Zondagsbrief 4 september 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 4 september 09.30
Viering Heilig Avondmaal (kring)
Koffiedrinken na de dienst.
Zondag 11 september 09.30 
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. van den Bent mevr. G. Blankers
Diaken van dienst dhr. W. Roose dhr. H. Houben
Kerkrentmeester Mevr. M. Leusink dhr. A. Blom
Begroeters dhr. J. Vleugel
dhr. W. van den Berg
mevr. H. van den Bent
dhr. A. Blom
Collecten Werelddiaconaat Myanmar
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Extra collecte “Hulp voor Oekraïne”
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Lector mevr. J. Oosterveen mevr. T. van der Maas
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. G. Knaap, tel. 520619
(b.g.g. 06-11204160
dhr. J. Molewijk, tel.nr. 06-22355651
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
Bloemendienst mevr. E. van Beek mevr. E. Boekholt


De diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Bloemendienst

De bloemen gaan naar:
Dhr. Marquart,  Stadsweg 11 a 07, 4931 HV Geertruidenberg. Ter attentie.
Mevr. Verduijn-Kremer, Scheepswerflaan 131, 4941 GZ Raamsdonksveer. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
Mevr. A.H. Bosman, Haasdijk 1, 4921 CK Made. Beterschap.

Bloemendienst: Mevr. E. van Beek en Ouderling/diaken

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN

MEDEDELING VAN DE KOSTER/BEHEERDER
i.v.m. de rommelmarkt zijn er van 12 t/m 18 september geen afspraken en activiteiten mogelijk in de kerk, de Schakel of de Brug.

Voorbereidingen Rommel-, Boeken- en Kledingmarkt*
De voorbereidingen voor de a.s. traditionele jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt* zijn gelukkig weer in volle gang en dat na er twee jaar van verstoken te zijn geweest.
Met klem verzoekt de rommelmarktcommissie alle vrijwilligers rondom de gehele organisatie van de Rommel- en Boekenmarkt* hun emailbox de komende tijd in de gaten te houden en de hen persoonlijk toegestuurde mail(s) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. In verband met de totale planning zijn die antwoorden van groot belang.

Ook via mails zullen evt. nadere bijzonderheden de komende tijd aan hen worden bekendgemaakt.

Daarnaast roept de commissie, in verband met het schrijnend tekort aan medewerkers, NIEUWE vrijwilligers (jong en oud; denk aan gezins- e/o familieleden, c.q. vrienden/kennissen) op zich te melden voor dit festijn, dat je niet wilt missen. Aanmeldingen graag via onderstaand emailadres.

Dit jaar wordt deze markt gehouden op vrijdagmiddag 16 september (voor het publiek) tussen 13.30 en 17.00 uur en zaterdag 17 september (‘Veerse Dag’) van 09.30 tot 16.00 uur.
De daadwerkelijke voorbereidingen vinden voornamelijk vanaf maandag 12 september a.s. plaats.

Namens de rommelmarktcommissie,
Hans Houben, (emailadres: hansjacqueline@casema.nl).

* i.v.m. de uitbreiding van ons assortiment met een mooie hoeveelheid leuke kleding, is het eigenlijk een ‘rommel-, boeken- en kledingmarkt’.

EXTRA BERICHT:
Door een nijpend tekort aan vrijwilligers, hetgeen tot gevolg zal kunnen hebben dat de komende rommelmarkt vroegtijdig gestopt moet worden, is de zoektocht naar enthousiaste medewerkers/sters zeer aktueel.
Met name voor de zaterdagmiddag 17 september a.s. zijn voor de verkoop, maar ook voor het opruimen, gegadigden ZEER welkom!
Echter ook voor de andere rommelmarktmomenten – zoals de opbouw (vanaf 12/9) en de verkoop op vrijdagmiddag(16/9) en zaterdagochtend(17/9) – is extra hulp zeker niet overbodig.
Aanmeldingen graag via bovenstaand mailadres.

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 2 september 2022 via SKG of RABO bank voor de collecten in de komende weken euro 15,00 en euro 25,00. Ook ontvingen wij voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Stichting Health & Education Ghana euro 63,00 Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal in de komende maand. Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 4 september;
Werelddiaconaat Myanmar
Een volwaardige plek voor mensen met een beperking
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of een gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Vaak behoren zij tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra(medische)kosten. Kerk in actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van passende arbeid.

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften:
1 x 1 €, 1 x 5 €, 1 x 10 €, 1 x 15 € en 1 x 20 €.

Alle gulle gevers hartelijk dank.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl