Zondagsbrief 30 oktober 2022

Zondagsbrief 30 oktober 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 30 oktober, 9.30 uur
Zendingsdienst
Woensdag 2 november 19.30 uur
Dankdienst voor Gewas en Arbeid
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. G. den Goeijen ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst mevr. F. van den Hout dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester mevr. T. van der Maas dhr. C. Klootwijk
Welkom mevr. C. van Noorloos
dhr. C. Klootwijk
mevr. H. Blonk
Collecten Zending Indonesië
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Dankdagcollecte
Inzameling voedselbank (produkten)
Lector mevr. T. van der Maas mevr. J. Oosterveen
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. E. Boekholt, tel. 512407
(b.g.g. tel. 520619 of 06-11206140)
dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651
(b.g.g. tel. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. M. de Jong
Ouderling / diaken
 
Muzikale medewerking Joyce en Mark  
 
Zondag Zondag 6 november, 9.30 uur
Plaats Emmakerk
Voorganger ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap
Welkom dhr. J. Vleugel
Collecten Zendingscollecte ZAMBIA
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Lector mevr. T. Blom
Organist dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. C. de Rooy, tel. 06-51641132
(b.g.g. tel. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. S. Dank
Ouderling / diaken
Muzikale medwerking Gospelkoor Chaverim o.l.v. dhr. W van Kuik


De dienst van 30 oktober en 6 november worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

De Dankdienst op 2 november wordt live in beeld en geluid via “kerkdienstgemist” vanaf 19.30 uur uitgezonden.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten en elkaar opdragen aan de Heer onze God, in het spoor van de Goede Herder, die oog had ook voor de meest kwetsbare mensen.
Draagt elkanders lasten. Juist die verbondenheid, zo blijkt telkens weer, kan tot grote steun en troost zijn.

Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. J.A. Rolffs, Diepsteeg 26, 4941LS Raamsdonksveer. Ter attentie
-          dhr. en mevr. Heurter - Pols, Kardeel 31, 4941LR Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met hun 55-jarig hu welijksjubileum.

Bloemendienst: mevr. M. de Jong en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.


MEDEDELINGEN
Afwezigheid koster.
Onze koster beheerder mevr. Ria Olivier is afwezig t/m 31 oktober. Voor afspraken en activiteiten kunt u terecht bij mevr. J. Verschoor. tel. 0162 514973 of dhr. A. Verschoor. Tel. 0640212502.

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot donderdag 27 oktober 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Voedselbank euro 243,00 en dat is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal later in november.
Onze hartelijke dank voor alle giften!

Diaconale collecte zondag 30 oktober; Zendingsdienst zending Indonesië
Een beter inkomen voor Javaanse boeren…
Op het eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks rond kunnen komen. Samen met de Javaanse kerk helpt Kerk in Actie hen om duurzaam te ondernemen en tijdens de trainingen worden de christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw in coöperaties waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren met als gevolg betere prijzen voor hun producten.
Dit project wordt nu ook uitgebreid naar Midden-Sulawesi.

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Actie Voedselbank Geertruidenberg
De inzameling van houdbare goederen is bij ons tijdens de dankdienst op woensdagavond 2 november, aanvang 19.30 uur en tijdens de dienst op zondag 6 november, aanvang 9.30 uur.
Ter voorbereiding als u mee wilt doen met de inzameling:
Gevraagd is om pannenkoekmeel, blikken soep, blikken groente, houdbaar broodbeleg, koffie & thee en deze keer dus geen pasta en rijst.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 5 €, 2 x 10 €, 1 x 15 € en 1 x 150 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer
verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl