Zondagsbrief 19 juni 2022

Zondag 19 juni Geertruidskerk 9.30 uur


Kerkdiensten

Zondag Zondag 19 juni 09:30 Zondag 26 juni 09:30
Plaats Geertruidskerk Geertruidskerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. G. van der Linden
Ouderling van dienst mevr. C. Kloots mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. H. Houben mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. C. Klootwijk dhr. P. Knaap
Begroeters mevr. H. Blonk
dhr. P. Knaap
dhr. J. Vleugel
dhr. W. van den Berg
Collecten Bartimeús Blinden Instituut /
Kerkenwerk
Binnenlands Diaconaat /
Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector mevr. T. Blom dhr. P. Hanemaaijer
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. C. de Rooy, tel. 06.51641132
(b.g.g. 520619 of 0611206140)
dhr. D. Schermers, tel. 519299
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. A. Boekholt
en Ouderling/diaken
mevr. A.van Veen
en Ouderling/diaken


Er is geen koffiedrinken na de dienst.

De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)


OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Bloemendienst

De bloemen gaan naar:
Mevr. J. Snijders, Stadsweg 11 a 15, 4931HV Geertruidenberg.  Ter bemoediging.
  • Mevr. Blom-Honcoop, Dongepark 1, afd: Lavendelhof, etage 2 sectie A, kamer 5.2.10 ,
    5102 DB Dongen.  Beterschap gewenst.

Wilt u één van deze boeketten bezorgen meldt dat dan even voor aanvang van de dienst bij de begroeter.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Mededelingen
 
  • Mevr. D. Knaap-Koning, is vanuit Amphia Molengracht verhuisd naar de Slotjesveste,
    Van Oldenneellaan 30, 4902 ZC Oosterhout, verdieping 2, K 96.
  • Mevr. D.J. Blom-Honcoop, is vanuit Amphia Molengracht verhuisd voor revalidatie naar
    Dongepark 1, 5102 DB Dongen, Afdeling Lavendelhof 2 sectie A K 5.2.10
  • Mevr. P. Pruijssers – Netten, Antonetta hoeve 32, is opgenomen in De Riethorst, Sint Agnesstraat 1 4931 BH Geertruidenberg. Ze woont daar op de 1ste verdieping, kamer 69

Dankdienst 50-jarig huwelijk Aart en Jopie Verschoor
Alle gemeenteleden worden uitgenodigd voor de Dankdienst 50 jarig huwelijksjubileum van Aart en Jopie op 29 juni 2022 in de Emmakerk om 19.00 uur. Dit moment willen ze met hun kinderen en kleinkinderen en met allen die hun lief en dierbaar zijn gedenken. Ds. Jos van den Hout zal voorgaan in de dienst en Jacques Blankers zal ons met zijn orgelspel verblijden. Na afloop is er in De Brug gelegenheid om Jopie en Aart te feliciteren. U en jij bent van harte uitgenodigd.

Afwezigheid koster / Beheerder
Onze koster/beheerder Ria Olivier is voorlopig afwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij mevr. Jopie Verschoor, tel. 0653438871 en bij dhr. Aart Verschoor, tel. 0640212502, email: awverschoor46@gmail.com

Diaconaal nieuws
Afgelopen week werd de volgende gift ontvangen: 1 x 50,00 voor diaconale collecten in de komende weken. Ook ontvingen wij tot vrijdag 17 juni 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming St. Health & Education Ghana Weeshuis Sirigu euro 167,60 Deze bedragen zijn inclusief de telling van de collecte in de kerkzaal van 14 juni 2022
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 19 juni; Bartimeús Blinden Instituut
Bartimeús Blinden instituut is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Alles wordt in het werk gesteld om mensen met een visuele beperking zo veel als mogelijk het leven te laten leiden dat bij hen past.Hiervoor is veel onderzoek, diagnostiek en ontwikkeling voor nodig. Daar is de opbrengst van deze collecte voor bedoeld.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Reisje Diaconie & PCOB 23 juni 2022
Op donderdag 23 juni 2022 gaan we dus met twee bussen vol richting Almere – Floriade
Enkele aandachtspuntjes:
Vanaf 9.15 verzamelen in de kerkzaal en om 10:00 stappen we in de bus.
In Almere gaan wij eerst met elkaar lunchen in de Orangerie( Nummer 14 op de plattegrond)
Om 16.00 uur verzamelen bij de bussen voor de terugreis. LET Op dat u op tijd bent!
Naar verwachting zijn wij om 18.00 uur terug in de Emmastraat.
Natuurlijk geldt ook voor deze dagtocht dat als u niet lekker bent of griep/verkoudheidsverschijnselen heeft dat u niet meegaat en dat even bij een van de diakenen of bestuursleden PCOB meldt!
Wij hopen een fijne, gezellige dag met elkaar te hebben!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
w collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften:
2 x 1 €, 2 x € 5 en 2 x 10 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl