Zondagsbrief 27 augustus 2023

Zondagsbrief 27 augutus  2023

Kerkdiensten

Datum Zondag 27 augustus Zondag 3 september
Viering Heilig Avondmaal
Koffiedrinken na de dienst
Plaats Geertruidskerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. C. van Noorloos mevr. H. Blonk
Diaken van dienst mevr. H. Romijn dhr. W. Roose
Kerkrentmeester dhr. C. de Rooij dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) mevr. H. Romijn mevr. C. van Noorloos
Collecten 1e St Health & Education Sirigu
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Werelddiaconaat; Israël
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. W. Vreeken dhr. W. van den Berg
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. C. de Rooij, tel. 51641132
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. W. Roose, tel. 06-30014877
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. C. van der Wiel
Ouderling / Diaken
mevr. J. Houben
Ouderling / Diaken

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Op zondag 20 augustus 2023 is overleden ons gemeentelid Amarentia (Rens) Verduijn - Blom, sinds 23 januari 2019 weduwe van Ad Verduijn, op de leeftijd van 89 jaar. De laatste tijd woonde ze in De Riethorst te Geertruidenberg. Op de rouwkaart staan de woorden uit een gedicht van Dietrich Bonhoeffer:

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering…

Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten behouden, laten de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ons weten, dat Rens afgelopen zondag in de Riethorst is overleden. De afscheidsdienst heeft inmiddels afgelopen vrijdag 25 augustus in Made plaatsgevonden.
Laten we Rens Verduijn - Blom in een moment van stilte gedenken. 

Mevr. J.C. Bosman – Spuijbroek, Burchtplein 2-A21, Geertruidenberg, is inmiddels verhuisd vanuit het Amphia Ziekenhuis Molengracht, naar de Slotjesveste, Van Oldenneellaan 30 te Oosterhout.

Dhr. A. E. van Houte, Molenweer 18, 4942 AZ Raamsdonksveer is in verband met behoefte aan extra zorg (per 18 juli) verhuisd naar Hoge Veer Bastion, Burchtplein 2 GO 2c, 4931 DM Geertruidenberg.
Mevr. Millie van Houte blijft (voorlopig) op Molenweer 18 wonen.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. G. van Welsenis, Boucquetstraat 6, 4931 VD Geertruidenberg. Ter bemoediging.
-          mevr. J. Bosman, Burchtplein 2-A21, 4931 DM Geertruidenberg. Beterschap.

Bloemendienst: mevr. C v.d. Wiel en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen. 

de boeken-, kleding- en rommelmarkt
De Veerse Markt komt in zicht en daarmee ook de onvolprezen boeken-, kleding- en rommelmarkt van onze Emmakerk. Dit jaar wordt de markt gehouden op 15 september van 13.30-17.00 uur en 16 september van 09.30-16.00 uur.  Vorig jaar zijn er veel gemeenteleden die als SJOUW(ST)ER, UITPAKKER(STER) of VERKOPER(STER) hebben geholpen bij ons evenement. Wij hopen dat zij dat dit jaar weer willen doen. Daarvoor nodigen wij jou hierbij van harte uit! 

Vanaf maandagmiddag 11 september is er veel hulp nodig. Sjouwsters/sjouwers en uitpaksters/uitpakkers zijn de gehele week overdag nodig, de verkoopsters/verkopers natuurlijk alleen voor vrijdagmiddag tussen 12.45 tot 17.00 uur, zaterdagochtend tussen 09.00 tot 12.30 uur en zaterdagmiddag tussen 12.30 tot 16.00 uur. Wij hopen dat je je hiervoor wilt aanmelden, met belangstelling kijken wij daarnaar uit. Als je dit al eerder gedaan hebt, zou je ons erg helpen als je zo goed mogelijk aan wilt geven wanneer je kunt komen helpen. Doe dat via vleugelj@ziggo.nl.

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar partytenten, die wij eventueel kunnen gebruiken om onze verkopers met hun spullen buiten beschut te kunnen laten werken. Wie zo’n tent tijdelijk beschikbaar wil stellen, kan zich ook melden bij ondergetekenden. Als je nieuwe vrijwilligers bereid kunt vinden om mee te helpen, weet dat ook zij van harte welkom zijn!! Hun gegevens kun je via hetzelfde mailadres doorgeven.
Bij voorbaat heel veel dank!

Namens de voorbereidende commissie,
Wil en Jaco Vleugel (vleugelj@ziggo.nl)
Tel. 06-34037914 / 06-18095077

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 20 augustus 2023 met als bestemming RBM Sulawesi Indonesië ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 25 augustus 2023 Euro 95,00. Dit bedrag is exclusief de telling van de collecten in de kerkzaal later deze maand.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
                                                                      
Diaconale collecte zondag 27 augustus 2023, Stichting Health & Education Ghana // project in Rubengera (Noord Ghana)
In het noorden van Ghana aan de grens met Burkino Faso is een school gebouwd voor kinderen uit de regio. Om kinderen met regelmaat naar school te laten komen , soms moeten ze namelijk voor hun ouders op het land werken, wordt elke schooldag een warme maaltijd klaargemaakt en verstrekt op school.
Voor deze activiteit die betaald wordt voor 50% door de Ghanese overheid en 50% door de stichting is deze collecte bestemd.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja je hebt er eigenlijk maar een nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee ?

Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Elke vergeving doorbreekt de kringloop van het kwaad.
 

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Orga
nisatie.
 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl