Zondagsbrief 9 oktober 2022

Zondagsbrief 9 oktober 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 9 oktober 09.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 16 oktober
Koffie drinken na de dienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk mevr. G. Blankers
Diaken van dienst mevr. H. Romijn dhr. W. Roose
Kerkrentmeester dhr. C. Klootwijk dhr. P. Knaap
Begroeters dhr. J. Vleugel
dhr. W. van den Berg
mevr. H. van den Bent
dhr. A. Blom
Collecten Bolivia Mission Abdulam, Fineke
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Werelddiaconaat Indonesië
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Lector mevr. H. Weltevrede dhr. W. van den Berg
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. D. Schermers, tel. 519859
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
mevr. F. Pruijssers, tel. 514859
(b.g.g. 520619 of 06-11204160)
Bloemendienst mevr. D. Molewijk
Ouderling / diaken
mevr. C. van Seters
Ouderling / diaken

De diensten worden live via SLOG TV in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.  

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.
Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. D. Pruijssers – van Bremen, Antonetta-Hoeve 23 4941 GM Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          mevr. A. Horsman - Eveleens, Mr. Simon Buijsstraat 12, 4931 RC Geertruidenberg. Ter attentie.

Een kaart gaat naar:
-          mevr. J.A. Wiessner, Loddersweer 22, 4942 AG Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.

Bloemendienst: mevr. D. Molewijk en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
Kom ook naar de Sing-in
Op zondagavond 16 oktober organiseren we om 19.00 uur weer een ouderwets attractieve meezing-‘dienst’: de Sing-in. Iedereen die zin heeft om mooie geestelijke liederen uit volle borst mee te zingen is dan heel hartelijk welkom in de Emmakerk. We weten hoe fijn gemeenteleden het vinden om bekende (maar soms ook onbekende) liederen mee te zingen. Ontneem jezelf dus die mogelijkheid niet en kom! Het is mogelijk om verzoekjes voor liederen aan te vragen. Doe dat door aan Jacques Blankers het betreffende lied te mailen (jcb@casema.nl) voor donderdag 13 oktober. Ook een mooi gedicht of een treffende korte tekst zijn welkom.

VORMING en TOERUSTING
Gesprekskring – woensdagavond 12 oktober 2022 De Brug
In de gemeente is een gesprekskring actief van mensen die elkaar eenmaal per maand ontmoeten rondom een theologisch boek. Aan de hand daarvan raken we met elkaar in gesprek over de tekst en wat die tekst voor ons betekent. Deze gesprekken kunnen alle kanten opgaan, al cirkelen ze toch ook echt om de vraag wat het christelijk geloof vandaag voor ons betekent. We komen eenmaal per maand, bij voorkeur op woensdagavond, van 20.00 – 21.30 uur bijeen in De Brug, naast de Emmakerk. De eerste avond zullen we de keuze maken voor een boek, waar we de rest van dit seizoen bij stilstaan. Heb je/heeft u belangstelling? U/Je bent van harte welkom in De Brug, op 12 oktober.
Wil je meer informatie? Je kunt altijd bellen: ds. Jos van den Hout: 0162-465350  

Bijbelkring – woensdagmorgen 12 oktober 2022; 10.00-11.30 uur De Brug
Het hart van de christelijke gemeente wordt gevormd door de omgang met de Heilige Schrift. Ook dit jaar komen we weer eenmaal per maand samen, bij voorkeur op een woensdagochtend in De Brug, van 10.00-11.30 uur. We lezen de bijbel volgens het principe van de Lectio Divina.  Het betekent dat we heel rustig de gelezen Bijbeltekst op onszelf laten inwerken. “Waar heb ik vragen bij?” “Waar ben ik het mee eens?” “Wat betekent dit voor ons, hier en nu?” Daarover raken we met elkaar in gesprek, tot opbouw van ons geloof.
Heeft u/heb je belangstelling?  U/je bent van harte welkom op woensdagmorgen 10.00 uur in De Brug. Wilt u/ wil je liever nog wat meer informatie? 
Je/u kunt altijd bellen: ds. Jos van den Hout: 0162-465350     

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 7 oktober 2022 via SKG of RABO bank voor de collecten in de komende weken giften van een keer 44 euro en 1 x 25 euro. Ook ontvingen wij voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Kerk  & Israël Onopgeefbaar verbonden Eur 78,00.
Dit bedrag is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal die in oktober gaat plaatsvinden
Onze hartelijke dank voor deze giften.

Diaconale collecte zondag 9 oktober; Bolivia Mission Adulam (Fineke Jansen)
In La Paz worden verslaafde jongeren opgevangen en als zij dat willen geholpen om een nieuw bestaan zonder drugs op te bouwen.
Zij worden geholpen met onderdak, opleiding, bemiddeling voor werk en natuurlijk eerst afkicken van de drugs. Fineke Jansen uitgezonden door Zending en Gemeente staat aan het hoofd van de organisatie in La Paz en onze diaconie/kerkelijke gemeente is een van haar sponsors.      
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen 2 weken is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 2 x 1 €, 1 x 5 €, 3 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 25 €, 2 x 50 €, 1 x 88 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Geluk is niet de afwezigheid van je problemen,
maar het vermogen ermee om te gaan.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl