Zondagsbrief 17 april 2022

Zondag 17 april, Pasen
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 17 april, Pasen, Koffie drinken voor de dienst
Plaats: Emmakerk
Aanvang koffie drinken met Paasbrood: 9.30 uur
Aanvang dienst: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. H. Blonk en dhr. P. Knaap
Collecten: Paascollecte voor jongeren in LIBANON / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: Koor Una Voce o.l.v. mevr. A van Ek
Autodienst: dhr. W. Roose, tel. 06-30014877 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst: Mevr. R. Knaap en ouderling/diaken.
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.50 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.50 uur op “kerkdienstgemist”.

Toelichting bij de Liturgische schikking
Misschien weet u nog hoe de constructie met takken er in het begin van de Veertigdagentijd uitzag. Die was nogal sober. Maar nu zien we een rijke bloemenpracht. Narcissen en allerlei andere bloemen zijn er in geplaatst. De Heer is opgestaan!
De stappen die we in de afgelopen zondagen in de schikkingen hebben gezet, hebben ons tenslotte bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Bijvoorbeeld bij Maria uit Magdala. Ze ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Zondag 24 april
Plaats: Emmakerk !!!!!
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. Kaai
Ouderling van dienst: mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. W. van den Berg
Collecten: Stichting Leergeld / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Muzikale medewerking: koor Chaverim o.l.v. dhr. W. van Kuik
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 0611206140)

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op 12 april 2022 is overleden ons gemeentelid Mevr. W. Wieringa-Wakkee, Keizersdijk 42, op de leeftijd van 95 jaar. Haar dochters laten ons weten, dat ze dankbaar zijn voor alles wat zij voor ons betekend heeft.
Je weet, eens zal het gebeuren
Je weet, eens zal ze er niet meer zijn
Je weet, de leeftijd is ernaar
Maar toch, ….
Laten we mevr. Wieringa-Wakkee in een moment van stilte gedenken.

Op 13 april 2022 is overleden ons gemeentelid mevr. Betsy Bout – Breman, Herman Boerhaavestraat 24, Waspik, op de leeftijd van 81 jaar. Op de rouwkaart staat de tekst: “In Gods liefde geborgen” moeten we tot ons verdriet mijn lieve echtgenote en onze moeder, schoonmoeder en oma loslaten. We zijn diep bedroefd om de leegte die Betsy achterlaat, maar dankbaar voor de liefde, steun en zorg waarmee zij ons heeft omringd.
De dankdienst voor haar leven zal plaatsvinden op dinsdag 19 april om 14.00 uur in de Lambertuskerk te Raamsdonk, Kerklaan 4, in kleine kring.
Laten we mevrouw Bout-Breman in een moment van stilte gedenken.

Mevr. H.C. Sterkenburg, Willem van Oranjestraat 103, Geertruidenberg is na een ziekenhuisopname weer thuisgekomen, maar ze is nog wel kwetsbaar.

Mevr. F. Ruhl - Dank, Zuidwal 20, Geertruidenberg, haar gezondheid is erg kwetsbaar al is ze heel dankbaar voor de sympathieke blijken van medeleven.

In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          ds. J.P. van den Hout, Chopinlaan 1, 4941 WJ Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met uw verjaardag.
-          dhr. C.P. Klootwijk, Lange Broekstraat 40, 4944 XJ Raamsdonk. Ter attentie.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Kerkdiensten met een Paasgroet
Op Paaszondag 17 april begint de bijeenkomst om 09.30 uur. Dan kunt een kopje koffie of thee drinken en van een stuk paasstol genieten. De kerkdienst waaraan het koor Una Voce meewerkt, begint om 10.00 uur. Na de dienst krijgt u een feestelijke paastak met de Paasgroet in de vorm van een wens of bede mee naar huis. Zo willen we elkaar groeten op de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar.

Passage
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op de ledenavond van Passage op donderdag 21 april. Ds. Maliepaard uit Barneveld zal samen met zijn vrouw de avond verzorgen. Aanvang 19.45 uur in "De Brug". Onderwerp is Van Woord en Beeld Gods liefde laten zien.

perkplanten-actie 2022
Dit jaar wil de Diaconie haar traditionele perkplantenactie weer houden in de oorspronkelijke vorm: dus de feitelijke verkoop van planten e.d.
De afgelopen jaren kon de verkoop van planten en andere benodigdheden voor tuin of balkon niet doorgaan vanwege de Corona-pandemie, maar met uw aller medewerking konden de laatste jaren toch wel goede doelen gesteund worden door uw gulle financiële giften.
Als bestemming van de opbrengst dit jaar is gekozen voor het werk van Stichting Alzheimer Nederland.
Deze maand is een bestelformulier ingesloten in het kerkblad “ ’t Kompas “ en u wordt verzocht uw bestelling te doen, zoals daar aangegeven.
Als u geen bestelling wenst te doen, maar wel mee wil helpen dit doel te steunen, dan kunt u natuurlijk een gift doneren via het rekeningnummer van onze Diaconie: NL11RABO0115615903, met vermelding ‘perkplantenactie 2022’.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van de diakenen en/of op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Wij hopen weer op een mooie opbrengst!

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 1 x 100,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 16 april 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Palmpasencollecte Protestantse Kerk 150,25 € en voor de collecte op Witte Donderdag 76,60 € bestemming Mission Adulam Bolivia.
Deze bedragen zijn inclusief de telling van de collecte in de kerkzaal.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte 17 april; Paascollecte voor jongeren in LIBANON:“ Kansen voor jongeren in achterstandswijken”
Grote problemen in de wijk Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet. Geweld, verslaving, criminaliteit en gebrek aan goed onderwijs ontneemt jongeren elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center in deze wijk. Geboden wordt psycho-sociale hulp maar ook vaktrainingen en huiswerkbegeleiding.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 3 €, 1 x € 10, 2 x 50 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

De redactie van de zondagsbrief
wenst U
gezegende Paasdagen


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl