Zondagsbrief 24 april 2022

Zondag 24 april, Beloken Pasen
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 24 april
Plaats: Emmakerk !!!!!
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. Kaai
Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. C. van Noorloos en dhr. W. van den Berg
Collecten: Stichting Leergeld / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Muzikale medewerking: koor Chaverim o.l.v. dhr. W. van Kuik
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
Bloemendienst: mevr. J. Oosterveen en Ouderling/diaken.
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 1 mei, Koffiedrinken na de dienst
Plaats: Geertruidskerk !!!
Aanvang dienst: 9.30 uur
Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter
Ouderling van dienst: mevr. C. Kloots
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: ? / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. P. van der Stoel
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst:

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Dhr. S. Steigenga, Antonetta-Hoeve 2, Raamsdonksveer, is deze week in verband met een hartaanval opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels gedotterd en is buiten levensgevaar. Laten we hem opdragen in onze gebeden.

In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. M.G. Broeders - Spuijbroek, Wilhelminalaan 7c, 4941 GJ Raamsdonksveer. Ter attentie
-          mevr. B.C. Knaap - Konings, Tolbrugplein 30, 4941 RJ Raamsdonksveer. Ter attentie

Een kaart gaat naar:
-   dhr. en mevr. Schuller - Moermond, Beethovenlaan 24a, 4941 WC Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 45-jarig huwelijksjubileum.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
VAKANTIE Ds. J. van den HOUT
Ds. J. van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer is deze week in verband met zijn vakantie afwezig. Voor dringende pastorale zaken is ds. Gert van der Weerd, Brandesstraat 6, Geertruidenberg beschikbaar.
Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnr: 0162-580137.

Terug- en vooruitblik.
Liturgisch gezien is het nu de Tweede zondag van Pasen. Een goed moment om terug- en vooruit te blikken. Allereerst een woord van dank aan allen die in de Veertigdagentijd, Stille Week en met Pasen hebben bijgedragen aan de vieringen. In het voorgaan, dienstbaar zijn, creatief zijn, bijwonen of op wat voor manier dan ook. Vooruitblikkend: de Paastijd vindt voortgang. Ons geloof is gewekt tot nieuw leven. Dat we in de liefde van God verder geleid worden.
Namens de Taakgroep Liturgie, Piet Hanemaaijer

perkplanten-actie 2022
Ook dit jaar wil de Diaconie haar traditionele perkplantenactie weer houden in de oorspronkelijke vorm: dus de feitelijke verkoop van planten e.d.
De afgelopen jaren kon de verkoop van planten en andere benodigdheden voor tuin of balkon niet doorgaan vanwege de Corona-pandemie, maar met uw aller medewerking konden de laatste jaren toch wel goede doelen gesteund worden door uw gulle financiële giften.
Als bestemming van de opbrengst dit jaar is gekozen voor het werk van Stichting Alzheimer Nederland.
Deze maand is een bestelformulier ingesloten in het kerkblad “ ’t Kompas “ en u wordt verzocht uw bestelling te doen, zoals daar aangegeven.
Als u geen bestelling wenst te doen, maar wel mee wil helpen dit doel te steunen, dan kunt u natuurlijk een gift doneren via het rekeningnummer van onze Diaconie: NL11RABO0115615903, met vermelding ‘perkplantenactie 2022’.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van de diakenen en/of op onze website www.pkngeertruidenberg.nl
Wij hopen weer op een mooie opbrengst!

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 2 x 20,00 € en 2 x 50,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 22 april 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Paascollecte voor jongeren in LIBANON “ Kansen voor jongeren in achterstandswijken” 61,00 €. Deze bedragen zijn exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal volgende maand.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte 24 april; Stichting Leergeld Oosterhout
Alle kinderen moeten kunnen meedoen….want nu meedoen is straks meetellen! In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Door geldgebrek in het gezin kunnen deze kinderen vaak niet meedoen met leeftijdgenootjes. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil en zorgt ervoor dat deze kinderen wel kunnen meedoen met binnen-en buitenschoolse activiteiten.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x € 10, 1 x 20 € en 1 x 25 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Oorlog is een laffe vlucht
uit de problemen van de vrede.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl