Zondagsbrief 10 maart 2022

Zondag 10 april, Palmzondag
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 10 april, 6e zondag 40-dagentijd, Palmzondag
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. G. Blankers en mevr. M. Leusink
Collecten: Palmpasencollecte: Protestantse Kerk / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel. 514859 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Toelichting bij de Liturgische schikking
In de schikking van deze zondag staat niet de intocht in Jeruzalem centraal maar het pesachmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield. Jezus deelde brood uit en sprak daarbij deze woorden: Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Als symbool voor het brood zien we korenaren in de schikking. Als teken voor de wijn is een beker bij de schikking geplaatst. Verder zien we Buxus, ofwel palmboom in de schikking. Toch nog een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem.
Ook sprak Jezus deze woorden: Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.
Zijn kruisweg is aanstaande, maar ook zijn verhoging in het koninkrijk van God.

STILLE WEEK 
De vespers van 11, 12 en 13 april:
Op maandag, dinsdag en woensdag van de Stille Week worden vespers gehouden in de Emmakerk, steeds om 19.30 uur. Het zijn korte vieringen op weg naar Pasen, met als kern de preken van Henri Nouwen. Deze hebben als thema U bent geliefd. Deze preken volgen elkaar qua inhoud op, maar ze zijn ook heel goed los van elkaar te beluisteren. De vespervieringen zijn ook te zien op kerkdienst gemist. (Niet op SlogTV).

Maandag 11 april, Vesperviering
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 19.30 uur
Liturg: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140)

Dinsdag 12 april, Vesperviering
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 19.30 uur
Liturg: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140)

Woensdag 13 april, Vesperviering
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 19.30 uur
Liturg: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140)

Donderdag 14 april, Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: Mission Adulam Bolivia / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 19.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 19.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Anders dan aangegeven in ‘t Kompas is de viering van het Heilig Avondmaal geen tafelviering maar wordt gehouden op de zelfde wijze zoals de afgelopen periode de vieringen werden gehouden! Dit i.v.m. de logistiek en het gebruik van de individuele bekertjes!

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. van Klootwijk
Begroeters: mevr. G. Blankers en mevr. M. Leusink
Collecten: Werelddiaconaat: Zuid-Afrika / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. G. Knaap, tel. 520619 (b.g.g. 06-11206140)
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 19.20 u. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 19.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 17 april, Pasen, Koffie drinken voor de dienst
Plaats: Emmakerk
Aanvang koffie drinken met Paasbrood: 9.30 uur
Aanvang dienst: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. H. Blonk en dhr. P. Knaap
Collecten: Paascollecte voor jongeren in LIBANON / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Koor Una Voce o.l.v. mevr. A van Ek
Autodienst: dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. J.A. Wiessner, Loddersweer 22, 4942 AG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          dhr. G. van Welsenis, Boucquetstraat 6, 4931 VD Geertruidenberg. Ter attentie.

Een kaart achter in de kerk ter ondertekening gaat naar:
-          mevr. H.C. Sterkenburg, Willem van Oranjestraat 103, 4931 NJ Geertruidenberg. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Kerkdiensten met een Paasgroet
In de komende weken bereiden we ons voor op Pasen. Hoe ziet de organisatie van die diensten eruit? Wij vragen u om in de dienst van Palmpasen (10 april) een kronkelwilgentak of een hazelaarstak mee naar de dienst te nemen. Voordat de dienst begint, kunt u die in de klaarstaande vazen plaatsen.
Tijdens de dienst krijgt u de gelegenheid om op een kaartje een wens of gebed te schrijven. Het kaartje krijgt u bij binnenkomst. Uw wens of bede is bestemd voor een ander, dat kan dus voor iedereen zijn. U kunt opschrijven wat u bezighoudt of waarop u hoopt. Aan het einde van deze dienst hangt u het kaartje met deze Paasgroet in één van de takken.
Met Pasen (17 april) begint de bijeenkomst om 09.30 uur. Dan kunt een kopje koffie of thee drinken en van een stuk paasstol genieten. De kerkdienst waaraan het koor Una Voce meewerkt, begint om 10.00 uur. Na de dienst krijgt u een feestelijke paastak met de Paasgroet in de vorm van een wens of bede mee naar huis. Zo willen we elkaar groeten op de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar.

PCOB ledenmiddag
Leden en belangstellende worden uitgenodigd voor de ledenmiddag op donderdag 14 april in de Brug van 14.00-16.00 uur. Het thema is "WAT DOEN WE ALLEMAAL MET ONZE HANDEN
U bent van harte welkom.
Vriendelijke groet,
Het bestuur van de PCOB

Aankondiging perkplanten-actie 2022
Dit jaar wil de Diaconie haar traditionele perkplantenactie weer houden in de oorspronkelijke vorm: dus de feitelijke verkoop van planten e.d.
De afgelopen jaren kon de verkoop van planten en andere benodigdheden voor tuin of balkon niet doorgaan vanwege de Corona-pandemie, maar met uw aller medewerking konden de laatste jaren toch wel goede doelen gesteund worden door uw gulle financiële giften.
Als bestemming van de opbrengst dit jaar is gekozen voor het werk van Stichting Alzheimer Nederland.
Deze organisatie houdt zich bezig met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie.
Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Momenteel hebben 290.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar ruim een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich - samen met zoveel mogelijk anderen - voor hen inzetten.
In de toekomst moet dementie voorkomen of genezen kunnen worden. En tot die tijd maakt Alzheimer Nederland zich sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.
Dit doet de organisatie aan de hand van vijf speerpunten:
•          Onderzoek: door meer onderzoek  een toekomst zónder en een beter leven mét dementie dichterbij brengen.
•          Ondersteuning: landelijk en regionaal hulp en advies bieden via onder andere dementie.nl,  de DementieLijn, regionale afdelingen, Alzheimer Cafés en Theehuizen.
•          Belangenbehartiging: mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren door passende zorg en de juiste ondersteuning.
•          Dementievriendelijke samenleving: samen ervoor zorgen dat mensen met dementie langer kunnen meedoen.
•          Voorlichting en informatie: door voorlichting en informatie de kennis over dementie en het begrip voor mensen met dementie vergroten.

Deze maand is een bestelformulier ingesloten in het kerkblad “ ’t Kompas “ en u wordt verzocht uw bestelling te doen, zoals daar aangegeven.
Als u geen bestelling wenst te doen, maar wel mee wil helpen dit doel te steunen, dan kunt u natuurlijk een gift doneren via het rekeningnummer van onze Diaconie: NL11RABO0115615903, met vermelding ‘perkplantenactie 2022’.
N.B.: Wellicht komt één van onze verkopers langs uw deur, waaraan u het formulier of gift kunt meegeven. Het lijkt dubbel maar niet al onze trouwe afnemers/deelnemers hebben een abonnement op ’t Kompas, vandaar.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van de diakenen en/of op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Wij hopen weer op een mooie opbrengst!

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 1 x 25,00 € en 1 x 50,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 8 april 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming 40dagentijd Hulp aan Moldavië 93,00 €. Dit is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal later in de maand april.

Diaconale collecte 10 april; Palmpasencollecte Protestantse Kerk
Jong Protestant ook dit jaar is er weer een Paaschallenge. Dit spel is gemaakt door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk en wordt gespeeld op jongerenclubs door het hele land. De bedoeling is dat jongeren spelenderwijs de karakters uit het Paasverhaal leren kennen en ook wordt hun gevraagd welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Deze collecte is bestemd voor het werk van de jeugdwerkorganisatie Jong Protestant.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 5 €, 1 x € 10 en 1 x 20 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Elk mens is een boek waarin God zelf schrijft.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl