Zondagsbrief 23 oktober 2022

Zondagsbrief 23 oktober 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 23 oktober, 9.30 uur Zondag 30 oktober, 9.30 uur
Zendingsdienst
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. W. van der Aa ds. G. den Goeijen
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos mevr. H. Blonk
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. C. Klootwijk mevr. T. van der Maas
Begroeters mevr. G. Blankers
mevr. T. van der Maas
mevr. C. van Noorloos
dhr. C. Klootwijk
Collecten Goederenbank De Baronie
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Zending Indonesië
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Lector mevr. W. Vreeken  mevr. T. van der Maas
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. G. Knaap, tel. 520619 of 06-11206140 dhr. E. Boekholt, tel. 512407
(b.g.g tel. 520619 of 06-11206140
Bloemendienst mevr. R. Broeders
Ouderling / diaken
mevr. M. de Jong
Ouderling / diaken
     

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.  

Geef uw gebedspunten door!

Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. P.H. Postema – Beekenkamp, Commandeurstraat 4, 4931 CL Geertruidenberg. Beterschap        gewenst.
-          mevr. C.P. Kloots, Venestraat 20 a 35, 4931 BP Geertruidenberg. Ter attentie.

Bloemendienst: mevr. R. Broeders en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

Vakantieafwezigheid ds. Jos van den Hout
In verband met zijn herfstvakantie is ds. J.P. van den Hout afwezig van 24 – 28 oktober 2022. Voor crisispastoraat is beschikbaar ds. G. van de Weerd, Brandestraat 6, 4931 AW Geertruidenberg, tel: 0162-580137.

MEDEDELINGEN
Afwezigheid koster.
Onze koster beheerder mevr. Ria Olivier is afwezig van 17 t/m 31 oktober. Voor  afspraken en activiteiten kunt u terecht bij mevr. J. Verschoor. tel. 0162 514973 of dhr. A. Verschoor. Tel. 0640212502.

VORMING en TOERUSTING
DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 21 oktober 2022 via SKG of RABO bank Wij ontvingen voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Noodhulp overstromingen in Pakistan Euro 393,25,  Dit bedrag is inclusief de telling van de collecte in de kerkzaal. Uit eigen middelen zal door de diaconie euro 500,00 worden toegevoegd. Onze hartelijke dank voor dit mooie resultaat!

Diaconale collecte zondag 23 oktober; Voedselbank De Baronie
In deze periode met stijgende prijzen voor energie en boodschappen als gevolg van de inflatie is wekelijkse hulp aan de -55-deelnemende gezinnen in de Voedselbank van groot belang. Naast de inzamelingen van houdbare goederen (eerstvolgende actie bij ons 2 en 6 november a.s.!) is ook geld nodig voor de organisatie van dit goede werk. Deze collecte is daarvoor bedoeld.
Ter voorbereiding als u mee wilt doen met de inzameling: gevraagd is om pannenkoekmeel, blikken soep, blikken groente, houdbaar broodbeleg, koffie & thee en deze keer dus geen pasta en rijst.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 10 €, 1 x 20 €, 2 x 50 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Als je samen omhoog kijkt,
komt de hemel dichterbij.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl