Zondagsbrief 3 maart 2022

Zondag 3 april, 5e zondag 40-dagentijd
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 3 april, 5e zondag 40-dagentijd; Koffie drinken na de dienst
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. G. van de Weerd
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: 40dagentijdcollecte; Hulp aan Moldavië + kerkenwerk / Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. D. Schermers, tel.nr. 519299 b.g.g. 520619 of 06-11206140
Bloemendienst: mevr. R. Broeders en een diaken/ouderling
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Toelichting bij de liturgische schikking
De vijfde schikking van de veertigdagentijd hoort bij de gelijkenis over de wijngaard die verpacht werd aan de wijnbouwers. De knechten van de eigenaar  werden afgeranseld en toen deze zijn zoon stuurde werd die gedood. De druiventros in de schikking is een uitbeelding van dit verhaal. Met deze gelijkenis kijkt Jezus vooruit naar zijn lijden. Verder zien we een knoestige druiventak. Daarbij mogen we denken aan Jezus woorden over de wijnstok en de ranken. Weet u nog?, die stonden vorige week centraal in de dienst.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven, brengen jullie veel vrucht voort. Blijven we bij Jezus op weg naar zijn lijden?

Zondag 10 april, 6e zondag 40-dagentijd, Palmzondag
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. G. Blankers en mevr. M. Leusink
Collecten: Palmpasencollecte: Protestantse Kerk / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Afgelopen maandag overleed dr. Haijo de Jonge, emeritus predikant van de hervormde kerk en van 1959 tot 1967 predikant van de hervormde gemeente te Geertruidenberg. Sinds 21 augustus 2017 was hij weduwnaar van Akke A.A. van der Ploeg. Hij werd 92 jaar.  Maandag zal zijn lichaam na een dienst van woord en gebed in de Zendingskerk te Ermelo op het kerkhof achter de kerk in het graf worden gelegd.
Wij gedenken hem en bidden voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. J.P. Broeders, Nieuwe Zandschel 20, 5171 TN Kaatsheuvel. Beterschap gewenst.
-          dhr. G.H. Rijpma, Burg Prinsenlaan 23, 4941 AJ Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Kerkdiensten met een Paasgroet
In de komende weken bereiden we ons voor op Pasen. Hoe ziet de organisatie van die diensten eruit? Wij vragen u om in de dienst van Palmpasen (10 april) een kronkelwilgentak of een hazelaarstak mee naar de dienst te nemen. Voordat de dienst begint, kunt u die in de klaarstaande vazen plaatsen.
Tijdens de dienst krijgt u de gelegenheid om op een kaartje een wens of gebed te schrijven. Het kaartje krijgt u bij binnenkomst. Uw wens of bede is bestemd voor een ander, dat kan dus voor iedereen zijn. U kunt opschrijven wat u bezighoudt of waarop u hoopt. Aan het einde van deze dienst hangt u het kaartje met deze Paasgroet in één van de takken.
Met Pasen (17 april) begint de bijeenkomst om 09.30 uur. Dan kunt een kopje koffie of thee drinken en van een stuk paasstol genieten. De kerkdienst waaraan het koor Una Voce meewerkt, begint om 10.00 uur. Na de dienst krijgt u een feestelijke paastak met de Paasgroet in de vorm van een wens of bede mee naar huis. Zo willen we elkaar groeten op de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar.

Bijbelleeskring
Iedereen is weer van harte welkom op woensdagochtend 6 april om 10.00 uur in ‘De Brug’ (dus niet de 13e zoals eerder afgesproken!)
We beginnen met koffie en vertellen iets over ons zelf, over wat ons de afgelopen weken bezig hield. Vervolgens lezen we een bijbelgedeelte en gaan hierover met elkaar in gesprek o.l.v. ds. Jos van den Hout.

Aankondiging perkplanten-actie 2022
Dit jaar wil de Diaconie haar traditionele perkplantenactie weer houden in de oorspronkelijke vorm: dus de feitelijke verkoop van planten e.d.
De afgelopen jaren kon de verkoop van planten en andere benodigdheden voor tuin of balkon niet doorgaan vanwege de Corona-pandemie, maar met uw aller medewerking konden de laatste jaren toch wel goede doelen gesteund worden door uw gulle financiële giften.
Als bestemming van de opbrengst dit jaar is gekozen voor het werk van Stichting Alzheimer Nederland.
Deze organisatie houdt zich bezig met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie.
Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Momenteel hebben 290.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar ruim een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich - samen met zoveel mogelijk anderen - voor hen inzetten.
In de toekomst moet dementie voorkomen of genezen kunnen worden. En tot die tijd maakt Alzheimer Nederland zich sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.
Dit doet de organisatie aan de hand van vijf speerpunten:
•          Onderzoek: door meer onderzoek  een toekomst zónder en een beter leven mét dementie dichterbij brengen.
•          Ondersteuning: landelijk en regionaal hulp en advies bieden via onder andere dementie.nl,  de DementieLijn, regionale afdelingen, Alzheimer Cafés en Theehuizen.
•          Belangenbehartiging: mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren door passende zorg en de juiste ondersteuning.
•          Dementievriendelijke samenleving: samen ervoor zorgen dat mensen met dementie langer kunnen meedoen.
•          Voorlichting en informatie: door voorlichting en informatie de kennis over dementie en het begrip voor mensen met dementie vergroten.
Deze maand is een bestelformulier ingesloten in het kerkblad “ ’t Kompas “ en u wordt verzocht uw bestelling te doen, zoals daar aangegeven.
Als u geen bestelling wenst te doen, maar wel mee wil helpen dit doel te steunen, dan kunt u natuurlijk een gift doneren via het rekeningnummer van onze Diaconie: NL11RABO0115615903, met vermelding ‘perkplantenactie 2022’.
N.B.: Wellicht komt één van onze verkopers langs uw deur, waaraan u het formulier of gift kunt meegeven. Het lijkt dubbel maar niet al onze trouwe afnemers/deelnemers hebben een abonnement op ’t Kompas, vandaar.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van de diakenen en/of op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Wij hopen weer op een mooie opbrengst!

Tentoonstelling “Op Drift”, 600 jaar Elisabethsvloed
Speciaal voor de gemeenteleden is op zondag 3 april de tentoonstelling “Op Drift”, 600 jaar Elisabethsvloed, gratis te bezoeken inclusief een lekker kopje koffie of thee. Ook zijn de kunstenaars deze dag aanwezig zij kunnen de tentoonstelling toelichten en een rondleiding geven. De Geertruidskerk is zondag 3 april geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur. Bij binnenkomst graag melden dat men gemeentelid is van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 1 x 25,00 € en 1 x 50,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 1april 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming 40dagentijdcollecte Missionair werk Kliederkerk 83,00 €. Dit is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal later in de maand april.

Diaconale collecte 3 april; 40-dagentijdcollecte Hulp aan Moldavië
In februari collecteerden we ook al voor dit doel! Naast de toch al moeilijke omstandigheden in het land zelf worden hier nu ook nog veel vluchtelingen uit buurland Oekraïne opgevangen dit terwijl:
Veel jongeren noodgedwongen werken in het buitenland en dus blijven kinderen en ouderen vaak in armoede achter. Thuis krijgen zij vaak niet de zorg en aandacht die nodig is.
De christelijke lokale organisatie Bethania heeft twee opvangcentra waar kinderen en ouderen terecht kunnen. Hulp bij het huiswerk maar ook eten en drinken en basisvoorzieningen zoals een warme douche.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 10 €, 1 x € 20, 2 x € 25 en 1 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.Vreugde en geluk beginnen altijd van binnen uit te groeien,
nooit van buiten af.
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl