Zondagsbrief 16 juli 2023

Zondagsbrief 16 juli  2023
Kerkdiensten

 

Datum Zondag 16 juli
Start schoolvakantie
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 23 juli
 
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. A. de Ruiter ds. J. Kaai
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst mevr. H. Romijn dhr. W. Roose
Kerkrentmeester dhr. C. de Rooij dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) dhr. C. de Rooij dhr. J. Vleugel
Collecten 1e Bolivia Mission Adulam Fineke Janssen
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Mercy Ships
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. H. Weltevrede mevr. J. Oosterveen
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. G. Knaap,tel. 520619
(b.g.g. 06-11206140)
dhr. W. Roose, tel. 06-30014877
(520619, b.g.g. 06-11206140)
Bloemendienst mevr. J. Oosterveen
Ouderling / Diaken
mevr. A. Mulder
Ouderling / Diaken

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan de scriba Mark van der Sluijs scribaat@pkngeertruidenberg.nl

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. J.A. Rolffs, Diepsteeg 26, 4941 LS  Raamsdonksveer. Ter attentie.
-          dhr.  W. Sluiter, Hertogshoef  136, 4941 KG Raamsdonksveer. Ter attentie. 
Bloemendienst: mevr. J. Oosterveen en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Afwezigheid ds. Jos van den Hout – pastorale bijstand ds. Gert van de Weerd.
In verband met zijn vakantie is ds. van den Hout afwezig van 10 juli tot en met woensdag 2 augustus.
Ds. G. van de Weerd, Brandestraat 6, Geertruidenberg, tel. 580137 is bereid om in pastorale noodsituaties bijstand te verlenen.
Tevens kunt u contact opnemen met de beide pastorale ouderlingen uit het kernteam: mevr. C. van Noorloos, tel. 571580 en mevr. H. Blonk-Achterberg, tel. 516179.

MEDEDELINGEN
Vakantie
Dit weekend starten de schoolvakanties in het Zuiden. De redactie wenst alle vakantiegangers of ze nu dichtbij blijven of ver weggaan een goede, mooie en gezonde tijd. We hopen elkaar aan het eind van de vakantie weer te ontmoeten. 

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 9 juli met als bestemming Stichting Teach Nepal ontvingen we we tot en met vrijdag 14 juli 2023 Euro 84,50 via de bank en SKG en dit bedrag is exlusief de telling van de collecten in de kerkzaal  volgende maand.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 16 juli 2023, Bolivia Mission Adulam, Fineke Janssen
Deze collecte is bestemd voor het werk van Fineke Janssen in La Paz/Bolivia. De kern van haar werk is het helpen en opvangen van verslaafde tieners en hun een kans op een toekomst te bieden en kennis te laten maken met de Bijbel. Graag vragen wij u steun voor dit project van onze Diaconie.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja je hebt er eigenlijk maar een nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee ?

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


God moet wel van gewone mensen houden;
Hij heeft er zoveel gemaakt.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl