Zondagsbrief 20 augustus 2023

Zondagsbrief 20 augutus  2023

Kerkdiensten

Datum Zondag 20 augustus
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 27 augustus
Plaats Geertruidskerk Geertruidskerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. L. van Wingerden ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. G. Blankers mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst dhr. W. Roose mevr. H. Romijn
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) dhr. P. Knaap mevr. H. Romijn
Collecten 1e RBM Sulawesi
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e St Health & Education Sirigu
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. T. Blom mevr. W. Vreeken
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. D. Schermers, tel. 59299
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. C. de Rooij, tel. 51641132
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. S. Dank
Ouderling / Diaken
mevr. C. van der Wiel
Ouderling / Diaken

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr en mevr. Veltkamp-Jonker, Terreplein 108, 4931 DL Geertruidenberg. Gefeliciteerd met hun 60-jarig huwelijksjubileum.
-          mevr. M. van der Waal, Raadhuisstraat 3, 4944 VE Raamsdonk. Beterschap.

Bloemendienst: mevr. S. Dank en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen. 

de boeken-, kleding- en rommelmarkt
De Veerse Markt komt in zicht en daarmee ook de onvolprezen boeken-, kleding- en rommelmarkt van onze Emmakerk. Dit jaar wordt de markt gehouden op 15 september van 13.30-17.00 uur en 16 september van 09.30-16.00 uur.  Vorig jaar zijn er veel gemeenteleden die als SJOUW(ST)ER, UITPAKKER(STER) of VERKOPER(STER) hebben geholpen bij ons evenement. Wij hopen dat zij dat dit jaar weer willen doen. Daarvoor nodigen wij jou hierbij van harte uit! 
De opbrengst van de markt komt volledig ten goede aan de kerk. Dit jaar is het speciale doel om energiearme verlichting in de Emmakerk aan te brengen. Dat is hard nodig, want de huidige lampen zijn aan het einde van hun levensduur.
Vanaf maandagmiddag 11 september is er veel hulp nodig. Met belangstelling kijken wij uit naar je aanmelding. Doe dat via onderstaand e-mailadres. Als je je al hebt opgegeven, hoeft dat natuurlijk niet nog eens. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar partytenten, die wij eventueel kunnen gebruiken om onze verkopers met hun spullen buiten beschut te kunnen laten werken. Wie zo’n tent tijdelijk beschikbaar wil stellen, kan zich ook melden bij ondergetekende via vleugelj@ziggo.nl. Als je nieuwe vrijwilligers bereid kunt vinden om mee te helpen, weet dat ook zij van harte welkom zijn!! Hun gegevens kun je via hetzelfde mailadres doorgeven. Bij voorbaat heel veel dank!
Namens de voorbereidende commissie,
Wil en Jaco Vleugel, emailadres: vleugelj@ziggo.nl
Tel. 06-34037914 / 06-18095077

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 13 augustus 2023 met als bestemming “Een sterke kerk op een kwetsbare plek”, Zomer Zendingscollecte GHANA, ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 18 augustus 2023 Euro 219,17 en dit bedrag is inclusief de telling van de collecten, in de kerkzaal, van deze maand.
                                                                       Hartelijk dank aan alle gulle gevers!.

Diaconale collecte zondag 20 augustus 2023, RBM Sulawesi Indonesië
De lokale organisatie RBM wordt door de GZB uit Nederland geholpen om kinderen met een beperking, die veelal thuiswonen te helpen aan hulpmiddelen, therapie aan huis en opleiding. Dit alles om te pogen deze kinderen uit hun isolement te halen en een kans in de maatschappij te geven.,

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja je hebt er eigenlijk maar een nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee ?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


Als je anderen te drinken geeft,
zul je zelf geen dorst hebben.

                           Spreuken 17 vers 25


Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl