Zondagsbrief 27 december 2022

Zondagsbrief 27 november 2022

Kerkdiensten

 

Zondag Zondag 27 november, 9.30 uur
1e Advent
Zondag 4 december, 9.30 uur
2e Advent
Viering Heilig Avondmaal
Plaats Emmakerk Emmakerk
Voorganger ds. G. van der Linden ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst dhr. H. Houben mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. C. Klootwijk dhr. C. de Rooij
Welkom mevr. H. van den Bent dhr. A. Blom
Collecten Adventscollecte Kinderen in de knel
Kerkenwerk – Onderhoudsfonds
“Geef licht aan kinderen in Libanon, Jordanië en Irak”
Kerkenwerk - Onderhoudsfonds
Lector Dhr. W. van den Berg mevr. W. Vreeken
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst mevr. F. Pruijssers, tel. 514859
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. G. Knaap, tel. 520619 of 06-11206140
Bloemendienst mevr. J. Houben
Ouderling / diaken
mevr. A. Boekholt
Ouderling / diaken

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401). De dienst wordt in alleen geluid herhaald op zondagavond om 19.00 uur. Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Toelichting bij de liturgische schikking
In de adventsdiensten en met kerst zijn er weer liturgische schikkingen in de dienst. Het thema is dit jaar: “Aan tafel”. Tijdens Advent krijgt dit thema het accent van Gods nabijheid. Het gaat daarbij om meer dan de ‘letterlijke’ nabijheid: de nadruk ligt op de gemeenschap. Aan tafel is iedereen dicht bij God en dicht bij elkaar.
Op de adventzondagen staan de vrouwen centraal die in het voorgeslacht van Jezus een rol speelden. In de schikking is dat zichtbaar in de vier stokken waarop de tafel rust. Vandaag is dat Batseba. Ze krijgt te maken met machtsmisbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. De tafel is aangekleed met roodpaarse heidebloemen. Paars is de kleur van de rouw; Batseba verloor haar man. Op de heide liggen de gedroogde gele kogelbloemen. Geel is de koninklijke kleur en staat er symbool voor dat Koning David Batseba tot zijn vrouw nam. 

Geef uw gebedspunten door!
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
http://elkaarhelpen.be/wp-content/uploads/2020/03/elkaar-helpen-1-1.jpgLaten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Heeft u berichten, geef ze even door aan de pastorale ouderlingen of de dominee.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. R. Verduijn-Blom, S.Agnesstraat 1, 4931BH Geertruidenberg. Ter attentie.
-          dhr. en mevr. Blom - Blom, Burchtplein2-A35, 4931 DM Geertruidenberg. Ter attentie.
Bloemendienst: mevr. J. Houben en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar.

MEDEDELINGEN
Begroting 2023 College van Kerkrentmeesters en Diakonie ter inzage
De begrotingen voor het jaar 2023 zijn in concept gereed en liggen vanaf 29 november ter inzage voor de gemeente. Indien u daarvan gebruik wilt maken meldt dit dan bij de scriba Mark van der Sluijs (scribaat@pkngeertruidenberg) . De stukken zullen u dan toegezonden worden.

Crea-kaartverkoop
Evenals voorgaande jaren hebben de dames van de crea weer allerlei mooie kerstkaarten gemaakt. Wij willen die natuurlijk ook graag verkopen. Vanaf heden kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur in de Schakel de kaarten kopen. Als u niet kunt komen, mag u ons ook bellen en komen we even bij u langs. Dus bel gerust naar:
Ciska Pruijssers. Tel: 0162 514859 of Ria Olivier. Tel: 0162 693453

Oproep
Vrijdag 9 en zaterdag 10 december is er de Kerstmarkt bij de Emmakerk. Wie kan ons helpen aan coniferen groen of andere takken die we in de kerststukjes kunnen verwerken?
Graag inleveren voor of op 6 dec.: Achter de Emma kerk bij de fietsenstalling .
Met vriendelijke groet, Jolanda en  Janny Dommisse, tel. 0162-513209.

DIaconaal nieuws
Wij ontvingen tot vrijdag 25  November 2022 via SKG of RABO bank voor de collecte van afgelopen zondag met als bestemming Samen Gedenken euro 53,00 en dat is exclusief de telling van de collecte in de kerkzaal die later deze maand nog gaat plaats vinden. Ook ontvingen wij nog een gift van 100 euro voor de collecten voor Kinderen in de knel in de komende weken.
Onze hartelijke dank voor alle giften!

Diaconale collecte zondag 27 november; Adventscollecte Kinderen in de knel
Actie “Geef licht aan kinderen”
Ook in deze Advents-en Kerstperiode zijn de diaconale collecten bestemd voor Kinderen in de knel in binnen-en buitenland. Op deze 1e Adventszondag beginnen we  met kinderen in Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten in Colombia elke dag zwaar en gevaarlijk werk uitvoeren. In Bogotá, de hoofdstad, werken zij op de markt of de vuilnisbelt. Gepoogd wordt hen onderwijs te geven en zo hen weerbaarder te maken en hun kansen op een betere toekomst te vergroten!

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
De afgelopen week is op de bankrekening binnen gekomen aan giften: 1 x 1 € en 1 x 10 €. Daarnaast ook een flink aantal Eindejaarsgiften.
Alle gulle gevers hartelijk dank.

Nog niet gedane betalingen
Graag uw aandacht voor het volgende: een flink aantal mensen hebben nog niet de betaling gedaan voor het Kompas, de Solidariteitskas en de toezegging voor de Actie Kerkbalans van begin dit jaar. Kijk voor u zelf even na of u nog wat moet overmaken.
Wij rekenen op uw bijdrage in deze. Hartelijk dank!


Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie. 

terug
 

Agenda

Emmakerk

zo 05 feb 2023 om 9.30 uur

Koor Una Voce

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Gospelkoor Chaverim

di 07 feb 2023 om 19.45 uur

Aktie kerkbalans 2023Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief.
Oudere zondagsbrieven vindt u in het downloadcentrum.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl