Zondagsbrief 15 mei 2022

Zondag 15 mei
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 15 mei, Koffie drinken na de dienst
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: dhr. J. Vleugel en dhr. C. Klootwijk
Collecten: Op adem komen in De Glind / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. T. Blom
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. D. Schermers, tel. 519299 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst: mevr. M. de Jong en Ouderling/Diaken.

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 22 mei; Viering Heilig Avondmaal (kring)
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst: mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. H. Blonk en dhr. P. Knaap
Collecten: Diaconaal vakantiewerk / Kerkenwerk
Lector: mevr. H. Weltevrede
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: mevr. F. Pruijssers, tel.nr. 514859 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
Bloemendienst: ?

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. G.P. Brouws - Pullen, Koningsstraat 23, 4942 BD Raamsdonksveer. Succes gewenst met het jeugdwerk.
-   dhr. L. Romijn, Eikendonk 17, 4942 BG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Wilt u één van deze boeketten bezorgen meldt dat dan even voor aanvang van de dienst bij de begroeter.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant altijd voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Presentatie Medewerker Jeugdwerk
De kerkenraad is erg blij bekend te kunnen maken, dat mevr. Paulien Brouws - Pullen, Koningsstraat 23, Raamsdonksveer, bereid is gevonden om het werk van de kerkenraad te versterken als medewerker Jeugdwerk. Ze zal in de dienst van 15 mei 2022 aan de gemeente worden voorgesteld.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 1 x € 30,00 voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 6 mei 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Noodhulp Nigeria € 73,00. Deze bedragen zijn exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal eind van deze  maand gaat plaatsvinden.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 15 mei; “Op adem komen in De Glind”
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s en weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Hun wordt een stabiel gezinsleven geboden in een van de 28 gezinshuizen.

Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x € 10 en 1x 80 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.Niet iedere dag is goed,
maar er is iets goeds in iedere dag.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl