Zondagsbrief 13 augustus 2023

Zondagsbrief 13 augutus  2023
Kerkdiensten

 

Datum Zondag 13 augustus Zondag 20 augustus
Koffiedrinken na de dienst
Plaats Geertruidskerk Geertruidskerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. L. van Wingerden
Ouderling van dienst mevr. H. van den Bent mevr. G. Blankers
Diaken van dienst dhr. E. Dommisse dhr. W. Roose
Kerkrentmeester mevr. T. van der Maas dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) mevr. H. Blonk dhr. P. Knaap
Collecten 1e Zomerzending Ghana
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e RBM Sulawesi
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. T. van der Maas mevr. T. Blom
Organist mevr. L. Sluiter, piano dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. G. Knaap 520619 of 06-11206140 dhr. D. Schermers, tel. 59299
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. S. Dank
Ouderling / Diaken
mevr. G. Knaap
Ouderling / Diaken

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op maandag 7 augustus is, na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde overleden ons gemeentelid zuster Nannie Barel, op de leeftijd van 82 jaar.
Op de rouwkaart staat de tekst: Voor wie leeft in eenvoud, is het leven eenvoudig.
Nannie Barel was een trouwe bezoekster van Eten in de Brug, ze was de laatste maanden ziek, in verband daarmee verhuisde ze naar het Hoge Veer Bastion. Ze wist dat ze zou sterven, maar kon haar leven overgeven in Gods hand.
Het afscheid van Nannie is op woensdag 16 augustus om 13.00 uur in de aula van het crematorium van Oosterhout. Aansluitend kunt u de familie ontmoeten en condoleren. Laten we Nannie Barel in een moment van stilte gedenken.

Mevr. J. Roosenbrand, Rijvoortshoef 211, Raamsdonksveer, is na een voorspoedige knieoperatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze zal de komende weken thuis moeten herstellen en ook rustig moeten revalideren.

Twee weken geleden is mevr. J. Bosman-Spuijbroek, Burchtplein 2 A 21, na een val met de rollator, opgenomen in Amphia-ziekenhuis te Breda, Molengracht, 54A K3. Ze knapt al weer wat op en er wordt gekeken waar ze binnenkort voor verdere revalidatie terecht zou kunnen.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met el-
kaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          mevr. J. Roosenbrand, Rijvoortshoef 211, 4941 VG Raamsdonksveer. Beterschap.
-          mevr. E. Geschiere, Julianalaan 69, 4941 JB Raamsdonksveer. Beterschap.
Bloemendienst: mevr. S. Dank en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen. 

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 6 augustus met als bestemming Vakantieactiviteiten voor vluchtelingen kinderen in AZC’s ontvingen we tot en met vrijdag 11 augustus 2023  Euro  192,50 via de bank en SKG (inclusief een gift van 100 euro) en dit bedrag is exlusief de telling van de collecten in de kerkzaal van deze maand.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 13 augustus 2023, Zomer zendingscollecte GHANA
“Een sterke kerk op een kwetsbare plek”
Ghana is een overwegend christelijk land behalve in het noorden waar christenen de minderheid vormen in een grote moslim gemeenschap. Belangrijk is om te investeren in contacten tussen moslims en christenen. De Presbyteriaanse kerk ter plaatse leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja je hebt er eigenlijk maar een nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee ?

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


De mensen denken te veel aan wat ze moeten doen
en te weinig aan wie ze moeten zijn.Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl