Zondagsbrief 13 maart 2022

Zondag 13 maart, 2e zondag 40-dagentijd
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Verdere openstelling kerkdiensten
Alle verplichte coronamaatregelen zijn zo goed als vervallen. Ook wij hebben de kerkdiensten met zo min mogelijk beperkingen voor kerkgangers opengesteld. Ook al vallen vrijwel alle regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk. We houden daarom toch nog enigszins ruimte tussen de stoelen, men neemt de jas nog mee naar de eigen zitplaats en we stellen de collecterondgang nog even uit. Samenzang is weer mogelijk maar nog enigszins beperkt. Een mondkapje dragen is niet meer verplicht. We hopen dat de kerkgang geleidelijk weer toeneemt en dat we zo ook weer groeien naar een vertrouwde kerkdienst zonder beperkende maatregelen.

Zondag 13 maart, 2e zondag 40-dagentijd, Viering Heilig Avondmaal
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. C. Klootwijk
Collecten: 40-dagentijdcollecte Binnenlands Diaconaat: “Kerk zijn doe je met elkaar“ /                      Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. W. van den Berg
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 0611206140)
De viering van het Heilig Avondmaal vindt deze keer nog plaats op de wijze zoals we dat gedaan hebben in Coronatijd.

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Inzameling deelnemende gezinnen Voedselbank (Goederenbank De Baronie Afdeling Geertruidenberg)
U kunt natuurlijk nog meedoen aan deze actie! Een bijdrage is altijd mogelijk via onze bankrekening en ook zijn wij op zaterdag 12 maart tussen 10 en 12 uur  aanwezig in De Brug en in de dienst op zondag 13 maart 2022 kunt u inleveren voor de deelnemende gezinnen in de burgelijke gemeente Geertruidenberg (55 inmiddels)
Gevraagd is om : soep uit blik, koffie en thee, pannenkoekmeel en natuurlijk zijn ook alle andere houdbare artikelen welkom. Hartelijk dank.

Toelichting bij de Liturgische schikking
Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd zien we een schikking die hoort bij de verheerlijking van Jezus op de berg. U kent het verhaal wel, waarbij Mozes en Elia verschijnen aan Jezus, en drie van zijn discipelen. Er kwam een wolk aandrijven die hen omhulde. Ziet u de wolk?
In de schikking is deze weergegeven met gipskruid. Er klonk een stem uit de wolk: Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem! Ze zwegen over het voorval, staat er in het Lucas evangelie.
Hoe kijken wij er nu tegen aan? Kunnen we onze ogen sluiten en ons een voorstelling maken van de ontmoeting op de berg? Zien we Jezus in zijn luister?

Zondag 20 maart, 3e zondag 40-dagentijd
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. P. Knaap
Collecten: 40dagentijdcollecte; Wereld diaconaat: Indonesië, “ Een betere toekomst voor straatkin-            deren”+ kerkenwerk / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 520619 of 0611204160)

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. D.J. Blom - Honcoop, Berkenstraat 10, 4941 KV Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          dhr. & mevr. Hanemaaijer, Anemoonlaan 32, 4941 XL Raamsdonksveer. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Bijbelleeskring
Iedereen is weer van harte welkom op woensdagochtend 16 maart om 10.00 uur in ‘De Brug’. We beginnen met koffie en vertellen iets over ons zelf, over wat ons de afgelopen weken bezig hield. Vervolgens lezen we een bijbelgedeelte en gaan hierover met elkaar in gesprek o.l.v. ds. Jos van den Hout.

Eten in De Brug!
Wij starten weer op vrijdag 25 maart 2022 u bent dan welkom vanaf 17.00 uur! Wel even opgeven natuurlijk en dat kan tot en met zondag 20 maart 2022 bij Jolanda of Anneke!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarover vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Uitnodiging Gemeenteavond Donderdag 31 maart, Aanvang 19:30 uur
Graag willen wij u uitnodigen voor een gemeenteavond waarin we onder andere uw instemming vragen voor het nieuwe beleidsplan 2022-2026 van onze Protestantse Gemeente Geertruidenberg. Het beleidsplan is vanaf 8 maart op te vragen bij de scriba, dhr. M. van der Sluijs, scribaat@pkngeertruidenberg.nl
De gemeenteavond zal gehouden worden in De Brug of Emmakerk. Reserveert u deze avond alvast in uw agenda!

Rommelmarkt  -  Spullen gevraagd  -  Rommelmarkt
Onder voorbehoud van de voortgang van de gunstige ontwikkelingen rondom de Coronapandemie wordt de maandelijkse inname van goederen met ingang van zaterdag 26 maart 2022 hervat. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u dan weer als vanouds uw nog bruikbare spulletjes inleveren bij de verzamelruimtes op het pleintje naast de Emmakerk. Hopelijk kan daarna elke laatste zaterdag van de maand dit herhaald gaan worden.
Uw nog verkoopbaar keukengerei, speelgoed, boeken, kleding, sieraden, gereedschap, kleine meubelstukken en dergelijke worden dan graag in ontvangst genomen, zodat er dit jaar nog een grootse Rommelmarkt georganiseerd kan worden.
Voor meer informatie: Hans Houben - 06-50274064, Leen Romijn – 514824 en Ans Wiessner – 513639.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 2 x 50,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd en 2 x 25,00 € voor de biddagactie voor de Voedselbank. Ook ontvingen wij tot vrijdag 11 maart  2022 via SKG of RABO bank voor de collecte als bestemming HULP aan Oekraïne 896,75 €. Een prachtig resultaat! En inmiddels hebben wij dat samen met een bedrag uit eigen middelen dus euro 3.000,00 overgemaakt voor dit doel aan Kerk in Actie.
Onze hartelijk dank voor alle giften.

Diaconale collecte 13 maart; 40-dagentijdcollecte Binnenlands Diaconaat: “Kerk zijn doe je met elkaar “
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in actie ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn voor hun omgeving. Lokale projecten worden vanuit de opbrengst van deze collecte geholpen.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 4 €, 2 x 10 €, 1 x 40 €,
2 x 50 € en 1 x 70 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

S P O E D        =       INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAïNE     =        SPOED
De komende dagen worden in de gemeente Geertruidenberg 75 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en dus gehuisvest. Vanwege het feit dat de vluchtelingen binnen enkele dagen hier zullen arriveren, dienen met spoed de opvangplaatsen ingericht te worden. U zult begrijpen dat op de opvanglocaties grote behoefte is aan diverse spullen. Om die reden wordt door de gemeente Geertruidenberg a.s. zondag 13 maart bij de gemeentewerf aan de Julianalaan 103a te Raamsdonksveer een inzamelingsactie georganiseerd. Deze inzameling vindt daar dan plaats tussen 10.00 en 14.00uur.
Grote behoefte is aan:
-         Handdoeken en washandjes
-         Theedoeken en vaatdoekjes
-         1-persoons dekbedden (140x200) en hoofdkussens
-         1-persoons dekbedhoezen (140x200) en/of lakens en dekens
-         Hoeslakens en moltons (90x200)
-         Baby- en kinderverzorging (luiers, verzorgingsartikelen)
-         Baby- en kinderkleding (kleding, ondergoed)
-         Campingbedjes, babybadjes en kinderstoelen
-         Kleding voor volwassen (truien, broeken, t-shirts, pyjama’s, jassen, nieuw ondergoed)
-         Verzorgingsproducten, zoals shampoo, douchegel, tandpasta, maandverband, e.d.
U allen wordt verzocht hier uw medewerking aan te willen geven. Indien het voor u niet mogelijk is bedoelde spullen bij de gemeentewerf a.s. zondag zelf af te geven, maar u wel in de gelegenheid bent dergelijke spullen zondag vòòr de kerkdienst van 09.30 uur mee naar de Emmakerk te brengen, dan zullen leden van onze rommelmarktcommissie deze graag van u in ontvangst nemen. Zij zullen er dan voor zorgen dat alles naar de gemeentewerf gaat. U kunt desgewenst uw spullen bij hen inleveren op het schoolpleintje naast de kerk. De daar geparkeerd staande buurtbussen zullen dienen als transportmiddel.
In overleg met de kerkenraad heeft de rommelmarktcommissie uit haar eigen voorraden zoveel mogelijk van de hiervoor genoemde goederen verzameld en reeds ter beschikking gesteld voor deze noodzakelijke inzamelingsactie.
Uw medewerking voor deze mensen in nood wordt bijzonder op prijs gesteld.
Bij voorbaat dank daarvoor!


Winnaars hebben ook littekens.
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl