Zondagsbrief 3 september 2023

Zondagsbrief 3 SEPTEMBER  2023

Kerkdiensten

Datum Zondag 3 september
Viering Heilig Avondmaal
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 10 september
 
Plaats Emmakerk Emmakerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. J. van den Hout
Ouderling van dienst mevr. H. Blonk dhr. J. Vleugel
Diaken van dienst dhr. W. Roose mevr. F. van den Hout
Kerkrentmeester dhr. P. Knaap dhr. A. Blom
Welkom (bij de deur) mevr. C. van Noorloos dhr. A. Blom
Collecten 1e Werelddiaconaat; Israël
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Noodhulp Hawai/eiland Maui
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector dhr. W. van den Berg mevr. H. Weltevrede
Organist dhr. J. Blankers dhr. M. van der Sluijs
Autodienst dhr. W. Roose, tel. 06-30014877
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. E. Boekholt, tel. 512407
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. A. van Veen
Ouderling / Diaken
mevr. J. Houben
Ouderling / Diaken
Muzikale medewerking   mevr. Annet van den Hout, zang

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
De familie Verduijn-Heurter, Antonetta-Hoeve 19, 4941 GM Raamsdonksveer, is dankbaar dat ze samen met kinderen, kleinkinderen en overige familieleden hun 60 jarig huwelijksjubileum konden vieren.

Dhr. A. Klerk, Collegeweg 2e, 4942 VD Raamsdonksveer, laat weten dat zijn herstel van een zware operatie boven verwachting voorspoedig verloopt. Hij wil daar God ook voor danken.

Mevr. E. v. Beek, is inmiddels verhuisd vanuit de Slotjesveste te Oosterhout naar Het Bastion, Burchtplein 2 te Geertruidenberg.

Mevr. T. Lankhuijzen-Spek, Julianalaan 104, 4941 JG Raamsdonksveer is afgelopen week vanuit de Slotjesveste te Oosterhout weer thuisgekomen.

Mevr. J. Bosman-Spuijbroek, is verhuisd vanuit het Amphia-Ziekenhuis Molengracht te Breda naar De Slotjesveste, K54, Van Oldenneellaan 30, 4902 ZC Oosterhout.

Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. en mevr. Verduijn - Heurter, Antonetta-Hoeve 19, 4941GM Raamsdonksveer. Ge  feliciteerd met hun 60-jarig huwelijsjubileum.
-          mevr. H. Eemsing - Stork, Buitenvest 23, 4931CG Geertruidenberg. Ter attentie.

Een kaart is gegaan naar:
Dhr. en mevr. Lankhaar - Zijlmans van Emmichoven, Kanselierstraat 27, 4944VZ Raamsdonk. Gefeliciteerd met hun 45-jarig huwelijksjubileum.

Bloemendienst: mevr. A van Veen en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen. 

Ledenmiddag PCOB Raamsdonksveer
Uitnodiging voor de ledenmiddag op donderdag 7 september van 14.00-16.00 uur in “De Brug”. De middag wordt verzorgd door missionair werker Heleen Verburg met een presentatie over het Leger des Heils.
Gasten zijn van harte welkom.

RABO Clubsupport 2023
Als PCOB nemen wij weer deel aan de Rabo ClubSupport  2023. De stemperiode is van 4 tot 26 september.
Leden van de Rabo Bank kunnen dan hun stem uitbrengen op ons. Iedere stem is geld waard, dit komt ten goede aan ons bestedingsdoel: Het gebruik maken van een touringcar met rolstoellift voor ons jaarlijks uitje.

Namens het bestuur PCOB, Ann Vuurens.

Organistenbezoek zaterdagmorgen 9 september 09:00 uur
Hoewel de Emmakerk niet meedoet met de Monumentendag van zaterdag 9 september zijn we benaderd door een groep organisten uit Hardinxveld-Giessendam. Zij zouden toch graag die dag tijdens hun tour langs diverse kerken ook ons orgel willen zien en bespelen. Zij zijn aanwezig zaterdagochtend van 09:00 tot uiterlijk 10:00 uur. Hebt u tijd en zin kom dan ook gerust even langs en wellicht wordt u verblijd met mooi orgelspel. 

de boeken-, kleding- en rommelmarkt
De Veerse Markt komt in zicht en daarmee ook de onvolprezen boeken-, kleding- en rommelmarkt van onze Emmakerk. Dit jaar wordt de markt gehouden op 15 september van 13.30-17.00 uur en 16 september van 09.30-16.00 uur.  Vorig jaar zijn er veel gemeenteleden die als SJOUW(ST)ER, UITPAKKER(STER) of VERKOPER(STER) hebben geholpen bij ons evenement. Wij hopen dat zij dat dit jaar weer willen doen. Daarvoor nodigen wij jou hierbij van harte uit!  
Vanaf maandagmiddag 11 september is er veel hulp nodig. Sjouwsters/sjouwers en uitpaksters/uitpakkers zijn de gehele week overdag nodig, de verkoopsters/verkopers natuurlijk alleen voor vrijdagmiddag tussen 12.45 tot 17.00 uur, zaterdagochtend tussen 09.00 tot 12.30 uur en zaterdagmiddag tussen 12.30 tot 16.00 uur. Wij hopen dat je je hiervoor wilt aanmelden, met belangstelling kijken wij daarnaar uit. Als je dit al eerder gedaan hebt, zou je ons erg helpen als je zo goed mogelijk aan wilt geven wanneer je kunt komen helpen. Doe dat via vleugelj@ziggo.nl.
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar partytenten, die wij eventueel kunnen gebruiken om onze verkopers met hun spullen buiten beschut te kunnen laten werken. Wie zo’n tent tijdelijk beschikbaar wil stellen, kan zich ook melden bij ondergetekenden. Als je nieuwe vrijwilligers bereid kunt vinden om mee te helpen, weet dat ook zij van harte welkom zijn!! Hun gegevens kun je via hetzelfde mailadres doorgeven.
Bij voorbaat heel veel dank!
Namens de voorbereidende commissie,
Wil en Jaco Vleugel (vleugelj@ziggo.nl)
Tel. 06-34037914 / 06-18095077

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 27 augustus 2023 met als bestemming St. H & E Ghana // project in Rubengera (Noord Ghana) ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 3 september 2023 Euro 77,50 en dit bedrag is exclusief de telling van de collecten in de kerkzaal later deze maand.  Tevens ontvingen wij een gift van 100 euro voor de collecten deze maand.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 3 september 2023, WERELDDIACONAAT ISRAËL
Deze collecte van Kerk in actie is bedoeld voor de organisatie Rabbis for human rights in Israël.
Kennis over mensenrechten dus ook voor hun Palestijnse landgenoten en ontmoetingen tussen Palestijnse en Israëlische jongeren worden door hen georganiseerd.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja je hebt er eigenlijk maar een nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat ze op goede plek komen, doet u mee ?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


Er bestaat vervuld leven
ondanks vele onvervulde wensen.

 

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl