Zondagsbrief 6 augustus 2023

Zondagsbrief 6 augutus  2023
Kerkdiensten

 

Datum Zondag 6 augustus
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 13 augustus
Plaats Geertruidskerk Geertruidskerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. W. van der Aa ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst dhr. J. Vleugel mevr. H. van den Bent
Diaken van dienst mevr. F. van den Hout dhr. E. Dommisse
Kerkrentmeester dhr. C. de Rooij mevr. T. van der Maas
Welkom (bij de deur) mevr. H. van den Bent mevr. H. Blonk
Collecten 1e Vakantieactiviteiten vluchtelingen kinderen in AZC’s
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Zomerzending Ghana
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. M. Leusink mevr. T. van der Maas
Organist dhr. R. Korver mevr. L. Sluiter, piano
Autodienst dhr. J. Molewijk, tel. 06-22355651
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. G. Knaap 520619 of 06-11206140
Bloemendienst mevr. R. Broeders
Ouderling / Diaken
mevr. S. Dank
Ouderling / Diaken

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          ds. J.P. van den Hout, Chopinlaan 1, 4941 WJ  Raamsdonksveer. Gefeliciteerd met zijn 30-jarig jubileum als predikant.
-          fam. Broeders, Ambrosius Rozendaelstraat 78, 4931 RG Geertruidenberg. Beterschap.

Bloemendienst: mevr. R. Broeders en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Ds. Jos van den Hout is weer gezond en wel thuisgekomen van vakantie en heeft zijn werk weer hervat.
Allen die hun best hebben gedaan om in deze zomertijd het kerkelijk leven doorgang te laten vinden, worden hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid en inzet!
Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen. 

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 30 juli met als bestemming NBG ontvingen we tot en met vrijdag 4 augustus 2023 Euro 170,00 via de bank en SKG (inclusief een gift van 100 euro) en dit bedrag is exlusief de telling van de collecten in de kerkzaal van deze maand. Ook ontvingen we een gift van 25 euro voor collecten in de komende periode
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 6 augustus 2023, Vakantieactiviteiten voor vluchtelingen kinderen in AZC’s
Vakantie is voor kinderen in AZC’s niet aan de orde. Door Vluchtelingen werk Nederland worden ook weer in deze vakantieperiode speciale activiteiten georganiseerd zoals: sport en spel, films en uitjes en daar werken wij graag aan mee! Helpt u ook mee ?

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja je hebt er eigenlijk maar een nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee ?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Als we ons licht laten stralen, geven we
anderen de gelegenheid dat ook te doen.


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.


 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl