Zondagsbrief 20 november 2022

Zondagsbrief 20 november 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 20 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Gedenken overledenen
Zondag 27 november
1e Advent
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos mevr. H. Blonk
Diaken van dienst dhr. W. Roose dhr. H. Houben
Kerkrentmeester mevr. T. van der Maas dhr. C. Klootwijk
Welkom dhr. W. van den Berg mevr. H. van den Bent
Collecten Samen gedenken
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Adventscollecte Kinderen in de knel
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
Lector mevr. T. van der Maas dhr. W. van den Berg
Organist dhr. J. Blankers dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. D. Schermers, tel. 519299
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
mevr. F. Pruijssers, tel. 514859
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. C. van der Wiel
Ouderling / diaken
mevr. J. Houben
Ouderling / diaken
Muzikale medewerking Viorica Adam, zang
Maarten van den Hoven, piano
 

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Met veel vreugde en dankbaarheid laten de trotse ouders en grote broers, Teunis en Patricia, Luca en Milo, Stadsweg 50, 4933 EE Geertruidenberg ons weten, dat hun broertje MATTEO PIETER ANDREAS DE ZWART op 13 juli 2022 is geboren. “Jouw kleine leven, ons grote geluk.”
De naam Matteo heeft een bijzondere betekenis: Geschenk van God!
We feliciteren de ouders van harte met de geboorte van Mateo en wensen hem Gods zegen toe!

Mevr. Ans Wiessner, Loddersweer 22, 4942 EG Raamsdonksveer, is na een ziekenhuisopname en operatie afgelopen maandag, inmiddels weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
De artsen zijn tevreden over de operatie. We hopen en bidden om voorspoedig herstel.

Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr en mevr. van der Spoel, Valeriaanstraat 17, 4941 BP Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          dhr. W. C. Nouwen, Lindonklaan 21, 4942 BH Raamsdonksveer. Ter attentie.
Bloemendienst: mevr. C. van der Wiel en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
Crea-kaartverkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt. Wij willen die natuurlijk ook graag verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur in de Schakel de kaarten kopen. Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen we even bij u langs. Dus bel gerust naar:
Ciska Pruijssers. Tel: 0162 514859 of Ria Olivier. Tel: 0162 693453

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 18 November 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Werelddiaconaat Golfstaten 174,75  euro en dat is inclusief de telling van de collecte in de kerkzaal van afgelopen week. Ook ontvingen wij  nog 1 x 50 en 1 x 20 euro aan giften voor de collecten in de komende weken.
Onze hartelijke dank voor alle giften!

Diaconale collecte zondag 20 november; Samen gedenken!
De diaconale collecte op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is bedoeld voor landelijk werk van het pastoraat.
Gemeenten en pioniersplekken van de PKN bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk-en of dorpsbewoners die te maken hebben met verlies en rouw. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 €, 1 x 10 €, 2 x 20 € en 1 x 50 €.
Alle gulle gevers hartelijk dank.Alle gulle gevers hartelijk dank.


Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl