Zondagsbrief 6 november 2022

Zondagsbrief 6 november 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 6 november, 9.30 uur
Inloopdienst, koffiedrinken na de dienst.
Zondag 13 november, 9.30 uur
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. van den Bent mevr. G. Blankers
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg dhr. W. Roose
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. P. Knaap
Welkom dhr. J. Vleugel dhr. J. Vleugel
Collecten Zendingscollecte ZAMBIA
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Werelddiaconaat Golfstaten
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Lector mevr. T. Blom  
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. C. de Rooy, tel. 06-51641132
(b.g.g. tel. 520619 of 06-11206140)
dhr. G. Knaap, tel. 520619
(b.g.g. 06-11206140)
Bloemendienst mevr. S. Dank
Ouderling / diaken
Mevr. G. Knaap
Ouderling / diaken
Muzikale medewerking Gospelkoor Chaverim o.l.v.
dhr. W. van Kuik
 
Diaconie Inzameling Goederenbank  

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op vrijdag 4 november 2022 is overleden ons gemeentelid dhr. Piet Hanemaaijer, op de leeftijd van 78 jaar. Een heel belangrijke tekst voor Piet was: “Gij doorgrondt en kent mij, Gij legt uw hand op mij!”
Hij mediteerde bijna elke dag, heel regelmatig rondom de geloofsbelijdenis van Henri Nouwen:
“Jezus u bent de geliefde
  Jezus ik ben de geliefde
“Jezus, wij zijn de geliefden”
De dankdienst voor zijn leven, zal plaatsvinden a.s. woensdagmiddag 9 november 2022, in de Lambertuskerk te Raamsdonk om 14.00 uur.
Laten we dhr. Piet Hanemaaijer in een moment van stilte gedenken.

Mevr. T. van Zuijdam – Rausch, Jan van Beekhof 11, 4941 MA Raamsdonksveer, is vorige week zaterdag met spoed opgenomen op de IC van Amphia Molengracht te Breda. Inmiddels is ze weer van de IC af.
Er wordt onderzoek gedaan, naar de mogelijke oorzaken van haar gezondheidsproblemen.

Mevr. S. van der Wel, Mauritsweg 20, 4931 CD Geertruidenberg, is afgelopen zondag met longontsteking opgenomen in Amphia, Molengracht te Breda. Ze is ernstig benauwd geweest, maar inmiddels knapt ze weer wat op.

Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is.
Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. J. Oosterveen, d’Onvermoeidelaan 13, 4942 BR Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          mevr. S.C. van der Wel, Mauritsweg 20, 4931 CD Geertruidenberg. Beterschap gewenst.

Bloemendienst: mevr. G. Knaap en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
PCOB, uitnodiging voor de ledenmiddag op 10 november.
Op donderdag van 14.00-16.00 uur in “De Brug “. We prikkelen uw kennis deze middag met een Quiz. Gasten zijn van harte welkom.

Online uitzending 15 november
Op dinsdag 15 november van 15.30-16.30 uur organiseert de Rabobank een online uitzending voor senioren om bewustzijn te creëren over oplichtingstrucs waarbij daders proberen toegang te krijgen tot uw bankrekening.
In deze uitzending worden veel voorkomende fraudevormen behandeld. Daarnaast worden er tips gegeven om diverse fraudevormen te herkennen en oplichting te voorkomen.
Bij de leden van de PCOB, PASSAGE en andere belangstellenden willen wij deze uitzending onder de aandacht brengen en u uitnodigen in “de Brug” om deze uitzending gezamenlijk te bekijken. Inloop vanaf 15.00 uur.
Namens het bestuur van de PCOB

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 4 november 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming zending Indonesië. Een beter inkomen voor Javaanse boeren 63,00 euro en dat is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal later in november.
Ook ontvingen wij giften via de familie G. Knaap 1x 30 en 1x 50 euro. Dan ook nog voor algemene diaconale doeleinden 2 x 50 euro en specifiek voor de Voedselbankactie euro 155,00 aan giften.
Onze hartelijke dank voor alle giften!

Diaconale collecte zondag 6 november; Zendingscollecte ZAMBIA
In Zambia groeit de kerk maar goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. Kerk in Actie levert daar een bijdrage aan. Thijs en Marike Blok zijn als theologie-docenten uitgezonden naar de Justo Mwale University in Lusaka en werken daar in en aan de opleiding van Zambiaanse predikanten. Ook praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten en voedselveiligheid hebben een plek in deze opleiding.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Actie Voedselbank Geertruidenberg
Ook deze zondag kunt u nog goederen inleveren voor onze dankdag actie voor de -55- deelnemende gezinnen in de Voedselbank Geertruidenberg. Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Oproep Voedselbank
Op 17, 18 en 19 november wordt er weer de jaarlijkse winkelactie gehouden voor de voedselbank. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig.
Wellicht heeft u tijd om mee te helpen met het inzamelen van de boodschappen.
U kunt zich aanmelden per tel. op nr. 0643586984  of  via de mail naar gb@stillearmoede.org
U  kunt zich dan opgegeven voor een bepaald dagdeel.

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften:
1 x 1 €, 1 x 5 €, 1 x 10 €, 1 x 15 €, 1 x 30 €, 1 x 50 € en 1 x 100 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


Als je vertrouwen hebt, hoef je niet
de hele trap te zien om de eerste stap te doen.
Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl