Zondagsbrief 13 februari 2022

Zondag 13 februari
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Openstelling kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om:
•          de dienst weer open te stellen voor kerkgangers (maximaal 70).
•          voor de samenzang gebruik te blijven maken van voorzanger(s) / zangeres(sen).
Verder gelden de gebruikelijke bekende maatregelen t.w. handen desinfecteren bij binnenkomst, jas meenemen naar de stoel, mondkapje dragen bij verplaatsingen en afstand houden.

Zondag 13 februari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Jacobine Scholte – de Jong
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeter: dhr. C. Klootwijk
Collecten: Noodhulp Nepal / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Zang: mevr. I. Willems
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 b.g.g. 0611206140

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 20 februari
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: dhr. F. Werkman
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. P. Knaap
Collecten: Hulp aan Moldavië / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Zang: mevr. H. Weltevrede
Autodienst: dhr. W. Roose, tel. 0630014877 (b.g.g. 520619 of 0611204160)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. B. Bout - Breman, Herman Boerhaavelaan 24, Waspik, is al geruime tijd ernstig ziek. We bidden voor haar en haar man om Gods nabijheid en kracht in deze moeilijke tijden.

Op vrijdag 4 februari jl is overleden op de leeftijd van 77 jaar onze broeder in Christus, Adriaan van den Heuvel te Geertruidenberg.
Op de rouwbrief staan de volgende woorden: zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt, zo hebben wij het laatste jaar stap voor stap afscheid van je moeten nemen. Wat blijft zijn onze herinneringen.
Ad is geruime tijd lid geweest van de Hervormde Gemeente te Geertruidenberg, maar daar is door tal van omstandigheden verandering in gekomen. Onder andere omdat hij een tijd lang als militair gelegerd was in Duitsland. Toch heeft hij zichzelf altijd protestant gevoeld. Hij was gedoopt en heeft ook de meeste van zijn kinderen laten dopen.
De dankdienst voor zijn leven was afgelopen vrijdag 11 februari hier in de Emmakerk, waarna hij begraven werd op de Openbare Begraafplaats te Geertruidenberg. Laten we Ad van den Heuvel in een moment van stilte gedenken in de dienst van 13 februari.

In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. H. Blonk - Achterberg, Baksweer 244, 4941 LL Raamsdonksveer. Ter bemoediging.
-          mevr. H. Verduijn - Timmermans, St. Amandusstraat 29, 4931 HT Geertruidenberg. Ter bemoediging.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
PCOB
Gezien de vele besmettingen wordt in de maand februari geen PCOB ledenmiddag gehouden. Wat betreft de activiteiten voor komend jaar kunnen we u weinig vertellen. In plaats van een jaaroverzicht bekijken wij nu per maand wat mogelijk is.
We houden u op de hoogte, namens het bestuur van de PCOB, Ann Vuurens.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Wandelen voor Vluchtelingenkampen in Libanon
De data van de wandelingen zijn 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april. Dat is altijd op donderdagmiddag om half 2, vertrek vanaf de Steur (gebouw naast de Vismarkt ). De wandeling is ongeveer 5 kilometer en duurt zo’n anderhalf uur. We drinken daarna een kopje koffie. Er staat een collectedoosje waar je naar eigen vermogen wat in kan doen ten bate van het doel. Het doel dit jaar is voor de vluchtelingenkampen in Libanon. Het tempo van wandelen is zeer relaxed. We wandelen altijd afwisselend in Geertruidenberg en Raamsdonksveer.
Voor wie wil is er een Vastenmaaltijd; de datum is 4 april. Tijd is nog niet helemaal bekend, dat volgt later. Het is in de Gertrudisstaete te doen. Het is erwtensoep met een mandarijn. De kosten zijn 5.- euro, of als je wilt wat meer. We zitten dan gezamenlijk aan tafels. Er is een gebed, en er wordt verteld over het doel van de Aktie. Je kunt je opgeven bij een van de diakenen of Ruud Boelaars tel. 0162 511010. Zij zorgen dat het bij de juiste mensen komt.

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen voor de diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 11 februari 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van zondag 6 febr. 2022 met als bestemming Werelddiaconaat Oeganda, 104,00 €. Dit is nog zonder de opbrengst in de kerkzaal hetgeen later na telling in februari bekend wordt. Onze hartelijk dank voor alle giften.

Diaconale collecte 13 februari; Noodhulp Nepal
Meer werkgelegenheid voor jongeren! De werkeloosheid in Nepal is bijzonder hoog, veel jongeren vertrekken naar buurlanden om te werken maar vaak zijn de omstandigheden zeer slecht en door de coronapandemie moesten veel arbeidsmigranten noodgedwongen terugkeren.
Via KerkinActie is een programma gestart om voor 2.500 jongeren werkgelegenheid te scheppen. Via landbouwtraining of een nadere vakopleiding en ondersteuning met coaching en stageplekken worden zij geholpen om in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan op te bouwen.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 4 €, 2 x 10 € en 1 x 25 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.
                                                                                                                              

Een mens heeft twee oren en één mond
om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl