Zondagsbrief 12 juni 2022

Zondag 12 juni
Emmakerk, Raamsdonksveer


Kerkdiensten
Zondag 12 juni
Plaats: Emmakerk
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. H. Blonk
Diaken van dienst: dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester: mevr. M. Leusink
Begroeters: mevr. H. van den Bent en dhr. C. Klootwijk
Collecten: St. Health & Education Ghana / Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector: mevr. W. Vreeken
Organist: dhr. M. van der Sluijs
Autodienst: dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047 (b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst: mevr. D. Molewijk en Ouderling/Diaken
De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Zondag 19 juni; Koffiedrinken na de dienst
Plaats: Geertruidskerk !!!
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst: mevr. C. Kloots
Diaken van dienst: dhr. H. Houben
Kerkrentmeester: dhr. C. Klootwijk
Begroeters: mevr. H. Blonk en dhr. P. Knaap
Collecten: Bartimeús Blinden Instituut / Kerkenwerk
Lector: dhr. P. Hanemaaijer
Organist: dhr. J. Blankers
Autodienst: dhr. C. de Rooy, tel. 520249 (b.g.g. 520619 of 0611206140)
Bloemendienst: mevr. A. Boekholt en Ouderling/diaken

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Mevr. D. Knaap-Konings, Tolbrugplein 30, is vanuit het Amphia-ziekenhuis Molengracht te Breda verhuisd naar De Slotjesveste, Van Oldenneellaan 30, 4902 ZC Oosterhout, afd 02, Kamer 96.
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-   mevr. B.C. Knaap - Konings, Slotjesveste kamer 96, van Oldeneellaan 30, 4902 ZC Oosterhout. Beterschap gewenst.
-   mevr. F. Pruijssers, Groenstraat 30, 4941 HB Raamsdonksveer. Ter attentie.

Wilt u één van deze boeketten bezorgen meldt dat dan even voor aanvang van de dienst bij de begroeter.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
Bijbelleeskring
Iedereen is weer van harte welkom op woensdagochtend 15 juni om 10.00 uur in ‘De Brug’.
We gaan nog even verder met de deuterocanonieke (apocriefe) boeken. We lezen het bijbelboek Tobit
en gaan daarover in gesprek o.l.v. Jos van den Hout.

Perkplantenactie 2022
In de eerste helft van mei dit jaar kon de jaarlijkse perkplantenactie van de Diaconie van onze kerk weer in volle omvang uitgevoerd worden; dus naast giften inzamelen ook weer plantjes verkopen.
De opbrengst van deze actie was dit jaar bestemd voor het werk van de Stichting Alzheimer Nederland. Deze organisatie houdt zich bezig met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie.
Buitengewoon verheugd zijn wij te kunnen melden dat de opbrengst van onze actie (- inclusief giften à € 500,-- -) zo’n € 1600,-- bedroeg. Dit mooie resultaat kon worden bereikt door de inzet van onze gastboerderij van de familie Timmermans en van onze sorteerders, verkopers en natuurlijk onze kopers.
Ook zijn wij onze gulle gevers dankbaar.
De constatering dat ook mensen van buiten onze kerk deze perkplantenactie steunden was hartverwarmend.
De Diaconie heeft de opbrengst aangevuld tot € 2000,-- en dat bedrag mogen overmaken naar Alzheimer Nederland. Namens Alzheimer Nederland ontving de Diaconie bijgaande bedankbrief.
Het mooie resultaat is mogelijk gemaakt door uw aller medewerking waarvoor ook de Diaconie u allen hartelijk bedankt.

Huwelijk Mirthe Tekelenburg en Gerko van den Hout
A.s. vrijdag 17 juni 2022, beloven Mirthe Tekelenburg en Gerko van den Hout (Chopinlaan 1, 4941 WJ Raamsdonksveer) elkaar liefde en trouw, waarna de huwelijksinzegening plaats zal vinden in de Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag, aanvang 16.00 uur.
Voor belangstellenden: de dienst is via de website van de Bethlehemkerk te volgen:  https://www.bethlehemkerk-denhaag.nl/
Bij de hoofdpagina kun je klikken op ‘live kerkdiensten volgen’ en dan zou je live de dienst moeten kunnen zien.
Het toekomstige adres van het bruidspaar is (per 17 juni 2022) Prinses Irenestraat 20, 3261 AP Oud-Beijerland. 

Dankdienst 50-jarig huwelijk Aart en Jopie Verschoor.
Alle gemeenteleden worden uitgenodigd voor de Dankdienst 50 jarig huwelijksjubileum van Aart en Jopie op 29 juni 2022. Dit moment willen ze met hun kinderen en kleinkinderen en met allen die hun lief en dierbaar zijn, gedenken op 29 juni 2022 in de Emmakerk om 19.00 uur. Dominee Jos van den Hout zal voorgaan in de dienst en Jacques Blankers zal ons met zijn orgelspel verblijden.
Na afloop is er in De Brug gelegenheid om Jopie en Aart te feliciteren. U en jij bent van harte uitgenodigd.

Opgave Reisje Diaconie / P.C.O.B
Heeft u zich al opgegeven ??                                                                                                                            Zij die een uitnodiging hebben ontvangen voor het reisje op donderdag 23 juni kunnen zich hiervoor
tot zondag 12 juni opgeven bij de aangegeven adressen. Er is een bus met rolstoel-lift.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Van de redactie
Berichten voor de zondagsbrief van zondag 19 juni a.s. dient u te sturen naar dhr. Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl).

Berichten voor de zondagsbrief van zondag 26 juni a.s. moet u sturen naar dhr. P. de Jongh (zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl)
 
Diaconaal nieuws
Afgelopen week werd de volgende gift ontvangen: 1 x 25,00 € voor Mision Adulam/Bolivia. Ook ontvingen wij tot vrijdag 10 juni 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Werelddiaconaat Oeganda euro 96,00 Deze bedragen zijn exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal eind van deze  maand gaat plaatsvinden.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 12 juni; St. Health & Education Ghana Weeshuis Sirigu
In dit huis(tehuis)worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, , te vondeling zijn gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest in zich te hebben die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of gewoon uit het dorp moet verdwijnen. De Stichting helpt mee om de gebouwen in Sirigu te renoveren.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10  t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.


Bedankbrief Alzheimer Nederland
Diaconie Protestantse Gemeente te Geertruidenberg
Postbus 42
4940 AA RAAMSDONKSVEER

Geachte diaconie,
Hartelijk dank voor de ruimhartige bijdrage van € 2.000,00 die wij op 25-05-2022 van Diaconie Protestantse Gemeente te Geertruidenberg mochten ontvangen naar aanleiding van uw perkplantenactie. Dankzij uw betrokkenheid krijgen mensen die met dementie te maken hebben hulp en advies, en wordt onderzoek gedaan naar oplossingen.
Mensen met dementie en hun naasten staan tijdens het ziekteproces voor veel uitdagingen. De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Om de zorgvol te houden ondersteuneen we hen met raad en daad, komen we in politiek Den Haag op voorpassende dementiezorg en werken we aan een dementievriendelijke samenleving.
Erkenning voor de ernst van de ziekte is hard nodig. Want 1 op de 5 mensen krijgt dementie, en zelfs 1 op de 3 vrouwen. Als er geen behandeling komt, verdubbelt het aantal mensen met dementie de komende 20 jaar tot ruim een half miljoen.
Met uw steun is wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen mogelijk. Onderzoekers zijn er van overtuigd dat we dementie in de toekomst kunnen voorkomen of genezen. Er zijn nu al veelbelovende ontwikkelingen in het onderzoek. Dankzij uw bijdrage komt een toekomst zonder dementie steeds dichterbij.
Nogmaals dank voor uw ondersteuning en betrokkenheid.
Met vriendelijke groet,
Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder

De aarde is te mooi om handel mee te drijven.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl