Zondagsbrief 14 augustus 2022

Kerkdiensten
 

Zondag Zondag 14 augustus 09.30 Zondag 21 augustus 09.30
Koffidrinken na de dienst
Plaats Geertruidskerk Geertruidskerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. Kloots mevr. H. Blonk
Diaken van dienst dhr. E. Dommisse dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester dhr. A. Blom dhr. P. Knaap
Begroeters dhr. J. Vleugel
dhr. A. Blom
mevr. C. van Noorloos
dhr. C. Klootwijk
Collecten Zendingscollecte Egypte
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
RBM Sulawesi
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Lector mevr. T. Blom mevr. T. van der Maas
Organist Pianiste: mevr. L. Sluiter dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. D. Schermers, tel. 59299
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
mevr. F. Pruijssers, tel. 514859
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
Bloemendienst mevr. S. Dank mevr. C. van der Wiel


De diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!

Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar

In herinnering mevr. Helena Adriana (Lenie) Remijn – Treffers.
Op zaterdag 6 augustus 2022 is overleden ons gemeentelid zuster Helena Adriana (Lenie) Remijn – Treffers, op de leeftijd van 88 jaar. Op de rouwkaart staat de tekst uit Psalm 27: 7 Oude Berijming – “Zo ik niet had geloofd, dat ik in dit leven, mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, …”
In dit vertrouwen hebben we afgelopen vrijdag 12 augustus in een dienst van Woord en Gebed afscheid van haar genomen in de aula van Uitvaartcentrum Leemans te Made.
Vorige week zondag hebben we haar tijdens de kerkdienst herdacht.

Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Bloemendienst

De bloemen gaan naar:
- mevr. J. C. Bosman, Burchtplein 2-A21, Geertruidenberg. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
- dhr. en mevr.Jonkers – Oppelaar, Ramsweer 14, 4942 AT Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 50–jarig huwelijksjubileum.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN

VOORBEREIDINGEN ROMMEL- EN BOEKENMARKT*
De voorbereidingen voor de a.s. traditionele jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt* zijn gelukkig weer in volle gang en dat na er twee jaar van verstoken te zijn geweest.
Met klem verzoekt de rommelmarktcommissie alle vrijwilligers rondom de gehele organisatie van de Rommel- en Boekenmarkt* hun emailbox de komende tijd in de gaten te houden en de hen persoonlijk toegestuurde mail(s) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. In verband met de totale planning zijn die antwoorden van groot belang.
Ook via mails zullen evt. nadere bijzonderheden de komende tijd aan hen worden bekendgemaakt.
Daarnaast roept de commissie, in verband met het schrijnend tekort aan medewerkers, NIEUWE vrijwilligers (jong en oud; denk aan gezins- e/o familieleden, c.q. vrienden/kennissen) op zich te melden voor dit festijn, dat je niet wilt missen. Aanmeldingen graag via onderstaand emailadres.
Dit jaar wordt deze markt gehouden op vrijdagmiddag 16 september (voor het publiek) tussen 13.30 en 17.00 uur en zaterdag 17 september (‘Veerse Dag’) van 09.30 tot 16.00 uur.
De daadwerkelijke voorbereidingen vinden voornamelijk vanaf maandag 12 september a.s. plaats.

Namens de rommelmarktcommissie,
Hans Houben, (emailadres: hansjacqueline@casema.nl).

* i.v.m. de uitbreiding van ons assortiment met een mooie hoeveelheid leuke kleding, is het eigenlijk een ‘rommel-, boeken- en kledingmarkt’.

DIaconaal nieuws
Afgelopen week werden de volgende giften ontvangen: 1 x 50 € specifiek voor de Voedselbank, 1 x 20 € en 1 x 50 € voor de Actie Vakantietassen en 2 x 50 € en 1 x 30 € voor diaconale collecten in de komende weken. Ook ontvingen wij tot vrijdag 12 augustus 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Actie Vakantietassen 2022 128,00 € (inclusief giften via bank en SKG). Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal die later deze maand zal plaatsvinden.
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 14 augustus; Zending Egypte

De kerk staat op tegen armoede in het dorp
Op het platte land van Egypte heerst grote armoede. Samen met de Koptisch-orthodoxe kerk helpt KIA dorpelingen om die armoede zelf te lijf te gaan. Gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid en het verstrekken van kleine kredieten zijn daar de speerpunten voor.
Wilt u meer weten dan kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 10 €, 1 x 30 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Je lichaam is je huis op aarde.
Je ogen zijn je vensters op de wereld.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl