Zondagsbrief 9 juli 2023

Kerkdiensten

 

Datum Zondag 9 juli
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 16 juli
Start schoolvakantie
Plaats Geertruidskerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. A. de Ruiter
Ouderling van dienst mevr. H. van den Bent mevr. G. Blankers
Diaken van dienst dhr. W. van den Berg mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester mevr. T. van der Maas dhr. C. de Rooij
Welkom (bij de deur) mevr. H. Blonk Dhr. C. de Rooij
Collecten 1e Stichting Teach Nepal
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Bolivia Mission Adulam Fineke Janssen
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. T. van der Maas mevr. H. Weltevrede
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651
(b.g.g. 06-11206140 of 520619)
dhr. G. Knaap,tel. 520619
(b.g.g. 06-11206140)
Bloemendienst mevr. D. Molewijk
Ouderling / Diaken
Mevr. J. Oosterveen
Ouderling / Diaken

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!”

Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan de scriba Mark van der Sluijs scribaat@pkngeertruidenberg.nl

OMZIEN NAAR elkaar
Afgelopen vrijdagmiddag 7 juli is thuis, in aanwezigheid van zijn kinderen overleden - na een kort ziekbed -, onze broeder in Christus, dhr. Wim van der Beek – (weduwnaar van Ria van der Beek – Bouwens) op de leeftijd van 84 jaar.
Na het overlijden van zijn innig geliefde Ria, drie jaar geleden, heeft Wim zijn leven aan de Bartoklaan te Raamsdonksveer weer opgepakt, al miste hij Ria enorm.
Elke week ging hij driemaal naar het ziekenhuis voor dialyse, maar de laatste tijd werd de werkzaamheid van de dialyse minder, dat was hem ook aan te zien.
Hij woog minder dan zestig kilo. Toen ging het vorige week mis met de shunt voor de dialyse. Een nieuwe shunt aanleggen zou pijnlijk zijn. Het hoefde van hem niet meer.
Zo heeft hij afgelopen week van ieder die hem lief en dierbaar was in alle rust en vrede afscheid genomen. Hij wilde naar Ria toe.
Als binnenvaartschipper heeft hij heel wat stormen doorstaan, hij kon in vast vertrouwen naar de veilige haven varen, … zo heeft hij afscheid genomen,
In het vaste vertrouwen dat Ria aan de overkant op hem wacht, in vertrouwen dat God niet laat varen wat zijn hand ooit begonnen is.
Laten we Wim in een moment van stilte gedenken.

Dhr. A. Klerk, Collegeweg 2e, 4942 VD Raamsdonksveer, zal a.s. maandag 10 juli in het Amphia Ziekenhuis te Breda worden geopereerd. Hij zal dan voor nazorg nog een week in het ziekenhuis moeten verblijven.

Mevr. T. Lankhuijzen-Spek, Julianalaan 104,  4941 JG Raamsdonksveer, heeft deze week na goede berichten een complicatie gekregen, het is onzeker of ze het ziekenhuis kan verlaten.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
- Mevr. G.W. Wisse-Dank, Scheepswerflaan 85, 4941 GZ Raamsdonksveer. Ter attentie.
- Dhr. A.E. van Houte, Moleweer 18, 4942 AZ Raamsdonksveer. Ter attentie.

PASTORAAT
Afwezigheid ds. Jos van den Hout – pastorale bijstand ds. Gert van de Weerd.
In verband met zijn vakantie is ds. van den Hout afwezig van 10 juli tot en met woensdag 2 augustus.
Ds. G. van de Weerd, Brandestraat 6, Geertruidenberg, tel. 580137 is bereid om in pastorale noodsituaties bijstand te verlenen.
Tevens kunt u contact opnemen met de beide pastorale ouderlingen uit het kernteam: mevr. C. van Noorloos, tel. 571580 en mevr. H. Blonk-Achterberg, tel. 516179.

MEDEDELINGEN
PCOB, AFDELING RAAMSDONKSVEER
Uitnodiging voor de bijeenkomst op donderdag 13 juli, een inloopmiddag waar iedereen welkom is. Op het programma staat bingo en een verloting. De bijeenkomst wordt gehouden in “de Brug.”
Het KBO-PCOB magazine verschijnt 10 x per jaar, leden ontvangen dit gratis. In “De Brug “ liggen enkele exemplaren om in zien, heeft u interesse neem er gerust één mee om te lezen.
Ann Vuurens

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 2 juli met als bestemming Werelddiaconaat Indonesië ontvingen we we tot en met vrijdag 7 juli 2023 euro 64,50 via de bank en SKG en dit bedrag is exlusief de telling van de collecten in de kerkzaal volgende maand. Ook ontvingen we 100 euro als gift voor collecten in de komende periode.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 9 juli 2023,
Stichting Teach Nepal
Stichting Teach in Nepal is een organisatie die tot doel heeft de kinderen van Nepal een betere toekomst te geven. Kinderen in Nepal gaan vanaf hun derde jaar naar school en moeten daar al leren lezen en schrijven. Aan de vorming van hun ontwikkeling wordt nauwelijks aandacht geschonken. Dat willen zij graag veranderen en daar zijn zij al meer dan 27 jaar succesvol mee bezig. Zij doen dit door het opleiden van onderwijzers in zowel het seculiere als het christelijke onderwijs (in de kerken).. Waar nodig worden studiebeurzen verstrekt. Wilt u samen met de Stichting Teach Nepal meewerken om de kinderen in Nepal een betere toekomst te geven?

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja je hebt er eigenlijk maar een nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee ?

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
U w collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.

Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.
 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl