Zondagsbrief 26 juni 2022

ZONDAGSBRIEF 26 JUNI
Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 26 juni 09:30 Zondag 3 juli 09:30
Plaats Geertruidskerk Emmakerk
Voorganger ds. G. van der Linden ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos mevr. G. Blankers
Diaken van dienst Mevr. F. van den Hout Dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom
Begroeters Dhr. J. Vleugel
dhr. W. van den Berg
Mevr. H. vasn den Bent
Dhr. A. Blom
Collecten Binnenlands Diaconaat /
Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Werelddiaconaat India /
Kerkenwerk-Onderhoudsfonds
Lector Dhr. P. Hanemaaijer Mevr. T. van der Maas
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr.D.Schermers, tel. 519299
(b.g.g. 520619 of 0611206140)
mevr. F. Pruijssers, tel. 514859
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. A. van Veen
en Ouderling/diaken
mevr. E. van Beek
en Ouderling/diaken


De dienst wordt live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!

Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)


OMZIEN NAAR elkaar

Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.


Bloemendienst


De bloemen gaan naar:

Dhr & Mevr  Verschoor-Hensen, Julianalaan 28a, 4941 JD Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Mevr. M. C. de Laat-van Beek, Stadsweg 11 a 22, 4931 HV Geertruidenberg.  Ter attentie.

Bloemendienst: Mevr. A. van Veen en Ouderling/Diaken.

Wilt u één van deze boeketten bezorgen meldt dat dan even voor aanvang van de dienst bij de begroeter.


PASTORAAT

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.


Mededelingen

Dankdienst 50-jarig huwelijk Aart en Jopie Verschoor
Alle gemeenteleden worden uitgenodigd voor de Dankdienst 50 jarig huwelijksjubileum van Aart en Jopie op 29 juni 2022 in de Emmakerk om 19.00 uur. Dit moment willen ze met hun kinderen en kleinkinderen en met allen die hun lief en dierbaar zijn gedenken. Ds. Jos van den Hout zal voorgaan in de dienst en Jacques Blankers zal ons met zijn orgelspel verblijden. Na afloop is er in De Brug gelegenheid om Jopie en Aart te feliciteren. U en jij bent van harte uitgenodigd.


koster / Beheerder
Vanaf 1 juli kunt u voor afspraken / activiteiten weer terecht bij uw koster/beheerder mevr. R. Olivier. Tel: 0162693453 of ria.olivier@planet.nl

DIaconaal nieuws
Afgelopen week werd de volgende gift ontvangen: 1 x 50,00 voor diaconale collecten in de komende weken. Ook ontvingen wij tot vrijdag 24 juni 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Bartimeús Blinden Instituut euro 78,00 Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal die later deze maand zal plaatsvinden.
Onze hartelijke dank voor deze giften.


Diaconale collecte zondag 26 juni;
Binnenlands Diaconaat; Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.
In Nederland zijn ruim 30.000 migranten zonder verblijfvergunning. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd angst voor uitzetting. 20 juni was het Wereldvluchtelingendag en daarom collecteren we voor steun aan kerkelijke initiatieven voor mensen die op de vlucht zijn en een veilige plek in Nederland zoeken.

Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften:
1 x 1 €, 1 x € 5, 2 x € 10 en 2x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl