Zondagsbrief 10 september 2023

Zondagsbrief 10 SEPTEMBER  2023

Kerkdiensten

Datum Zondag 10 september
Inloopdienst
Zondag 17 september
Koffiedrinken na de dienst
Plaats Emmakerk Lambertuskerk
Tijd 9.30 uur 9.30 uur
Voorganger ds. J. van den Hout ds. W. van der Aa
Ouderling van dienst dhr. J. Vleugel mevr. C. van Noorloos
Diaken van dienst mevr. F. van den Hout dhr. H. Houben
Kerkrentmeester dhr. A. Blom dhr. P. Knaap
Welkom (bij de deur) dhr. A. Blom mevr. F. van den Hout
Collecten 1e Noodhulp Hawai/eiland Maui
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
1e Werelddiaconaat Myanmar
2e Kerkenwerk
Uitgang: Onderhoud en Energie
Lector mevr. H. Weltevrede mevr. J. Oosterveen
Organist dhr. M. van der Sluijs dhr. J. Blankers
Autodienst dhr. E. Boekholt, tel. 512407
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
dhr. C. de Rooij, tel. 06-51641132
(b.g.g. 520619 of 06-11206140)
Bloemendienst mevr. A. Boekholt
Ouderling / Diaken
mevr. J. Houben
Ouderling / Diaken
Muzikale medewerking mevr. Annet van den Hout, zang  

De diensten worden live via SLOG in beeld en geluid uitgezonden vanaf 9.20 uur. (Ziggo Kanaal 43; KPN Kanaal 1401; Delta Kanaal 12). Ook is de dienst te zien en te beluisteren vanaf 9.20 uur op “kerkdienstgemist”.

Geef uw gebedspunten door!”
Iedere viering is van en voor ons allemaal. We doen het samen! Heeft u gebedspunten voor de komende zondagen geef ze door aan ds. Jos van den Hout (josvandenhout@solcon.nl)

OMZIEN NAAR elkaar
Laten we elkaar niet vergeten. We worden als gemeente door de Heer van de kerk geroepen om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.
Laten we omzien naar elkaar en ook doorgeven aan de ouderlingen, contactpersonen of de dominee, als u weet dat er ergens iets aan de hand is. Dan kunnen we tot steun zijn voor elkaar en met elkaar meeleven.

Bloemendienst
De bloemen gaan naar:
-          dhr. en mevr. Broeders – Kerstens, Beethovenlaan 30, 4941 WC Raamsdonksveer.             Van harte gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijk.
-          mevr. C. Heijblom – Hensen, Scheepswerflaan 143, 4941GZ Raamsdonksveer. Ter attentie

Bloemendienst: mevr. A. Boekholt en Ouderling/diaken.

PASTORAAT
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds. Jos van den Hout, Chopinlaan 1, Raamsdonksveer, tel. 0162-465350. Voor acute pastorale noodsituaties blijft de predikant voor alle gemeenteleden beschikbaar. Alleen samen met elkaar kunnen we de opdracht van de Goede Herder om de zorg voor elkaar en de lofzang tot eer van God gaande te houden volbrengen. 

Afwezigheid Koster/beheerder mevr. R. Olivier
Van 18 september tot 2 oktober is onze koster/beheerder mevr. R. Olivier afwezig en kunt u voor activiteiten en afspraken terecht bij mevr. J. Verschoor tel: 06-53438871 of dhr. A. Verschoor, tel: 06-40212502, emailadres: awverschoor46@gmail.com

RABO Clubsupport 2023
Als PCOB nemen wij weer deel aan de Rabo ClubSupport  2023. De stemperiode is van 4 tot 26 september.
Leden van de Rabo Bank kunnen dan hun stem uitbrengen op ons. Iedere stem is geld waard, dit komt ten goede aan ons bestedingsdoel: Het gebruik maken van een touringcar met rolstoellift voor ons jaarlijks uitje.
Namens het bestuur PCOB, Ann Vuurens.

Bericht van de boeken-, kleding- en rommelmarkt
Volgend weekend vindt de Veerse Markt plaats. En daarmee ook de boeken-, kleding- en rommelmarkt van onze Emmakerk. De markt wordt gehouden op 15 september van 13.30-17.00 uur en 16 september van 09.30-16.00 uur.  Vorig jaar zijn er veel gemeenteleden die als SJOUW(ST)ER, UITPAKKER(STER) of VERKOPER(STER) hebben geholpen bij ons evenement. Wij hopen dat zij dat dit jaar weer willen doen. Daarvoor nodigen wij jou hierbij van harte uit! Het speciale doel voor de opbrengst van de markt is de aanschaf van energiearme verlichting voor in de Emmakerk. Vanaf maandagmiddag 11 september is er veel hulp nodig. Met belangstelling kijken wij uit naar je aanmelding. Doe dat via onderstaand e-mailadres. Als je je al hebt opgegeven, hoeft dat natuurlijk niet nog eens. We zijn ook nadrukkelijk op zoek naar partytenten, die wij willen gebruiken om onze verkopers met hun spullen buiten beschut te laten werken. Wie zo’n tent tijdelijk beschikbaar wil stellen, kan zich ook melden bij ondergetekende via vleugelj@ziggo.nl. Als je nieuwe vrijwilligers bereid kunt vinden om mee te helpen, weet dat ook zij van harte welkom zijn!! Hun gegevens kun je via hetzelfde mailadres doorgeven.
Bij voorbaat heel veel dank!
Namens de voorbereidende commissie, Wil en Jaco Vleugel, tel. 06-34037914 / 06-18095077

DIaconaal nieuws
Voor de collecte van 3 september 2023 met als bestemming 2023 WERELDDIACONAAT ISRAËL ontvingen wij via de bank en SKG tot en met vrijdag 8 september 2023 Euro  62,50 en dit bedrag is exclusief de telling van de collecten in de kerkzaal later deze maand. Tevens ontvingen wij een gift van 30 euro voor de collecten deze maand. Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Diaconale collecte zondag 10 september 2023, Noodhulp Hawaï/eiland Maui
Door Kerk in actie wordt in samenwerking met lokale organisaties noodhulp gegeven aan de achtergebleven zwaar getroffen bewoners van Maui.
Alles is weg, iedereen heeft vrienden, familie, buren en medebewoners verloren bij deze rampzalige brand dus het minste wat wij kunnen doen is een beetje helpen.

Doorlopende actie voor de lokale deelnemers in de Voedselbank
“Twee halen ÉÉN betalen!”
U kent ze vast wel deze acties bij supermarkten of drogisterijen. Maar ja je hebt er eigenlijk maar een
nodig dus wat te doen… Aanschaffen, meenemen en achter in de kerk deponeren dan zorgen wij dat
ze op goede plek komen, doet u mee ?
Wilt u meer weten kunt u alle informatie daarvoor vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl Hartelijk dank!

Collecten voor de kerk; Kerkenwerk en Onderhoudsfonds
Uw collecte bijdrage voor het kerkenwerk blijft uiteraard nodig. Deze kunt u overmaken naar rekeningnummer NL09 RABO 0373 7274 10 t.n.v. CvK Prot. Gem. te Geertruidenberg.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.


Het is niet moeilijk het goede te herkennen,
maar wel het in daden om te zetten.

 

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen per email verzonden worden naar:
- zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl voor vrijdag a.s. 18.00 uur
U kunt deze zondagsbrief ook lezen op onze website: www.pkngeertruidenberg.nl. Het is ook mogelijk de zondagsbrief per e-mail te ontvangen. Geef uw e-mailadres door via bovenstaand emailadres.
Als gemeente hebben we een privacy protocol en camerabeleid. U kunt deze vinden op onze website www.pkngeertruidenberg.nl onder Bestuur en Organisatie.

 

terug
 

Agenda

Sing-in

zo 03 mrt 2024 om 19.00 uur

Emmakerk

zo 03 mrt 2024 om 9.30 uur

Repetitie gospelkoor Chaverim

di 05 mrt 2024 om 19.45 uur

Veertigdagenkalender

 

Zondagsbrief

De meest actuele zondagsbrief vindt u hier.
Oudere zondagsbrieven vindt u onder het kopje "Nieuws"

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunt u via e-mail sturen naar: zondagsbrief@pkngeertruidenberg.nl 


Predikant

Ds. Jos van den Hout
Telefoon: 0162-465350
E-mai: josvandenhout@solcon.nl

Webshop

Voor het bestellen van collectebonnen en het doen van bijdragen en giften ga naar de webshop

Het nieuwste kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als abonnee via het mailadres: kompas@pkngeertruidenberg.nl

Christelijke begraafplaats "Slagenland"

Voor meer informatie klik hier.

ANBI


Bekijk de ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente en de ANBI gegevens van de diaconie van de Protestantse gemeente te Geertruidenberg

Website

Hebt u berichten, vragen of opmerkingen voor/over deze site?
Neem a.u.b. contact op met de webredactie
E-mail: webmaster@pkngeertruidenberg.nl