Zondagsbrief 13 november 2022

Zondagsbrief 13 november 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 13 november, 9.30 uur Zondag 20 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. H. Romijn dhr. W. Roose
Kerkrentmeester dhr. A. Blom mevr. T. van der Maas
Welkom dhr. P. Knaap dhr. W. van den Berg
Collecten Werelddiaconaat Golfstaten
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Samen gedenken
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Lector   mevr. T. van der Maas
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. G. Knaap, tel. 520619
(b.g.g. 06-11206140)
Dhr. D. Schermers, tel. 519299
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. G. Knaap
Ouderling / diaken
Mevr. C. van der Wiel
Ouderling / diaken
Muzikale medewerking   Viorica Adam, zang
Maarten van den Hoven, piano

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR ELKAAR
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. G. van Zuijdam - Raush, Jan van Beekhof 11, 4941 MA Raamsdonksveer. Beterschap gewenst.
-          dhr. N. J. van den Hout, Chopinlaan 1, 4941 WJ Raamsdonksveer. Ter attentie.

Bloemendienst: mevr. G. Knaap en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
Crea-kaartverkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt. Wij willen die natuurlijk ook graag verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur in de Schakel de kaarten kopen. Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen we even bij u langs. Dus bel gerust naar:
Ciska Pruijssers. Tel: 0162 514859 of Ria Olivier. Tel: 0162 693453

Online uitzending 15 november
Op dinsdag 15 november van 15.30-16.30 uur organiseert de Rabobank een online uitzending voor senioren om bewustzijn te creëren over oplichtingstrucs waarbij daders proberen toegang te krijgen tot uw bankrekening.
In deze uitzending worden veel voorkomende fraudevormen behandeld. Daarnaast worden er tips gegeven om diverse fraudevormen te herkennen en oplichting te voorkomen.
Bij de leden van de PCOB, PASSAGE en andere belangstellenden willen wij deze uitzending onder de aandacht brengen en u uitnodigen in “de Brug” om deze uitzending gezamenlijk te bekijken. Inloop vanaf 15.00 uur.
Namens het bestuur van de PCOB

PASSAGE
Leden en gasten worden van harte uitgenodigd op de ledenavond van Passage op donderdag 17 november in "De Brug". Aanvang 19.45 uur. Onze spreekster is die avond Mevr. Ilse van Haren uit Hank. Het onderwerp zal zijn EHBO rond de deur en hartfalen bij vrouwen.
We hopen dat het een leerzame en interessante avond zal worden.
Hannie Romijn

Oproep Voedselbank
Op 17, 18 en 19 november wordt er weer de jaarlijkse winkelactie gehouden voor de voedselbank. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig. Wellicht heeft u tijd om mee te helpen met het inzamelen van de boodschappen.
U kunt zich aanmelden per tel. op nr. 0643586984 of via de mail naar gb@stillearmoede.org
U  kunt zich dan opgegeven voor een bepaald dagdeel.

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 11 november 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Zendingscollecte ZAMBIA 73,00 euro en dat is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal later in november. Ook ontvingen wij  nog giften voor de actie Voedselbank (1 x 200 en 2 x 25 euro).
Onze hartelijke dank voor alle giften!

Diaconale collecte zondag 6 november; Werelddiaconaat Golfstaten
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken vaak lange dagen onder erbarmelijke omstandigheden. Velen van hen zijn christen en willen meer weten over de Bijbel maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap traint voorgangers in “storytelling” dat is het mondeling doorgeven van Bijbelverhalen. Het vertellen van deze eeuwenoude Bijbelverhalen geeft moed en kracht.Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Resulaat Voedselbank inzameling
Geweldig al die positieve reacties op deze inzameling! Vrijdagmorgen brachten wij twee auto’s boordevol houdbare producten naar het lokale uitgiftepunt van de Voedselbank. Naast alles wat u meebracht mochten wij door de giften en eerdere collecte in oktober nog voor ruim 400 euro spullen bijkopen en is er ook nog bijna 300 euro als gift overgemaakt naar het banknummer van de Voedselbank. Grandioos en hartelijk dank dus aan allen die meededen aan deze Dankdag actie!
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1x2 €, 1 x 5 €, 2 x 10 €, 2 x 25 € en 2 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.


De wereld verandert door jouw voorbeeld,
niet door je mening.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl