Zondagsbrief 20 februari 2022

Zondag 20 februari
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Verdere openstelling kerkdiensten
Naar aanleiding van de versoepelingen die ingegaan zijn per 18 februari willen ook wij de kerkdiensten vanaf zondag 20 februari met zo min mogelijk beperkingen voor kerkgangers openstellen.
Ook al vallen vrijwel alle regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk. We houden daarom toch nog enigszins ruimte tussen de stoelen. Samenzang is weer mogelijk maar we houden het ingetogen en beperkt. Ook het koffiedrinken na de dienst is gelukkig weer mogelijk zodat we elkaar ook na de dienst kunnen ontmoeten.

Zondag 20 februari, zondag Sexagesima (60 dagen voor Pasen); Koffie drinken na de dienst
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: dhr. F. Werkman
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. P. Knaap
Collecten: Hulp aan Moldavië / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. W. Roose, tel. 0630014877 (b.g.g. 520619 of 0611204160)

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 27 februari, Zondag Quinquagesima (50 dagen voor Pasen)
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. W. van den Berg
Collecten: Werelddiaconaat Bangladesh / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel. 512407 (b.g.g. 520619 of 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
De viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Woensdag overleed in het Hoge Veer Bastion (Burchtplein 2 A35) Jannigje Helena Kardol, sinds 7 juni 2019 weduwe van Hendrik van Zoelen. Zij werd 90 jaar. Dinsdag zal haar lichaam na een dienst van woord en gebed in het protestantse kerkje te Wadenoijen op de begraafplaats achter de kerk bij haar man in het graf worden gelegd.
De dienst zal geleid worden door haar schoonzoon, ds. Gert A. van de Weerd. Wij gedenken haar en bidden voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en voor iedereen, die haar zal missen.
In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. D. den Otter, Antonetta-Hoeve 13, Raamsdonksveer. Ter attentie
-          mevr. Lankhaar- van Zelst, Burchtplein 2-A36, Geertruidenberg. Ter attentie

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.
Pastoraat wordt door de Protestantse Kerk in Nederland als volgt verwoordt: “De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.” Het gaat erom, dat we als gemeenteleden elkaar helpen om de weg met God te gaan. De dominee kan dat absoluut niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.

Mededelingen
Rommelmarkt  -  Spullen gevraagd  -  Rommelmarkt
Onder voorbehoud van de voortgang van de gunstige ontwikkelingen rondom de Coronapandemie wordt de maandelijkse inname van goederen met ingang van zaterdag 26 maart 2022 hervat. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u dan weer als vanouds uw nog bruikbare spulletjes inleveren bij de verzamelruimtes op het pleintje naast de Emmakerk. Hopelijk kan daarna elke laatste zaterdag van de maand dit herhaald gaan worden.
Uw nog verkoopbaar keukengerei, speelgoed, boeken, kleding, sieraden, gereedschap, kleine meubelstukken en dergelijke worden dan graag in ontvangst genomen, zodat er dit jaar nog een grootse Rommelmarkt georganiseerd kan worden.
Voor meer informatie:
Hans Houben - 06-50274064
Leen Romijn  - 514824
Ans Wiessner - 513639

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Wandelen voor Vluchtelingenkampen in Libanon
De data van de wandelingen zijn 3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april. Dat is altijd op donderdagmiddag om half 2, vertrek vanaf de Steur (gebouw naast de Vismarkt ). De wandeling is ongeveer 5 kilometer en duurt zo’n anderhalf uur. We drinken daarna een kopje koffie. Er staat een collectedoosje waar je naar eigen vermogen wat in kan doen ten bate van het doel. Het doel dit jaar is voor de vluchtelingenkampen in Libanon. Het tempo van wandelen is zeer relaxed. We wandelen altijd afwisselend in Geertruidenberg en Raamsdonksveer.
Voor wie wil is er een Vastenmaaltijd; de datum is 4 april. Tijd is nog niet helemaal bekend, dat volgt later. Het is in de Gertrudisstaete te doen. Het is erwtensoep met een mandarijn. De kosten zijn 5.- euro, of als je wilt wat meer. We zitten dan gezamenlijk aan tafels. Er is een gebed, en er wordt verteld over het doel van de Aktie. Je kunt je opgeven bij een van de diakenen of Ruud Boelaars tel. 0162 511010. Zij zorgen dat het bij de juiste mensen komt.

DIACONAAL NIEUWS ZONDAG 20 FEBRUARI 2022
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: via de collecte in de kerkzaal 50,00 en 1 x 20,00 en 1 x 30,00 voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 18 februari 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte op zondag 13 februari 2022 met als bestemming Noodhulp Nepal Euro 180,00  Dit is inclusief de opbrengst in de kerkzaal.Onze hartelijk dank voor alle giften.

Diaconale collecte 20 februari; Hulp aan Moldavië
Veel jongeren werken noodgedwongen in het buitenland en dus blijven kinderen en ouderen vaak in armoede achter. Thuis krijgen zij vaak niet de zorg een aandacht die nodig is.
De christelijke lokale organisatie Bethania heeft twee opvangcentra waar kinderen en ouderen terecht kunnen. Hulp bij het huiswerk maar ook eten en drinken en basisvoorzieningen zoals een warme douche.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Ook uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 5 €, 1 x 10 € en 2 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Deel je brood en het smaakt beter,
deel je geluk en het wordt groter.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl