Zondagsbrief 29 mei 2022

Zondag 29 mei
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 29 mei; Koffie drinken na de dienst
Plaats: Emmakerk !!!!!
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: mevr. Fineke Jansen (Mision Adulam)
Ouderling van dienst: mevr. G. Blankers
Diaken van dienst: mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester: dhr. P. Knaap
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. A. Blom
Collecten: Diaconaat…ook voor jongeren! / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. J. Oosterveen
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. E. Boekholt, tel. 521407 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst: Mevr. C. v.d. Wiel en Ouderling/Diaken.

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 5 juni; Pinksteren; Doop en blijdenis mevr. Belinda Blankenstijn; Koffie drinken na de dienst
Plaats: Geertruidskerk !!!
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. Kloots
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: dhr. A. Blom
Begroeters: mevr. G. Blankers en mevr. M. Leusink
Collecten: Werelddiaconaat Oeganda / Kerkenwerk
Lector: mevr. T. van der Maas
Organist: dhr. J. Blankers
Muzikale medewerking: mevr. V. Adams (zang), dhr.
Autodienst: dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
Bloemendienst: ?

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
In het spoor van de Goede Herder hebben we als gemeente de opdracht om naar elkaar om te zien in goede tijden en in slechte tijden en als het even kan voor elkaar het leven wat lichter te maken.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   dhr. H.G.T. Bout, Herman Boerhaavestraat 24, 5165 EG Waspik. Ter bemoediging
-   dhr. W. Roose, Benraatshoef 32, 4941 TM Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
-   mevr. D.J. Blom-Honcoop, Berkenstraat 10, 4941 KV Raamsdonksveer. Beterschap gewenst en hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.

Wilt u één van deze boeketten bezorgen meldt dat dan even voor aanvang van de dienst bij de begroeter.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Doop en belijdenis Belinda Blankenstijn
Belinda Blankenstijn, Vijfhoevenlaan 88, Raamsdonksveer heeft haar verlangen kenbaar gemaakt om gedoopt te worden. Ze heeft als voorbereiding daartoe enkele maanden gesprekken gehad over de inhoud van het christelijk geloof met ds. J. van den Hout. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht kan de doop  (op belijdenis van geloof) plaatsvinden in de Pinksterdienst, zondag 5 juni 2022, 9.30 uur, Geertruidskerk Geertruidenberg. Ook Viorica Adams zal medewerking verlenen aan deze bijzondere dienst. U/jij bent van harte uitgenodigd!

Beameren
U zult al wel gemerkt hebben dat er bij het beameren wat is veranderd. Er wordt een nieuw programma gebruikt die het onder andere gemakkelijker maakt om liederen met notenbalken te projecteren. Wij hopen dat iedereen hierdoor uit volle borst nog beter mee kan zingen!

Jaarrekening 2021 ter inzage
In de kerkenraadsvergadering van 16 mei 2022 heeft de kerkenraad, onder voorbehoud van instemming van de gemeente, de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters en de jaarrekening van de diakonie over het jaar 2021 goedgekeurd.
Beide jaarrekeningen liggen twee weken ter inzage voor gemeenteleden en kunt u opvragen bij de scriba Mark van der Sluijs, email scribaat@pkngeertruidenberg.nl

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 2 x 50 €, 1 x 10 € en 1 x 25 € voor diaconale collecten in de komende tijd. Ook ontvingen wij tot vrijdag 27 mei 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Diaconaal Vakantiewerk een bedrag van 99 €. Deze bedragen zijn exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal eind van deze  maand gaat plaatsvinden.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 29 mei; Mision Adulam Bolivia La Paz/Fineke Jansen
Fineke Jansen is op uitnodiging van de diaconie zelf aanwezig deze zondag en zal zelf voor gaan  in de dienst in de Emmastraat. Ook zal zij tijdens deze dienst informatie geven over haar project met straatkinderen in La Paz/Bolivia.
Vandaar dat de diaconale collecte dus bestemd is voor dit project.Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 3 x € 10, 1 x € 15 en 1x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


We leven door wat we krijgen,
maar we maken een leven door wat we geven.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

 
   

We leven door wat we krijgen,
maar we maken een leven door wat we geven.
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl