Zondagsbrief 1 mei 2022

Zondag 1 mei
Geertruidskerk, Geertruidenberg


Kerkdiensten
Zondag 1 mei, Koffiedrinken na de dienst
Plaats: Geertruidskerk !!!
Aanvang dienst: 9.30 uur
Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter
Ouderling van dienst: mevr. C. Kloots
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: RBM Sulawesi / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. P. van der Stoel
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst: Mevr. A.  van Veen en Ouderling/Diaken.
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Speciaal voor de gemeenteleden is op deze zondag vanaf 12:00 uur de tentoonstelling “Op Drift” 600 jaar Elisabethsvloed gratis te bezoeken inclusief een lekker kopje koffie of thee. Ook zijn de kunstenaars deze dag aanwezig zij kunnen de tentoonstelling toelichten en een rondleiding geven. De Geertruidskerk is zondag 1 mei geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur. Bij binnenkomst graag melden dat men gemeentelid is van de Protestantse Gemeente Geertruidenberg.

Woensdag 4 mei, Herdenkingsdienst militairen die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 18.30 uur

Deze dienst is zowel op SlogTV als op kerkdienst gemist te volgen vanaf 18.20 uur.

Vanuit de Emmakerk volgt er een herdenkingstocht naar het herdenkingsmonument. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie in het gemeentehuis.

Zondag 8 mei
Plaats: Geertruidskerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. Kloots
Diaken van dienst: dhr. W. Roose
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. G. Blankers en mevr. M. Leusink
Collecten: Noodhulp Nigeria / Kerkenwerk
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. C. de Rooij, tel.nr. 520249 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
Bloemendienst: ?

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. S. Steigenga, Antonetta-Hoeve 2, 4941 GL Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          mevr. W.J.H. Hof-Hartman, het Spant 23, 4941 RC Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
Wilt u één van deze boeketten bezorgen meldt dat dan even voor aanvang van de dienst bij een van de begroeters.

Een kaart gaat naar:
-   dhr. & mevr. van Lopik, Hertogshoef 213, 4941 KH Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 55-jarig huwelijksjubileum.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant ook in coronatijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen:1 x 50 € en 1 x 500,00 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 29 april 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Stichting Leeergeld Oosterhout 73,00 € Deze bedragen zijn exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal die volgende maand gaat plaatsvinden.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 1 mei; RBM Sulawesi Diaconaal project
Op het Eiland Sulawesi (Indonesië) worden door de stichting RBM jongeren met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking thuis geholpen door deskundigen. Ook is er een behandelcentrum centraal waar dagbehandelingen worden verzorgd.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 10 €, 1 x 20 €, 1 x 25 € en 1x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Als je kijkt naar iemand van wie je houdt,
zie je altijd meer dan wat je ogen zien.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl