Zondagsbrief 20 februari 2022

Zondag 20 maart, 3e zondag 40-dagentijd
School- en gezinsdienst
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 20 maart, 3e zondag 40-dagentijd, School- en gezinsdienst
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. G. Blankers en dhr. P. Knaap
Collecten: 40dagentijdcollecte; Wereld diaconaat: Indonesië, “ Een betere toekomst voor straatkin-                deren”+ kerkenwerk / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. N. Bollema
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 520619 of 0611204160)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Toelichting bij de Liturgische schikking
De schikking van deze zondag hoort bij de gelijkenis van Jezus over de vijgenboom die geen vrucht draagt. Omhakken? De wijngaardenier zegt: nog met rust laten, eerst de grond omspitten en mest geven. Dan zal hij misschien het volgend jaar vrucht dragen.
In de schikking is een tak met vijgen te zien en ook bloemen van kerstroos met vruchten. Symbolen voor een vruchtbaar leven.
Gebeurtenissen in een mensenleven kunnen aanleiding zijn het leven als zinloos te gaan zien. Waar dienst het nog voor? We zien geen vruchten. Laten we naar Jezus luisteren en ons openen voor Gods Geest. En naar Paulus die ons wijst op de vruchten van de Geest. Zoals liefde, vreugde, vrede en zachtmoedigheid.

Zondag 27 maart, 4e zondag 40-dagentijd
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. W. van den Berg
Collecten: 40-dagentijdcollecte Missionair werk: Kliederkerk / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. C. de Rooy, tel. 520249 (b.g.g. 520619 of 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. R. Pruijssers-Versteeg, Burchtplein 2-B17, Geertruidenberg, is gevallen. Haar been is op twee plaatsen gebroken, de komende weken zit ze nog in het gips. Ook haar gezichtsvermogen is de laatste tijd flink achteruitgegaan. Haar kinderen hebben momenteel corona. Tot haar opluchting is haar schoondochter bereid en in staat voor haar de boodschappen te doen.
 
Mevr. M. v.d. Weerd, Brandesstraat 5, Geertruidenberg, is bij een verkeersongeval lelijk ten val gekomen en heeft daar een hersenschudding aan over gehouden.
We hopen voor beiden op een voorspoedig herstel.

In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. Pruijssers - Versteeg, Burchtplein 2-B17, 4931 DM Geertruidenberg. Beterschap gewenst.
-          dhr. en mevr. van der Meulen, P.C. Hooftlaan13, 4942 DD Raamsdonksveer. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Actie Voedselbank  9 maart en 13 maart 2022
Fijn dat u zoveel goederen meebracht en ook ontvingen wij nog de afgelopen week in contanten 50,00 € voor dit doel. Vrijdagmorgen brachten wij drie auto’s vol met ingezamelde levensmiddelen naar het uitgiftepunt van de Voedselbank in Raamsdonksveer waar de goederen zeer welkom waren!
Namens hen ook hartelijk dank!

Eten in De Brug!
Wij starten weer op vrijdag 25 maart 2022 u bent dan welkom vanaf 17.00 uur! Wel even opgeven natuurlijk en dat kan tot en met zondag 20 maart 2022 bij Jolanda of Anneke!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarover vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Hartelijk dank!

Uitnodiging Gemeenteavond Donderdag 31 maart, Aanvang 19:30 uur
Graag willen wij u uitnodigen voor een gemeenteavond waarin we onder andere uw instemming vragen voor het nieuwe beleidsplan 2022-2026 van onze Protestantse Gemeente Geertruidenberg. Het beleidsplan is op te vragen bij de scriba, dhr. M. van der Sluijs, scribaat@pkngeertruidenberg.nl. Ook zal ds. Ton van Prooijen uit Breda een verhaal houden over de ideeën van ds. Samuel Wells en Heartedge in Londen. Een positief verhaal over kerk-zijn in deze tijd, dat goed aansluit bij het nieuwe beleidsplan.
De gemeenteavond zal gehouden worden in De Brug of Emmakerk. Reserveert u deze avond alvast in uw agenda!

Rommelmarkt  -  Spullen gevraagd  -  Rommelmarkt
Onder voorbehoud van de voortgang van de gunstige ontwikkelingen rondom de Coronapandemie wordt de maandelijkse inname van goederen met ingang van zaterdag 26 maart 2022 hervat. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u dan weer als vanouds uw nog bruikbare spulletjes inleveren bij de verzamelruimtes op het pleintje naast de Emmakerk. Hopelijk kan daarna elke laatste zaterdag van de maand dit herhaald gaan worden.
Uw nog verkoopbaar keukengerei, speelgoed, boeken, kleding, sieraden, gereedschap, kleine meubelstukken en dergelijke worden dan graag in ontvangst genomen, zodat er dit jaar nog een grootse Rommelmarkt georganiseerd kan worden.
Voor meer informatie: Hans Houben - 06-50274064, Leen Romijn – 514824 en Ans Wiessner – 513639.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 2 x 50,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 18 maart 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming 40-dagentijdcollecte Binnenlands Diaconaat 170,60 € (dit is inclusief de telling van de collecte in de kerkzaal).

Diaconale collecte 20 maart; 40-dagentijdcollecte Werelddiaconaat: “ Een betere toekomst voor straatkinderen”
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en biedt begeleiding en noodopvang en als zij dat willen onderwijs.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 2 €, 1 x 5 €, 1 x 10 €, 1 x 20 €, 1 x 25 €, 1 x 40 € en 2 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Kinderen hebben behoefte aanvoorbeelden,
niet aan kritiek.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl