. Ook ontvingen wij tot vrijdag 4 februari 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte op zondag 30 januari 2022 met als bestemming Stichting Health & Education Ghana Babyhome Sirigu
117,00 €. Dit is nog zonder de opbrengst in de kerkzaal hetgeen later na telling in februari bekend wordt. Onze hartelijk dank voor alle giften.

Diaconale collecte 6 februari; Werelddiaconaat Oeganda: “Goed boeren in een lastig klimaat”
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte en dan weer overstromingen. Dit maakt het steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. Samen met de lokale Oegandese Anglicaanse kerk worden trainingen gegeven om te leren werken met droogtebestendige zaden. Ook worden weer nieuwe bomen geplant om beter bestand te zijn tegen het klimaat.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 2,5 €, 2 x 10 € en 1 x 80 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Jezus heeft geen docenten aangesteld,
maar om navolgers gevraagd.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl