Zondagsbrief 31 juli 2022

Zondagsbrief 31 Juli 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 31 juli 09:30 Zondag 7 augustus 09.30
Koffie drinken na de dienst
Plaats Geertruidskerk Geertruidskerk
Voorganger ds. G. van de Weerd ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. van den Bent mevr. G. Blankers
Diaken van dienst dhr. H. Houben mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. C. Klootwijk mevr. M. Leusink
Begroeters dhr. J. Vleugel
dhr. W. van den Berg
mevr. H. van den Bent
dhr. A. Blom
Collecten Nederland Bijbel Genootschap
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Actie Vakantietassen 2022
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Lector dhr. W. van den Berg dhr. P. Hanemaaijer
Organist dhr. J. Blankers dhr. R. Korver
Autodienst dhr. C. de Rooij, tel. 06-51641132
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
Dhr. P. Hanemaaijer, tel. 516047
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
Bloemendienst mevr. J. Houben /
Ouderling of diaken
mevr. G. Knaap
Ouderling of diaken

De diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan de scriba Mark v.d. Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg.nl)

OMZIEN NAAR ELKAAR
In memoriam mevrouw Suzanna Maria Catharina Heijblom-van Suijlekom
Donderdag 21 juli ’s nachts om twee uur is mevrouw Suzanna Maria Catharina van Suijlekom in De Riethorst in Geertruidenberg vredig ingeslapen. Sinds 24 november 2010 was zij weduwe van Ad Heijblom. Ze werd drieëntachtig jaar.
Donderdag 28 juli is haar lichaam op de begraafplaats achter de Lambertuskerk te Raamsdonk bij de resten van haar man in het graf gelegd. Voorafgaand aan de graflegging herdachten wij haar in de Lambertuskerk in een dienst van woord en gebed. We lazen Spreuken 3: 3-7, waarin de tekst staat, waarmee Ad Heijblom en Suzan van Suijlekom zo’n zestig jaar geleden in de kerk overgetrouwd zijn. In de nieuwste vertaling van vorig jaar luidt deze:
“Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.”
(vs. 6)
Van Suzan Heijblom kan gezegd worden, dat zij de weg van Jezus is gegaan. Mijn eerste kennismaking als predikant met de hervormde gemeente te Geertruidenberg was een door haar namens de kerkenraad geschreven en ondertekende brief. In haar fraaie, regelmatige handschrift. Ze was diaken èn scriba. Jarenlang is ze ook lid van het koor geweest. Het is verdrietig, dat ze de laatste tijd de weg letterlijk kwijt was en uiteindelijk tegen haar zin opgenomen moest worden in woonzorgcentrum Antonius Abt in Terheijden en daarna in De Riethorst, waar ze ook is overleden.
Op de begraafplaats hebben we nog geluisterd naar een uitspraak van de apostel Paulus over onze gebrekkige kennis.
“Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.” (1 Kor. 13: 12)
Met dit vooruitzicht hebben wij haar met dankbaarheid teruggegeven aan de HERE God.
Wij gedenken haar en bidden voor haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. C. van Veen, Van Bergenstraat 3, 4931 ZA Geertruidenberg. Beterschap gewenst.
-          dhr. C. van Beek, Molenstraat 33, 4944 AB Raamsdonk. Beterschap gewenst.

Een kaart gaat naar:
-          mevr. C. van der Wiel, Karel V Laan 115, 4931 HC Geertruidenberg. Beterschap gewenst.

PASTORAAT
Ds. J. van den Hout is in verband met zijn vakantie afwezig in de periode 13 juli – 3 augustus 2022.
In verband met crisispastoraat en andere urgente pastorale vragen kunt u terecht bij leden van het pastorale kernteam:
-          mevr. H. Blonk - Achterberg, Baksweer 244, 4941 LL, Raamsdonksveer, tel: 0162-516179
-          mevr. C. van Noorloos - Groeneveld, Van der Dussenstraat 1, 4931 XT Geertruidenberg, tel. 0162-   571580
of bij:
-          ds. G. van de Weerd, Brandestraat 6, 4931 AW Geertruidenberg, tel. 0162-580137. Hij is als predi-          kant beschikbaar als achterwacht.

MEDEDELINGEN
VOORBEREIDINGEN ROMMEL- EN BOEKENMARKT*
De voorbereidingen voor de a.s. traditionele jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt* zijn gelukkig weer in volle gang en dat na er twee jaar van verstoken te zijn geweest.
Met klem verzoekt de rommelmarktcommissie alle vrijwilligers rondom de gehele organisatie van de Rommel- en Boekenmarkt* hun emailbox de komende tijd in de gaten te houden en de hen persoonlijk toegestuurde mail(s) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. In verband met de totale planning zijn die antwoorden van groot belang.
Ook via mails zullen evt. nadere bijzonderheden de komende tijd aan hen worden bekendgemaakt.
Daarnaast roept de commissie, in verband met het schrijnend tekort aan medewerkers, NIEUWE vrijwilligers (jong en oud; denk aan gezins- e/o familieleden, c.q. vrienden/kennissen) op zich te melden voor dit festijn, dat je niet wilt missen. Aanmeldingen graag via onderstaand emailadres.
Dit jaar wordt deze markt gehouden op vrijdagmiddag 16 september (voor het publiek) tussen 13.30 en 17.00 uur en zaterdag 17 september (‘Veerse Dag’) van 09.30 tot 16.00 uur.
De daadwerkelijke voorbereidingen vinden voornamelijk vanaf maandag 12 september a.s. plaats.
Namens de rommelmarktcommissie,
Hans Houben, (emailadres: hansjacqueline@casema.nl).
* i.v.m. de uitbreiding van ons assortiment met een mooie hoeveelheid leuke kleding, is het eigenlijk een ‘rommel-, boeken- en kledingmarkt’.

DIaconaal nieuws
Afgelopen week werd de volgende gift ontvangen: 1 x 15,- € voor diaconale collecten in de komende weken. Ook ontvingen wij tot vrijdag 29 juli 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Mercy Ships 63,00 €. Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal die later deze maand zal plaatsvinden.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 31 juli; Nederland Bijbel Genootschap
Wat is er beter dan om een Bijbel in je eigen taal te kunnen lezen of voorlezen? Het NBG biedt die mogelijkheid al vele jaren. In bijna 700 talen is de complete Bijbel vertaald en uitgebracht. En dat werk gaat nog steeds door!
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl    Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 10 € en 1 x 15 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Je hoeft niet altijd hetzelfde standpunt te verdedigen;
je kunt ook slimmer worden.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl