Zondagsbrief 6 maart 2022

Zondag 6 maart, 1e zondag 40-dagentijd
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Verdere openstelling kerkdiensten
Vanaf vrijdag 25 februari zijn zo goed als alle verplichte coronamaatregelen vervallen. Ook wij willen de kerkdiensten met zo min mogelijk beperkingen voor kerkgangers openstellen. Ook al vallen vrijwel alle regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk. We houden daarom toch nog enigszins ruimte tussen de stoelen, men neemt de jas nog mee naar de eigen zitplaats en we stellen de collecterondgang nog even uit. Samenzang is weer mogelijk maar nog enigszins beperkt. Een mondkapje dragen is niet meer verplicht. We hopen dat de kerkgang geleidelijk weer toeneemt en dat we zo ook weer groeien naar een vertrouwde kerkdienst zonder beperkende maatregelen.

Zondag 6 maart, 1e zondag 40-dagentijd
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: hulp aan Oekraïne + kerkenwerk / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 0622355651 (b.g.g. 520619 of 0611204160)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Toelichting  bij de liturgische schikking
Het thema van de liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd is: De toekomst tegemoet. Zoals beschreven in het evangelie van Lucas. Vanaf het verschijnen van Jezus tot aan de opstanding. U ziet een paarse pot met daarop de schikking. De kleur paars hoort bij de Veertigdagentijd en de open pot staat symbool voor ontvangen. Op de eerste zondag staat de verzoeking van Jezus in de woestijn centraal. De korenaren die u ziet, horen bij de woorden van Jezus: ‘de mens leeft niet van brood alleen’. Verder ziet u primula’s die boven de pot uitsteken. Die hebben als Nederlandse naam hemelsleutel. Onze toegang tot God ligt niet in macht over alles maar in aanbidding. De woorden van Jezus luiden: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.

Woensdag 9 maart,  Bidstond + inzameling Voedselbank
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. H. Blonk en mevr. M. Leusink
Collecten: Bidstond collecte + inzameling goederen voor de Voedselbank
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel.nr. 520619, b.g.g. 06-11206140
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 19.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 19.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Inzameling deelnemende gezinnen Voedselbank (Goederenbank de Baronie afdeling Geertruidenberg)
Op de Biddagviering woensdagavond 9 maart en op zondag 13 maart 2022 is er weer een inzamelingsactie voor de deelnemende gezinnen in de burgerlijke gemeente Geertruidenberg (55 inmiddels). Gevraagd is om: soep uit blik, koffie en thee, pannenkoekmeel, natuurlijk zijn ook alle andere houdbare artikelen welkom. Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl          Hartelijk dank!

Zondag 13 maart, 2e zondag 40-dagentijd, Viering Heilig Avondmaal (kring)
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. C. Klootwijk
Collecten: 40-dagentijdcollecte Binnenlands Diaconaat: “Kerk zijn doe je met elkaar“ /                 Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. P.J. Koedijk, Weergang 42, 4931DN Geertruidenberg. Beterschap gewenst.
-          mevr. A. Joppe, Willem van Oranjestraat 18, 4931 NJ Geertruidenberg. Beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
-   mevr. S.M.C. Heijblom - van Suijlekom, Graaf Janstraat 38, 4931 HM Geertruidenberg. Ter bemoediging.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Uitnodiging Gemeenteavond Donderdag 31 maart, Aanvang 19:30 uur
Graag willen wij u uitnodigen voor een gemeenteavond waarin we onder andere uw instemming vragen voor het nieuwe beleidsplan 2022-2026 van onze Protestantse Gemeente Geertruidenberg. Het beleidsplan is vanaf 8 maart op te vragen bij de scriba, dhr. M. van der Sluijs, scribaat@pkngeertruidenberg.nl
De gemeenteavond zal gehouden worden in De Brug of Emmakerk. Reserveert u deze avond alvast in uw agenda!

Rommelmarkt  -  Spullen gevraagd  -  Rommelmarkt
Onder voorbehoud van de voortgang van de gunstige ontwikkelingen rondom de Coronapandemie wordt de maandelijkse inname van goederen met ingang van zaterdag 26 maart 2022 hervat. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u dan weer als vanouds uw nog bruikbare spulletjes inleveren bij de verzamelruimtes op het pleintje naast de Emmakerk. Hopelijk kan daarna elke laatste zaterdag van de maand dit herhaald gaan worden.
Uw nog verkoopbaar keukengerei, speelgoed, boeken, kleding, sieraden, gereedschap, kleine meubelstukken en dergelijke worden dan graag in ontvangst genomen, zodat er dit jaar nog een grootse Rommelmarkt georganiseerd kan worden.
Voor meer informatie: Hans Houben - 06-50274064, Leen Romijn – 514824 en Ans Wiessner – 513639.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 1 x 9,00 €, 1  x 12,00 €, 1 x 9,00 €, 1 x 30,00 €, 1 x 50,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 4 maart 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte op zondag 27 februari 2022 met als bestemming Zending Rwanda  95,00 €. Dit is exclusief de inzameling in de kerkzaal die later geteld gaat worden. Onze hartelijk dank voor alle giften.

Diaconale collecte 6 maart; HULP aan Oekraïne
Waar we bang voor waren, is toch gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties in Oekraïne, die de meest kwetsbare mensen daar helpen.
Ook is heel veel geld nodig om de opvang in de regio te organiseren en mogelijk te maken! “HELP MEE“!!
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 4 €, 1 x 10 €, 1 x 12 €, 1 x 20 €, 1 x 23 € en 1 x 30 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Vrede wordt niet gemaakt aan de conferentietafel,
maar in harten van mensen.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl