Zondagsbrief 28 augustus 2022


Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 28 augustus 09.30 Zondag 4 september 09.30
Viering Heilig Avondmaal (kring)
Plaats Geertruidskerk Emmakerk
Voorganger ds. J. Scholte – de Jong ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst dhr. J. Vleugel mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst mevr. H. Romijn dhr. W. Roose
Kerkrentmeester dhr. C. Klootwijk dhr. C. Klootwijk
Begroeters mevr. H. Blonk
dhr. P. Knaap
dhr. J. Vleugel
dhr. W. van den Berg
Collecten St. Health & Education Sirigu babyhome
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Werelddiaconaat Myanmar
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Lector mevr. T. van der Maas mevr. J. Oosterveen
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. G. Knaap, tel. 520619
(b.g.g. 06-11204160
Dhr. G. Knaap, tel. 520619
(b.g.g. 06-11204160)
Bloemendienst mevr. R. Broeders Mevr. E. van Beek


De diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
In dierbare herinnering Carel de Maar.
Op 18 augustus 2022 is na een energiek leven vol aandacht overleden te Geertruidenberg,  onze broeder in Christus CAREL DE MAAR, echtgenoot van Aad de Maar – Nome, op de leeftijd van 91 jaar, op twee dagen na 65 jaar getrouwd.
Voor Carel de Maar was in zijn werk als personeelsfunctionaris bij Unilever de menselijke kant doorslaggevend. Zo stond hij bekend, zijn leven lang zocht hij rechtvaardigheid en wilde hij de mens(elijk)heid dienen.
Hij was afkomstig uit een doopsgezind gezin en deed op latere leeftijd belijdenis in de Hervormde Kerk van Sliedrecht, samen met zijn vrouw. Ze kijken dankbaar terug op hun fijne leven samen. Op de kaart staat het volgende gedicht:  Een man om op te bouwen
                                                                         Een man die je alles gunt.
                                                                         Een man om te vertrouwen.
                                                                         Een man bij wie je huilen kunt.
                                                                         Een man die je steunt
                                                                         Al is het nog zo zwaar
                                                                         Zo’n man heb ik,
                                                                         Het is heus waar.    Aad.

Het afscheid met aansluitend de crematie heeft afgelopen week in kleine kring plaatsgevonden.
Laten we dhr. Carel de Maar in een moment van stilte gedenken.

Afgelopen maandag 22 augustus 2022 is mevr. Heijblom-Hensen, Scheepswerflaan 143, Raamsdonksveer opgenomen in het Amphia-Ziekenhuis, Molengracht te Breda. Haar klachten konden goed worden behandeld en ze kon donderdag weer naar huis.

Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Bloemendienst

De bloemen gaan naar:
- Mevr. C. Heijblom-Hensen, Scheepswerflaan 143, 4941 GZ Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Bloemendienst: mevr. R. Broeders of ouderling/diaken

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN

VOORBEREIDINGEN ROMMEL- EN BOEKENMARKT*
De voorbereidingen voor de a.s. traditionele jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt* zijn gelukkig weer in volle gang en dat na er twee jaar van verstoken te zijn geweest.
Met klem verzoekt de rommelmarktcommissie alle vrijwilligers rondom de gehele organisatie van de Rommel- en Boekenmarkt* hun emailbox de komende tijd in de gaten te houden en de hen persoonlijk toegestuurde mail(s) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. In verband met de totale planning zijn die antwoorden van groot belang.

Ook via mails zullen evt. nadere bijzonderheden de komende tijd aan hen worden bekendgemaakt.

Daarnaast roept de commissie, in verband met het schrijnend tekort aan medewerkers, NIEUWE vrijwilligers (jong en oud; denk aan gezins- e/o familieleden, c.q. vrienden/kennissen) op zich te melden voor dit festijn, dat je niet wilt missen. Aanmeldingen graag via onderstaand emailadres.

Dit jaar wordt deze markt gehouden op vrijdagmiddag 16 september (voor het publiek) tussen 13.30 en 17.00 uur en zaterdag 17 september (‘Veerse Dag’) van 09.30 tot 16.00 uur.
De daadwerkelijke voorbereidingen vinden voornamelijk vanaf maandag 12 september a.s. plaats.

Namens de rommelmarktcommissie,
Hans Houben, (emailadres: hansjacqueline@casema.nl).

* i.v.m. de uitbreiding van ons assortiment met een mooie hoeveelheid leuke kleding, is het eigenlijk een ‘rommel-, boeken- en kledingmarkt’.

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 26 augustus 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Diaconaal Project RBM Sulawesi euro 53,00 Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal in de komende maand. Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 28 augustus;
Stichting Health & Education Ghana
In dit huis(tehuis)worden kinderen tot 3 jaar opgevangen die wees zijn, , te vondeling zijn gelegd of beschuldigd worden van een kwade geest in zich te hebben die onheil over families brengt. Dorpsoudsten beslissen in het laatste geval of het kindje ter dood moet worden gebracht of in ieder geval gewoon uit het dorp moet verdwijnen. De Stichting helpt mee om de gebouwen in Sirigu te renoveren.

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!


Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften:
1 x 1 €, 2 x 10 €, 1 x 25 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Bloemen zijn om mooi te zijn.
Mensen zijn om goed te zijn.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.
 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl